Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2011

Sluseholmen fik bus, og havnebusserne sammenlægges

Af Thomas de Laine

Linje 30-bus på Teglværksbroen
En linje 30-bus passerer Teglværksbroen den første dag med busbetjening af Sluseholmen. Foto: Thomas de Laine.

I dag var første dag med busbetjening over den nye Teglværksbro mellem Teglholmen og Sluseholmen. Buslinje 30, der hidtil har kørt ad Scandiagade og Sydhavnsgade, er ført via Teglholmsgade, Støberigade, Teglværksbroen og Sluseholmen i stedet. På plakater i området oplyses det, at linjen fra 17. april desuden udvides med flere afgange i morgen- og eftermiddagsmyldretiden - dog uden yderligere detaljer. Kørselsomfanget på linje 30 er ellers heller ikke uden for myldretiden imponerende. Der er nemlig kun halvtimedrift i dagtimerne mandag-lørdag og timedrift aftener, søn- og helligdage. Teglholmsgade har dog busbetjening med linje 10 og 16E, som Teglværksbroen nu giver Sluseholmens indbyggere adgang til.

Teglværksbroen har været under anlæg i et år (første spadestik blev taget 20. januar 2010), og indtil åbningen var der ikke plads på vejene på Sluseholmen til at vende andet end meget små busser. Endvidere blokerede broens anlægsarbejde for vendemuligheden. Broen var egentlig planlagt etableret allerede for flere år siden, og såvel broen som bedre kollektiv trafikbetjening har været savnet af beboerne i området. Men lørdag 22. januar 2011 blev Teglværksbroen endelig indviet.

Den ellers kun midlertidige erstatning for busserne, havnebuslinje 904, opretholdes, selvom linje 30 nu kører via Sluseholmen og Teglholmen. Linjens etablering skyldtes den manglende mulighed for at lave traditionel busdrift i området. Den begyndte at sejle i august 2009 og var kun planlagt opretholdt til 15. december 2011 (som vist var datoen for udløbet af Netto-Baadenes kontrakt). Både vinteren 2009-10 og 2010-11 har linjen været hårdt ramt af is i havnen, der har gjort det nødvendigt at indstille sejladsen i dagevis. I Københavns Kommunes evaluering af linjen fra august 2010 anslås det årlige passagertal at ville blive ca. 65.000 baseret på det første års drift. Det tal svarer til én dag på linje 5A, men er dog omkring dobbelt så meget som forventet. Endvidere sås passagertallet at være stigende.

Sammenlægning af havnebuslinjerne
På et tidspunkt i løbet af foråret 2011 vil de nuværende havnerundfartsbusser på linje 904 blive erstattet af "rigtige" havnebusser, så cykler, barnevogne, klapvogne og kørestole også vil kunne medtages, hvad der ikke er tilfældet i dag. Linjen vil desuden blive forlænget via Operaen og Holmen Nord til Nordre Toldbod. En sammenlægning af de forskellige havnebuslinjer i havnen til én lang linje var en del af budgetforliget 2011 for Københavns Kommune, og det er altså dette projekt, der realiseres. Linjen vil komme til at sejle hvert 20. minut; om aftenen dog kun hver halve time. Dette er for den sydlige del af havnens vedkommende også en udvidelse af både frekvensen og det tidsrum, der sejles i. Dato for iværksættelsen afhænger af vejrforholdene, idet man endnu ikke har kunnet lave den fornødne rampe til de "rigtige" havnebussers nye stoppesteder i den sydlige del af havnen på grund af den hårde vinter.

Havnebussen vil dog blive afkortet en anelse, da den efter sammenlægningen ikke vil lægge til ved Sluseholmen. I dag er der både stoppested ved Sluseholmen og lige på den anden side af Teglværksbroen ved Teglholmen. Da broerne på Sluseholmen ikke kan tåle det store bølgepres fra de "rigtige" havnebusser(!), vil havnebusserne fremover kun anløbe Teglholmen, men adgangen hertil fra Sluseholmen er jo også gjort let og hurtig med den nye bro. Endvidere bortfalder linje 904's stoppested ved Knippelsbro på City-siden, mens stoppestedet for linje 901/902 ved Knippelsbro på Christianshavn-siden vil blive benyttet. Den nye, samlede havnebuslinje vil - fra nord mod syd - have følgende stoppesteder: Nordre Toldbod, Holmen Nord, Operaen, Nyhavn, Knippelsbro, Det Kongelige Bibliotek, Bryggebroen og Teglholmen.