Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2009

Havnebusnettet udvidet og fornyet

Af Thomas de Laine

Tæt trafik med havnebusser ved Nyhavn
Tæt havnebustrafik ud for Nyhavn, hvor alle linjer mødes. Foto: Thomas de Laine, 9. september 2009.

Eftersommeren har budt på flere nyheder i det københavnske havnebusnet. Der er kommet en ny linje til Sluseholmen, Teglholmen og Fisketorvet, og Arriva har indsat en ny havnebus.

Havnebus til Sluseholmen
De nye boligområder på Teglholmen og Sluseholmen er i lang tid blevet lovet bedre busbetjening. Det skal på længere sigt ske via en bro mellem holmene, men den er endnu ikke klar. Og derfor har busserne måttet vente.

På grund af vejforholdene kan de store busser nemlig slet ikke komme ind og vende på Sluseholmen. Noget der i første omgang kom bag på politikerne i Københavns Kommune! Nærmeste kollektive trafik har derfor hidtil været linje 4A på Sjællandsbroen eller 30 i Sydhavnsgade. Ganske vist blev Sluseholmens betjening forbedret, da linje 4A's korte ture i april blev forlænget fra Mozarts Plads til Bella Center, men der er stadig 7-800 m til nærmeste busforbindelse for nogle beboere. Det ville de også stadigvæk have, hvis man i stedet for etablering af en havnebuslinje havde udvidet driften på linje 30.

Som en midlertidig løsning har Movia nu sørget for, at Teglholmen og Sluseholmen har fået havnebusforbindelse med City med den nye linje 904, der blev oprettet 16. august. Broen mellem Sluseholmen og Teglholmen, der skal muliggøre almindelig busdrift, ventes færdigbygget i slutningen af 2011, hvorefter området i stedet forsynes med gummihjulede busser.

De ideer, der tidligere har været fremme, om at forlænge havnebusserne sydpå til bl.a. Fisketorvet, er med andre ord blevet til virkelighed, men altså kun midlertidigt. Linje 904 har sydlig endestation ved Sluseholmen, men lægger derudover til ved Teglholmen og ved Islands Brygge med let adgang over Bryggebroen til Fisketorvet. Linjen stopper også ved Knippelsbro, men på Sjællandssiden i modsætning til de eksisterende havnebusser. Den nordlige endestation er Nyhavn, hvor alle havnebusserne mødes.

Københavns Kommunes trafikplanlægger Simon Baadsgaard har til Berlingske udtalt, at der forventes omkring 50 daglige passagerer på den nye linje, men at det dog er svært at sige noget om behovet, før ruten er kommet i gang. Linjen er af Movia vurderet til at få færre passagerer end de gamle havnebuslinjer, der har omkring 200.000 passagerer årligt.

Linje 904 sejles af Netto-Bådene, der også i et par år har sejlet shuttleforbindelsen mellem Operaen og Nyhavn og vel mest af alt er kendt for kanalrundfarterne. Det er også både af samme type, som anvendes på kanalrundfarterne, der bruges på linje 904. Hele dagen sejler der én båd, men i myldretiderne bruges to. Netto-Bådene har vundet trafikken ved et særligt udbud, afholdt af Movia. Årligt er der tale om ca. 5.400 sejlplantimer.

Driften blev som nævnt påbegyndt 16. august 2009, og kontrakten udløber 30. juni 2010 med mulighed for forlængelse frem til 15. december 2011. Den korte kontrakt skal formentlig ses i lyset af, at linjen dels kun er en midlertid løsning og dels kun en forsøgsordning, som skal evalueres i løbet af 2010.

Ny båd og entreprenør på linje 903
Arriva Rederi overtog 1. august driften af linje 903, shuttleforbindelsen mellem Nyhavn og Operaen, fra Netto-Bådene, der har sejlen den siden 15. juni 2007. Det skete med en måneds forsinkelse pga. leveringstidspunktet for båden. I de følgende to uger var Netto-Bådene uden sejlads, men stod stand-by i tilfælde af problemer med Arrivas nye båd.

