Myldretid.dk (til forsiden)  
  Forside   Nyheder   Baggrund & historie   Billeder   Garagefakta   Busbasen   Vognlister
  Opdateringer   Om Myldretid.dk   Kontakt

  Du er her: Forside > Nyheder > Nyhedsarkiv > Denne nyhed

NTs 16. udbud i gang

Af Thomas de Laine

Nordjyllands Trafikselskab har netop udsendt udbudsmaterialet til første del af sit 16. udbud. Udbuddet falder i to dele, og den første - kaldet "16.0" - omfatter by- og metrobusserne i Aalborg med 99 busser og to nye X-Bus-ruter, der oprettes i august 2010, med 5 busser. Anden del følger senere og omfatter kørsel udenfor Aalborg. Det samlede 16. udbud vil udgøre knap halvdelen af al NTs kørsel, nemlig 160 busser og ca. 395.000 årlige køreplantimer.

Mange nye tiltag
Første del af udbuddet adskiller sig fra tidligere praksis i NT - og fra 16. udbuds anden del - ved at være udbud efter forhandling. Det sker bl.a. på baggrund af Movias gode erfaringer med denne udbudsform. Prækvalifikationsfasen gennemførtes i september, og udbudsmaterialet for denne del af udbuddet er nu gjort tilgængeligt.

Incitamentsmodellen baseret på bl.a. passagertal og omfang af klager, der tidligere er blevet indført på Aalborgs bybusser, skal fortsætte, men den endelige udformning af modellen fastlægges gennem forhandlingerne. X-Bus-ruterne vil også få en sådan incitamentsmodel.

En anden nyhed er, at alle kontrakterne bliver 8-årige med mulighed for forlængelse i op til 6 år. Det giver en maksimal kontraktlængde på 14 år - det længste i Danmark til dato. Disse lange forlængelser vil skulle forhandles mellem NT og entreprenørerne og kan altså ikke blot pålægges entreprenøren fra NTs side. De længere kontrakter modsvarer bedre levetiden for en bus, og NT forventer, at de længere kontraktperioder vil resultere i mere attraktive tilbud. Movia har også for nylig indført muligheden for, at kontrakterne kan blive helt op til 12 år lange, hvis entreprenørerne leverer tilstrækkelig god kvalitet.

På to af de fire bybusenheder i udbuddet kræves det, at busserne kører på biodiesel. Kravet om biodiesel skyldes, at NT og Aalborg Kommune er med i et projekt under EU-programmet Archimedes. Projektet løber i perioden 1. oktober 2010 til 14. september 2012, og fra oktober 2010 skal mindst 50 af bybusserne i Aalborg køre på miljøvenlig biodiesel.

Der er tale om, at busserne skal køre på en "B10"-blanding, dvs. en blanding med mindst 10 pct. andengenerationsbiodiesel AFME (Animal Fat Methyl Ester). Det er hensigten at øge blandingsforholdet, efterhånden som teknologien udvikler sig. NT har derfor sikret sig muligheden for at kræve en større andel af biodiesel undervejs i perioden, og man vil dække entreprenørens dokumenterede meromkostninger til dette. Biodiesel vil mindst skulle anvendes projektperioden igennem. Hvis NT fortsat ønsker biodieselkørsel herefter, fortsættes med uændret betaling. Alternativt køres der videre på almindelig diesel, og betalingen nedjusteres i overensstemmelse hermed.

Ligesom ved sidste udbud af bybuskørslen i Aalborg, kan den samme entreprenør også denne gang højst vinde halvdelen af kørslen. Man håber, dette giver en bedre forsyningssikkerhed.

Den udbudte kørsel
Udbuddets første del er inddelt i følgende 6 udbudsenheder med i alt 104 busser og 308.485 årlige køreplantimer:

 • 201. Rute 971X med 3 busser og 6.250 årlige køreplantimer. Busserne skal være 13-14 m.
 • 204. Rute 974X med 2 busser og 4.435 årlige køreplantimer. Busserne skal være 13-14 m.

X-busserne er almindelige landevejsbusser, så der er ikke krav om handicapegnethed i form af lavt gulv. Begge X-Bus-ruterne er nye ruter, og første køredag er 9. august 2010.

