Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2009

Movias 2. udbud af tele- og servicebusser i gang

Af Thomas de Laine

I december måtte Movia-entreprenøren Busserne A/S, tidligere Jensens Turisttrafik, indstille driften, da man var kommet i økonomisk uføre. Firmaet kørte på dette tidspunkt dels nogle telebusruter, dels bybusserne i Ringsted for Movia. Andre busselskaber måtte springe ind og forestå kørslen på midlertidige aftaler.

Endelig blev oprettelsen 11. januar 2009 af en ny servicebuslinje 844 i Fredensborg Kommune, som Busserne skulle have kørt, udskudt til et senere tidspunkt.

Movia har i marts udsendt udbudsmaterialet vedrørende genudbuddet af kørslen, hvis resultat vil træde i stedet for de midlertidige aftaler. Kørslen omfatter i alt 10 telebusser og ca. 41.000 årlige telebuskøreplantimer samt 2 servicebusser og ca. 3.000 årlige servicebuskøreplantimer. Følgende fire enheder indgår i udbuddet:

  1. Telebuslinje 820 med 2 busser (14 pladser) og 9.100 årlige køreplantimer.
  2. Servicebuslinje 844 med 2 busser og 2.800 årlige køreplantimer. Bussen vil muligvis også komme til at køre ture på de ordinære buslinjer i Fredensborg Kommune i morgenmyldretiden, som det kendes flere andre steder i Hovedstadsområdet.
  3. Telebuslinje 629, 816, 817 og 829 med 6 busser (22-28 pladser) og 23.000 årlige køreplantimer samt option på yderligere 1 bus og 1.325 årlige køreplantimer på linje 816.
  4. Telebuslinje 818 med 2 busser (pladsantal uoplyst) og 9.200 årlige køreplantimer.

Det ses, at telebuslinjerne 821 og 838 ikke indgår i udbuddet. For den første linjes vedkommende skyldes det, at den bliver slået sammen med telebuslinje 820 i forbindelse med oprettelsen af servicebuslinje 844.

Udbuddet foregår som udbud efter forhandling med tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvor pris indgår med vægten 40 pct., kvalitet af drift med vægten 35 pct. og kvalitet af busmateriel med vægten 25 pct. Tilbudsfristen er 23. april.

Kørslen skal overtages 9. august 2009 på linje 820 og 844 (enhed 1 og 2) og 2. august på de øvrige linjer. Som udgangspunkt vil kontrakterne være 6-årige til efterår/vinter 2015. Movia har dog option på forlængelse i op til 2 år.

Kilde: Udbudsbetingelser vedr. udbud T2, Movia marts 2009