Myldretid.dk (til forsiden)  
  Forside   Nyheder   Baggrund & historie   Billeder   Garagefakta   Busbasen   Vognlister
  Opdateringer   Om Myldretid.dk   Kontakt

  Du er her: Forside > Nyheder > Nyhedsarkiv > Denne nyhed

Stort FynBus-udbud på Fyn og Langeland

Af Thomas de Laine

Arriva-rutebil i Odense
Denne MAN Lion's Regio er fra 2007, men for gammel til FynBus' udbud af rutebilkørslen på Fyn. Foto på Klosterbakken i Odense, maj 2008: Thomas de Laine.

FynBus har for tiden kørsel med 82 rutebiler på Fyn og Langeland i udbud. Det er størsteparten af Arrivas store kontrakt, som stammer helt tilbage fra Combus-tiden, der genudbydes. En del af kravene i udbuddet er, at alle busserne fra kontraktbegyndelse skal være nye laventrébusser, og sammen med udbuddet iværksættes reviderede regionale køreplaner, som er gjort mere pendlervenlige.

Den udbudte kørsel
Udbuddet omfatter den almindelige buskørsel på nedennævnte ruter samt dubleringskørsel, såkaldt anmeldt befordring (grupper, der har forudbestilt kørsel), erstatningskørsel (kørsel udover ture og strækninger i køreplanen, dvs. også på ruter, der ikke indgår i udbuddet, f.eks. som togerstatning) og rådighedstjeneste (chauffører indkaldt til at stå til rådighed uden på forhånd fastlagt kørsel), der alt sammen udføres med dubleringsbusser.

Det er disse ruter og rutegrupper, der alle finansieres af Region Syddanmark, som er udbudt:

 • Rutegruppe 110 (ruterne 110, 110N og 111), Assens/Haarby-Odense, med 6 12,7 m-busser
 • Rutegruppe 130 (ruterne 130, 130N, 131, 132 og 133), Assens-Aarup-Vissenbjerg-Odense, med 5 12,7 m-busser
 • Rutegruppe 140 (ruterne 140, 140N, 140P, 140S, 141, 141N, 141P og 141S), Faaborg-Odense-Otterup, med 9 12,7 m-busser
 • Rutegruppe 150 (ruterne 151, 151L, 151P, 151S, 152, 152N og 152S), Assens-Glamsbjerg-Odense-Kerteminde, med 17 13,7 m-busser
 • Rutegruppe 190 (ruterne 190, 190L, 190P, 191 og 191N), Søndersø-Odense-Langeskov, med 13 12,7 m-busser
 • Rutegruppe 911 (ruterne 800 og 800S), Svendborg–Rudkøbing, med 2 13,7 m-busser
 • Rutegruppe 920 (rute 920), Kerteminde-Nyborg-Ringe-Faaborg, med 5 12,7 m-busser
 • Rutegruppe 925 (rute 925), Faaborg–Bøjden, med 1 12,7 m-bus
 • Rutegruppe 930 (ruterne 930L, 931, 931P, 932 og 932P), Nyborg-Faaborg-Svendborg, med 16 13,7 m-busser
 • Rutegruppe 945 (rute 945S), Nyborg–Ringe, med 2 12,7 m-busser
 • Dubleringskørsel med 6 12,7 m-busser.

I alt er der udbudt 82 busser og 220.967 afregningstimer pr. køreplanår eller 228.342 årlige køreplantimer. I oversigten betegner 'L' lynbusafgange, 'N' natbusafgange, 'P' pendlerafgange og 'S' skolebusafgange, der hver især kører bestemte dage og nætter. FynBus udvikler stadig på lynbus- og pendlerbuskoncepterne.

Der er to optioner, som vedrører fælleskommunale ruter og udgør 13.797 årlige køreplantimer:

 • Rutegruppe 120 (ruterne 122 og 122S), Veflinge–Morud–Odense, med 2 12,7 m-busser
 • Rutegruppe 160 (ruterne 161 og 162), Svendborg–Ørbæk–Odense, med 3 eller 5 12,7 m-busser

Kørslen er udbudt, så der alene kan bydes på den samlede kørsel inklusive optioner. FynBus har i andre nylige udbud tilsvarende samlet al kørsel i kommuner, der tidligere havde forskellige entreprenører. Det er dog muligt at anvende underentreprenører. I dette udbud er det i forvejen samme entreprenør, nemlig Arriva, der står for al kørslen.

Nye køreplaner, færre busser og flere udbud
Der er udbudt færre timer end i den nuværende kontrakt som følge af en stigning i udgifterne til de regionale busser og en tilpasning til nye principper for den regionale buskørsel. Nye, "pendlervenlige" regionale køreplaner indføres nemlig samtidig med udbuddets ikrafttrædelse. Heri indgår, at nogle ruter bortfalder, mens andre styrkes. De nye busser med moderne informationssystemer og lav indstigning, som følger af udbuddet, skal være en del af det nye, mere attraktive bussystem på Fyn.