 • 400. Metrobus 2 og kørsel på linje 22, 25, 27 og 56 med 21 busser og 1 dublerings- og ekstrabus og 62.206 årlige køreplantimer. Nye busser undervejs i kontrakten skal være 13-14 m, og busserne skal køre på biodiesel. Det er Arriva, der i dag udfører kørslen, og herfra skal overtages 22 13,7 m-busser fra 2004 fordelt på 14 Volvo B12BLE-busser (Arriva nr. 8473-8486) og 8 Scania OmniLink-busser (Arriva nr. 4423-4430).
 • 401. Metrobus 1 og kørsel på metrobus 2 og linje 17, 21, 22, 25 og 25N med 22 busser og 79.314 årlige køreplantimer. Nye busser undervejs i kontrakten skal være 13-14 m. Det er City-Trafik, der i dag udfører kørslen, og herfra skal overtages 16 stk. Volvo B10BLE på 13,7 m årg. 2002 (City-Trafik nr. 609-624), 2 stk. Volvo B10BLE på 12 m årg. 2002 (City-Trafik nr. 671-672), 1 stk. Volvo B12BLE på 13,7 m årg. 2003 (City-Trafik nr. 2717) og 4 stk. Scania OmniLink på 13,7 m årg. 2009 (City-Trafik nr. 625-628).
 • 403. Linje 11, 14, 16, 24, 25N, 27, 39, servicebuslinje S1, S2, S3 og S4 samt kørsel på metrobus 1, 5 og 6 med 27 busser, heraf 7 servicebusser, og 76.450 årlige køreplantimer. Nye busser undervejs i kontrakten skal være 12 m; servicebusser dog kun 9-10 m. Det er både Arriva og City-Trafik, der i dag udfører kørslen, og herfra skal overtages 15 stk. Volvo B10BLE på 12 m årg. 2002 (Arriva nr. 4395-4409), 6 stk. Volvo B10BLE på 12 m årg. 2002 (City-Trafik nr. 651-652 og 654-657) og 7 stk. Mercedes-Benz O.520 Cito årg. 2002 (Arriva nr. 4412-4418).
 • 404. Kørsel på linje 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 23, 23N, 24, 25N, 27, 27N, 36, 39 og metrobus 2 med 27 busser og 1 dublerings- og ekstrabus og 79.830 årlige køreplantimer. Nye busser undervejs i kontrakten skal for 16 bussers vedkommende være 13-14 m og de øvrige 12 m. Busserne skal køre på biodiesel. Det er både Arriva og City-Trafik, der i dag udfører kørslen, og herfra skal overtages 3 stk. Volvo B10BLE på 13,7 m årg. 2000 (Arriva nr. 4386-4388), 6 stk. Volvo B10BLE på 13,7 m årg. 2002 (Arriva nr. 1466 og 4394 og City-Trafik nr. 605-608), 10 stk. Volvo B10BLE på 12 m årg. 2002 (City-Trafik nr. 658-659, 661-663 og 665-669), 5 stk. Scania OmniLink på 12 m årg. 2001 (Arriva nr. 4389-4393), 3 stk. Scania OmniLink på 13,7 m årg. 2004 (Arriva nr. 4420-4422) og 1 stk. Scania OmniLink på 13,7 m årg. 2005 (Arriva nr. 1518).

Der er desuden mulighed for at byde på kombinationerne A med begge X-Bus-ruterne, B med den ene halvdel af by- og metrobusserne, dvs. enhed 400 og 403, og endelig C med den anden halvdel af by- og metrobusserne, nemlig enhed 401 og 404.

Alle fire bybusenheder har kontraktbegyndelse 27. juni 2010.

Tilbudsfristen er 28. oktober, og i november-december gennemføres forhandlingsrunderne. NT ventes på sit bestyrelsesmøde i januar at træffe beslutning om tildeling af kørslen. Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvor prisen vægtes 50 pct., kvalitet af drift 30 pct. og kvalitet af busmateriel 20 pct.

Der er ikke som udgangspunkt busovertagelse ved de nye kontrakters udløb, men der kan dog gives tilbud baseret på sådan busovertagelse.

