Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2009

Movias 2. telebusudbud afgjort

Af Thomas de Laine

Myldretid bringer med nogen forsinkelse "nyheden" om afgørelsen på dette udbud. Det sker, for at dækningen skal være komplet, og så det i fremtiden vil være muligt at finde hele historien om udbuddet i Myldretids nyhedsarkiv.

Movia-entreprenøren Busserne A/S måtte i december 2008 indstille driften på grund af økonomiske problemer. Efterfølgende blev der indgået midlertidige aftaler med andre busselskaber om driften frem til det tidspunkt, hvor resultatet af et nyt udbud af kørslen kunne træde i kraft. For telebuskørslens vedkommende blev der tale om udbud T2, Movias 2. udbud af telebuskørsel.

Udbudsmaterialet blev udsendt i marts 2009 med tilbudsfrist 23. april. Konkurrencen må siges at have været begrænset, idet der kun på kørslen i Fredensborg Kommune kom tilbud fra mere end ét busselskab, nemlig fra bare to forskellige bydere! De midlertidige aftaler indgået som følge af Bussernes konkurs var væsentligt dyrere end de hidtidige kontrakter. Der var i udbud T2 fokus på økonomien af samme grund, men de modtagne tilbud gjorde det ikke muligt at fjerne disse merudgifter - kun at reducere dem noget.

I alt 5 busselskaber indleverede tilbud. Afgørelsen faldt i juni, og kørslen blev fordelt som følger:

Kruse vandt kørslen på telebuslinjerne 629/829, 816 og 817 med i alt 6 telebusser i Lejre Kommune (enhed 3). Den nye kontrakt trådte i kraft 2. august, og i november er nye telebusser parat til at erstatte det nuværende materiel, som Kruse har anvendt, siden firmaet omkring slutningen af 2008 overtog kørslen fra Busserne A/S, der måtte indstille driften.

Netbus vandt kørslen på telebuslinje 818 med 2 telebusser i Frederikssund Kommune (enhed 4). Kørslen har siden Bussernes driftsstop i december været kørt af Fjord-bus. Netbus overtog kørslen 2. august, men også her gælder det, at det først er til november, at to fabriksnye telebusser kan indsættes.

De Hvide Busser vandt telebuslinje 820 med 2 telebusser i Fredensborg Kommune (enhed 1). Samme selskab har kørt linjen siden Busserne måtte indstille kørslen i december. Den nye kontrakt trådte i kraft 9. august. Fra samme dato påbegyndte De Hvide Busser kørslen på den nyoprettede servicebuslinje 844 i Fredensborg Kommune med 2 servicebusser (enhed 2). Denne linje skulle egentlig have været oprettet allerede 11. januar i år, men oprettelsen måtte udskydes som følge af Bussernes indstilling af driften. De Hvide Busser anvender fire nyere brugte busser.

Ved oprettelsen af servicebuslinje 844 blev telebuslinje 821 i Fredensborg Kommune sammenlagt med telebuslinje 820 til én linje med 820 som linjenummer. Linje 821 har også været kørt af De Hvide Busser på en midlertidig aftale, siden Busserne A/S måtte indstille driften i december. På samme dato - 9. august 2009 - nedlagdes telebuslinje 838 i Birkerød Kommune, idet en ny linje 197 mellem Holte og Birkerød i stedet så dagens lys. Linje 838 indgik derfor heller ikke i udbuddet, men blev siden december kørt af De Hvide Busser og før da af Busserne. Den nye linje 197 køres af De Blaa Omnibusser indenfor en tidligere indgået kontrakt.

Alle de nye kontrakter er 6-årige med option for Movia på forlængelse i op til 2 år.

Kilder: Pressemeddelelse fra Movia 18.06.09; status for udbud ved Movias bestyrelsesmøde 14.05.09; diskussion om linjeændringer på Bussnak.dk