Den udbudte køreplan må ventes tilpasset i perioden frem til kontraktbegyndelse, så det endelige kørselsomfang kan formentlig afvige fra det her angivne. Det er f.eks. allerede annonceret fra FynBus' side, at Lynbussen Svendborg-Nyborg nedlægges fra marts 2010.

FynBus vil i februar sende kørslen i Assens, Nordfyns, Langeland og Ærø kommuner i udbud, ligeledes med kontraktbegyndelse 1. august 2010. Heri indgår også regional kørsel, nemlig på ruterne 268, 825S, 826S, 912, 913 og 935S med i alt 14 busser. Det samlede antal rutebiler ventes, når de to udbud er trådt i kraft, reduceret fra 115 til 90 (ekskl. dublering) med de omtalte optioner på yderligere 7 busser.

Buskrav
Alle busserne inklusive dubleringsbusser og reservebusser skal være fabriksnye ved kontraktbegyndelse, og ingen bus må i kontraktperioden være ældre end 8 år. Busserne skal være handicapegnede landevejsbusser, dvs. være trinfri ved fordør og midterdøre og med trinfri adgang til perronen fra midterdørene. Dette skal nok bl.a. ses i sammenhæng med, at en del af ruterne ind og ud af Odense fungerer som en del af bybusbetjeningen i Odense, således at parallelle by- og landruter på fællesstrækningerne skiftevis kører en afgang. Dørarrangement skal være 1-2-0 eller eventuelt med flere døre. 12,7 m-busser (som må være op til 13 m) skal have mindst 42 siddepladser og 13,7 m-busser (som må være op til 13,85 m) mindst 46 siddepladser ekskl. klapsæder. Endelig skal busserne leve op til EEV-normen samt de til enhver tid gældende regler om miljøzoner i Odense.

Alle busser skal have et informations- og realtidssystem indbygget.

FynBus kræver i øvrigt, at busserne ikke anvendes til anden kørsel end kørsel for FynBus, og at ikke bare FynBus' bomærke, men også FynBus-bemalingen skal fjernes ved salg af busser til anden anvendelse end FynBus-kørsel. Der vil ikke være busoverdragelse ved kontraktudløb.

Den nye kontrakt
Kontraktperioden løber fra 1. august 2010 til 31. juli 2016 med option for FynBus på forlængelse i to gange ét år på uændrede vilkår. Derudover kan FynBus inden udgangen af 2010 tilvælge de to rutegrupper, der er udbudt som optioner.

Tildelingskriteriet i udbuddet er laveste pris, således at byderen med det billigste konditionsmæssige tilbud vil få kontrakten.

Udbudsmaterialet blev sendt ud i december 2009. Frist for at indgive tilbud er 21. januar 2010 med offentlig åbning samme dag, og i begyndelsen af februar ventes FynBus at afgøre udbuddet.

Kilder: Udbudsmateriale vedr. FynBus' udbud af buskørsel på Fyn og Langeland, december 2009; nyheder på FynBus.dk, december 2009

Denne artikel er også bragt i Busfronten nr. 223, februar 2010 (27. årgang), s. 15-17, udgivet af (1984-). Der kan være forskel på versionen på Myldretid.dk og den trykte udgave.

Se også:

Regionalruterne på Fyn i udbud (1. dec. 09)


 
 
Printervenlig version

Nyhedsoversigten
Nyhedsarkivet

 Opdateret sidst:
11. januar 2010

Printervenlig version

 Seneste nyheder
Ny bog: DSB rutebiler - fra Statsbanerne til Combus (19. jul. 17)

Movia 16. udbud i gang (17. jul. 17)

Måske elektriske ledbusser på linje 2A (12. jun. 17)

Danmarks Busmuseum har overtaget Busbevarelsesgruppens samling (22. maj 17)

Nye ejere bag Umove (31. mar. 17)

Movias 15. udbud afgjort (13. mar. 17)

Myldretid 18 år (25. jan. 17)

A-busserne får frit flow - og siger farvel til laventré (23. dec. 16)

"Boganmeldelse": S-togskøreplanen fra 30. januar 2017 (29. nov. 16)

Ny transportminister: Ole Birk Olesen (28. nov. 16)

Direktørskifte på Jernbanemuseet (1. nov. 16)

Bynet 2019 - Københavns buslinjer efter metrocityringen (20. okt. 16)

Mere om Movias 15. udbud (18. okt. 16)

Ny bog: Busserne fra Sorø (15. okt. 16)

Movias 15. udbud i gang (27. sep. 16)

 
Tilbage til toppen

Forside | Nyheder | Baggrund & historie | Billeder | Garagefakta | Busbasen | Vognlister
Opdateringer | Om Myldretid.dk | Kontakt


Denne sides adresse (URL): http://myldretid.dk/nyheder/nr/663
Copyright © 1999-2017 by Thomas Mark de Laine (admin@myldretid.dk), all rights reserved.