Anden del af 16. udbud
Den anden del af udbuddet igangsættes først til november og vil omfattede 22 busser på A-kontrakt uden for Aalborg, nemlig bl.a. regionalruterne i Thy/Mors, og 36 busser på B- og telebuskontrakter på lokalruter i Brønderslev, Hjørring, Mariagerfjord, Rebild, Thisted, Vesthimmerlands og Aalborg kommuner. Her vil udbudsformen være det traditionelle offentlige udbud med tilbudsfrist 6. januar og tildeling af kørslen i februar.

A-kontrakterne vil være 8-16-årige, mens B- og telebuskontrakterne fortsat kun vil være 4-årige med mulighed for 1 års forlængelse. De kortere B- og telebuskontrakter skyldes, at der hovedsageligt anvendes ældre busser på disse kontrakter, og at NT har erfaring for, at kommunerne ofte ønsker justering af kørslen.

Regionalruterne vil ligesom X-Bus-ruterne og bybusserne i Aalborg blive omfattet af en incitamentsmodel.

Anden del af udbuddet vil omfatte følgende kørsel på A-kontrakter:

 • Rute 96 med 2 busser og 6.524 årlige køreplantimer. Ruten køres i dag af Hanstholm Turistfart.
 • Rute 97 med 3 busser og 6.632 årlige køreplantimer. Ruten køres i dag af Pan Bus.
 • Rute 222 med 2 busser og 3.682 årlige køreplantimer. Ruten køres i dag af Arriva.
 • Rute 224 med 4 busser og 9.319 årlige køreplantimer. Ruten køres i dag af Arriva.
 • Rute 251 med 1 bus og 2.911 årlige køreplantimer. Ruten køres i dag af Sydthy Rute- og Turist.
 • Rute 320 med 2 busser og 4.977 årlige køreplantimer. Ruten køres i dag af Sv. Aages Busser.
 • Rute 313 med 2 busser og 5.250 årlige køreplantimer. Ruten køres i dag af Sv. Aages Busser.
 • Rute 313 og 320 med 1 bus og 1.030 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Sv. Aages Busser.
 • Rute 322 med 1 bus og 2.805 årlige køreplantimer. Ruten køres i dag af Pan Bus.
 • Rute 322 og 324 med 2 busser og 2.992 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Pan Bus.
 • Thisted bybusser med 2 busser og 4.970 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Pan Bus.

B-kontraktkørslen er følgende 24 busser:

 • Rute 70 og 926 med 1 bus og 679 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Pan Bus.
 • Rute 113 og 151 med 1 bus og 1.265 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Hanstholm Turistfart.
 • Rute 252 og 253 med 2 busser og 2.706 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Sydthy Rute- og Turist.
 • Rute 96 og 312 med 1 bus og 757 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Pan Bus.
 • Rute 311, 312 og 314 med 2 busser og 3.294 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Pan Bus.
 • Rute 315 med 1 bus og 1.047 årlige køreplantimer. Ruten køres i dag af Vesløs Busser.
 • Rute 316 med 1 bus og 996 årlige køreplantimer. Ruten køres i dag af Vang Rutebiler.
 • Rute 400 med 1 bus og 1.303 årlige køreplantimer. Ruten køres i dag af City Tours.
 • Rute 401 med 1 bus og 1.140 årlige køreplantimer. Ruten køres i dag af City Tours.
 • Rute 440 med 1 bus og 1.138 årlige køreplantimer. Ruten køres i dag af John Hansen.
 • Rute 460 med 1 bus og 648 årlige køreplantimer. Ruten køres i dag af John Hansen.
 • Rute 461 med 1 bus og 639 årlige køreplantimer. Ruten køres i dag af Thykjær.
 • Rute 462 med 1 bus og 818 årlige køreplantimer. Ruten køres i dag af Tylstrup Busser.
 • Rute 463 med 1 bus og 602 årlige køreplantimer. Ruten køres i dag af Thykjær.
 • Rute 464 med 1 bus og 1.121 årlige køreplantimer. Ruten køres i dag af Thykjær.
 • Rute 689 med 1 bus og 806 årlige køreplantimer. Ruten køres i dag af Tylstrup Busser.
 • Rute 721 med 1 bus og 1.679 årlige køreplantimer. Ruten køres i dag af Hjørring Citybus.
 • Rute 722 med 1 bus og 750 årlige køreplantimer. Ruten er ny.
 • Rute 761 med 1 bus og 824 årlige køreplantimer. Ruten køres i dag af Tversted Taxi.
 • Rute 762 med 1 bus og 950 årlige køreplantimer. Ruten køres i dag af Tversted Taxi.
 • Rute 763 med 1 bus og 723 årlige køreplantimer. Ruten køres i dag af Tversted Taxi.
 • Rute 764 med 1 bus og 790 årlige køreplantimer. Ruten er ny.

