Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2009

Regional- og lokalruterne i NTs 16. udbud

Af Thomas de Laine

Nordjyllands Trafikselskab (NT) udsendte for nylig udbudsmaterialet til anden del af sit 16. udbud. Denne del af udbuddet vedrører regional- og lokalruter i form af både A-, B- og T-kontrakter med i alt 50 busser og 76.620 årlige køreplantimer. Den første del af 16. udbud har tidligere været omtalt her på siden og vedrører Aalborgs bybusser og to nye X-Bus-ruter.

Udbuddet er et offentligt udbud med tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. For A-kontraktkørslen vejer prisen 50 pct., kvalitet af drift 30 pct. og kvalitet af busmateriel 20 pct. For B- og T-kontrakterne er det hhv. 75 pct., 15 pct. og 10 pct. Der er tilbudsfrist 6. januar 2010. NT forventer at træffe beslutning om tildeling af kørslen på sit bestyrelsesmøde i februar.

A-kontrakter
Følgende A-kontraktkørsel er i udbud:

I alt er der udbudt A-kontraktkørsel med 19 busser og 46.502 årlige køreplantimer. Kontrakterne vil være 8-årige, men kan forlænges i helt op til 6 år ved enighed mellem NT og entreprenøren, så der opnås en samlet kontraktlængde på højst 14 år. Kørslen skal påbegyndes 27. juni 2010. En del af kørslen i enhed 231 skal dog først påbegyndes 11. august.

Alle busser skal være handicapegnede, også landevejsbusser, hvilket indebærer, at der ikke må være trin i midtergangen. De busser, der skal overtages, må dog godt anvendes, selvom de fleste af dem ikke er handicapegnede.

De afgivende entreprenører beslutter først efter afgørelsen på udbuddet, om de ønsker at overdrage de ovennævnte busser. Der kan afgives tilbud både med og uden busovertagelse ved udløbet af de kontrakter, der indgås i 16. udbud.

Det er muligt at byde på fire kombinationer af enheder, nemlig A med enhed 231 og 232, B med enhed 701, 703 og 708, C med enhed 702, 704 og 707 og D med enhed 701, 702, 703, 704, 707 og 708.

B- og T-kontrakter
Den udbudte B- og T-kontraktkørsel er lokalruter i Brønderslev, Hjørring, Mariagerfjord, Thisted og Aalborg kommuner:

I alt udgør B- og T-kontrakterne kørsel med 31 busser og 30.118 årlige køreplantimer. Der skal ikke overtages busser med kørslen. NT kan forlænge kontrakterne i forhold til de nævnte kontraktlængder med op til 1 år på uændrede vilkår.

Der kan desuden bydes på følgende kombinationer: E med enhed 106 og 107, F med enhed 100, 109, 110, 557, 558 og 560, G med enhed 314, 315, 323 og 325, H med enhed 317, 318, 330 og 337, I med enhed 319, 320, 321, 322 og 324, J med enhed 314, 315, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 330 og 337, K med enhed 801, 803, 804 og 806, L med enhed 802, 807 og 808, M med enhed 805 og 810 og endelig N med enhed 801, 802, 803, 804, 806, 807 og 808.

Kilde: Udbudsmateriale vedr. NTs udbud 16.1