Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2010

Sydtrafiks 5. udbud i gang

Af Thomas de Laine

Sydtrafik har nu igangsat sin 5. udbudsrunde, som omfatter 37 busser og 79.043 årlige køreplantimer. Det drejer sig om bybusserne i Haderslev, nogle lokalruter og regionalruter inkl. en X-Bus-rute med udgangspunkt i Haderslev, driften af Haderslev Busstation, lokalruter omkring Tønder og Toftlund og endelig et par regionalruter mellem Aabenraa og Tønder. Arriva, Thykjær og Tide Bus kører ruterne i dag.

I alt 11 forskellige kontrakter havde udløb ved køreplansskiftet i juni 2011, men der var i kontrakterne indbygget mulighed for forlængelse i 1 eller 2 år. Sydtrafik har valgt at benytte sig af denne mulighed for visse kontrakter, bl.a. på grund af forlængelsen af Vestbanen-kontrakten til 2012. Hvis Vestbanen nedlægges fra 2012, skal der oprettes nye busruter, som det kan være praktisk at sende i udbud sammen med kontrakterne i Varde Kommune, som man derfor har forlænget til udløb i 2012. Kontraktforlængelserne åbner desuden mulighed for, at betydelige reduktioner i kørselsomfanget som følge af Sydtrafiks trafikplan for årene 2011-14 kan ske i forbindelse med genudbuddet af kørslen, og derfor er nogle kontrakter med Thykjær i Gram-Jels-Rødding og Holsted også forlænget til 2012. De øvrige kontrakter er sendt i genudbud i 5. udbud.

Den kørsel, der udbydes, er opdelt som følger:

Ruterne, der først skal køres fra august 2011, vil - afhængig af skolernes endelige ferieplaner - få første køredag mellem 8. og 15. august. Kontrakterne vil kunne forlænges af Sydtrafik med to gange ét år.

Sydtrafik stiller endnu ikke krav om lav ind- og udstigning i rutebilerne, der således fortsat kan være traditionelle højgulvsbusser. Endvidere accepteres busser helt op til 16 år for en del af kørslens vedkommende (lokalruterne). Nye busser er dog en fordel ved vurderingen af tilbud. Bybusserne i Haderslev skal som minimum efterleve Euro IV-normen for emissioner, og disse busser skal være med lavt gulv.

Udbuddet gennemføres som offentligt udbud, og udbudsmaterialet blev udsendt 6. oktober. Tilbudsfristen er 8. december, og i januar eller februar vil Sydtrafik udpege vinderne ud fra tildelingskriteriet "det økonomisk mest fordelagtige tilbud", hvor prisen vejer 75 pct. og kvaliteten 25 pct. Kontrakterne skal træde i kraft ved køreplansskiftet søndag 26. juni 2011, men for en del ruter er der som angivet først kørsel fra august måned.

Kilder: Referater fra bestyrelsesmøder i Sydtrafik 29.04.10 og 30.09.10; udbudsbetingelser vedr. Sydtrafiks 5. udbud, oktober 2010