Telebuskontraktkørslen er endelig følgende 12 busser:

 • Rute 218 med 1 bus og 951 årlige timer. Ruten køres i dag af Hjørring Citybus.
 • Rute 480 med 1 bus og 882 årlige timer. Ruten køres i dag af John Hansen.
 • Rute 481 med 1 bus og 925 årlige timer. Ruten køres i dag af John Hansen.
 • Rute 482 med 1 bus og 1.259 årlige timer. Ruten køres i dag af John Hansen.
 • Rute 483 med 1 bus og 808 årlige timer. Ruten køres i dag af John Hansen.
 • Rute 484 med 1 bus og 461 årlige timer. Ruten køres i dag af John Hansen.
 • Rute 720 med 1 bus og 1.115 årlige timer. Ruten køres i dag af Hjørring Citybus.
 • Rute 780 med 1 bus og 767 årlige timer. Ruten køres i dag af Hjørring Citybus.
 • Rute 781 med 1 bus og 893 årlige timer. Ruten køres i dag af Hjørring Citybus.
 • Rute 782 med 1 bus og 992 årlige timer. Ruten køres i dag af Hjørring Citybus.
 • Rute 783 med 1 bus og 416 årlige timer. Ruten køres i dag af Hjørring Citybus.
 • Rute 784 med 1 bus og 889 årlige timer. Ruten køres i dag af Sindal Busservice.

Kilder: Udbudsmateriale vedr. NTs udbud 16.0; På Vej nr. 3/sep. 09

Denne artikel er også bragt i Busfronten nr. 220, oktober 2009 (26. årgang), s. 15-19, udgivet af (1984-). Der kan være forskel på versionen på Myldretid.dk og den trykte udgave.

Se også:

Tilbuddene ved anden del af NTs 16. udbud åbnet (12. jan. 10)
Regional- og lokalruterne i NTs 16. udbud (1. dec. 09)
Aalborg bybusser på vej i udbud (27. aug. 09)


 
 
Printervenlig version

Nyhedsoversigten
Nyhedsarkivet

 Opdateret sidst:
25. september 2009

Printervenlig version

 Seneste nyheder
Måske elektriske ledbusser på linje 2A (12. jun. 17)

Danmarks Busmuseum har overtaget Busbevarelsesgruppens samling (22. maj 17)

Nye ejere bag Umove (31. mar. 17)

Movias 15. udbud afgjort (13. mar. 17)

Myldretid 18 år (25. jan. 17)

A-busserne får frit flow - og siger farvel til laventré (23. dec. 16)

"Boganmeldelse": S-togskøreplanen fra 30. januar 2017 (29. nov. 16)

Ny transportminister: Ole Birk Olesen (28. nov. 16)

Direktørskifte på Jernbanemuseet (1. nov. 16)

Bynet 2019 - Københavns buslinjer efter metrocityringen (20. okt. 16)

Mere om Movias 15. udbud (18. okt. 16)

Ny bog: Busserne fra Sorø (15. okt. 16)

Movias 15. udbud i gang (27. sep. 16)

Nye og evaluerede elbusser i Hovedstadsområdet (5. sep. 16)

Keolis vandt linje 65E (8. jun. 16)

 
Tilbage til toppen

Forside | Nyheder | Baggrund & historie | Billeder | Garagefakta | Busbasen | Vognlister
Opdateringer | Om Myldretid.dk | Kontakt


Denne sides adresse (URL): http://myldretid.dk/nyheder/nr/643
Copyright © 1999-2017 by Thomas Mark de Laine (admin@myldretid.dk), all rights reserved.