Båden er anskaffet fra Baltec Werft i Lübeck, efter at Københavns Kommune sidste år valgte at gøre brug af optionen i den nuværende havnebuskontrakt om indsættelse af en ekstra båd for en 3-årig periode indtil udgangen af 2011. Der kunne både være tale om en ny og en brugt båd, men da det ikke var muligt at skaffe en brugt båd, der levede op til kravene, og da en ny båd først kunne leveres medio 2009, har Netto-Bådene stået for trafikken frem til udgangen af juli måned. Arriva valgte Baltec Werft som leverandør efter forhandlinger med i alt fire værfter.

Der er tale om en såkaldt dobbeltenderbåd, hvilket vil sige, at den både har skrue og ramper mv. i den ene og den anden ende. Derfor kan den sejle i begge retninger og lægge til i begge ender, hvad der gør den velegnet til shuttletrafik på tværs af en havn. De to "gamle" havnebusser fra 2000 er "ensrettede". Da Myldretids udsendte skulle prøve den nye båd, benyttede man dog kun den ene indgang og sejlretning.

Bådens tilknytning til Movia fornægter sig ikke. Udover at fremstå i den velkendte gule farve, bliver man mødt med en Almex-klippekortautomat på vej ind. Sæderne har også det mørkeblå prikkede betræk, som bruges i busserne, ligesom gulvbelægningen er den sædvanlige. Dog er holdestængerne ikke gule. Det er måske også værd at bemærke, at båden har cykelstativer til 2 gange 4 cykler i hver ende. Da båden erstatter Netto-Bådenes kanalrundfartsbåd, er der tale om en væsentlig opgradering, der bl.a. indebærer mulighed for at medbringe barnevogne og kørestole samt altså cykler. Båden har (endnu) ikke fået et egentligt navn, men bærer betegnelsen "Arriva 3". Indtil de to gamle havnebusser blev navngivet i 2000, kaldtes de tilsvarende "Arriva 1" og "Arriva 2".

Arrivas havnebuskontrakt er blevet forlænget med 1 år til udgangen af 2011, men der er mulighed for at forlænge kontrakten med yderligere 3 år. Den ekstra båd på linje 903 giver ca. 4.000 årlige sejlplantimer udover det, der hidtil har været præsteret på linje 901/902.

Status for havnebusserne
I alt har Movia nu 5 både i kontrakt med to forskellige entreprenører. Havnebusnettet ser pr. 16. august 2009 således ud:

Linje 901, sygående linje Nordre Tolbod-Holmen Nord-Operaen-Nyhavn-Knippelsbro-Det Kongelige Bibliotek. Linje 902, nordgående modsat linje 901. Linjerne sejler i 20-minuttersdrift kl. 7-18.30, i weekenderne dog kl. 10-18.30. Endvidere sejles mandag-lørdag kl. 18.30-20 mellem Nordre Toldbod og Nyhavn, kun med stop ved Operaen. Arriva udfører driften med de to oprindelige både "Holmen" og "Bryggen" fra 2000.

Linje 903, shuttleforbindelse Nyhavn-Operaen uden faste afgangstider. Linjen sejler mandag-fredag kl. 7-23 og i weekenderne kl. 10-23. Sejles af Arriva med den nye båd "Arriva 3". Efter Arrivas overtagelse, lægger linje 903 i øvrigt til ved de samme stoppesteder som linje 901/902.

Linje 904, Nyhavn-Chr. IV's Bro (ved Knippelsbro)-Bryggebroen-Teglholmen-Sluseholmen. Linjen har timedrift mandag-fredag kl. 7-19.30 suppleret til halvtimesdrift i myldretiderne samt timedrift weekender kl. 10-19.30. Det er Netto-Bådene, der sejler linjen, med 2 både magen til dem, firmaet bruger til kanalrundfarterne. Linjen har særskilt stoppested i Nyhavn lige ved siden af linje 901-903.

Kilder: Pressemeddelelse fra Movia 12.08.09; status for udbud ved Movias bestyrelsesmøder 12.02., 14.05. og 10.09.09; Berlingske.dk 10.08.09; mødedokument fra Københavns Kommunes Økonomiudvalgs møde 02.06.09; oplysninger Hans-Henrik Christiansen, Movia (tak!)