Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2007

Fem giver tilbud ved Øresundsudbuddet

Af Thomas de Laine

Svensk Øresundstog i Helsingør
Svenskejet Øresundtog på Helsingør station i maj 2006. Foto: Thomas de Laine.

I dag, mandag 19. februar, udløb fristen for at aflevere tilbud ved det igangværende udbud af trafikken med Øresundstogene. Fem bydere ud af i alt otte prækvalificerede har afgivet tilbud i den danske del af udbuddet.

Byderne er Kystbanen, der ejes af DSB og britiske FirstGroup, Ørelink, der ejes af MTR fra Hong Kong og det svenske Statens Järnväger (SJ), Arriva, Veolia Transport (Veolia Transport Danmark og Sverige i konsortium) og DB Regio (Deutsche Bahn). NSB og Svenska Tågkompaniet var også blevet prækvalificeret, men har altså valgt ikke at afgive tilbud. MTR og SJ var prækvalificeret hver for sig. Det er ikke oplyst, hvem der har budt eller er prækvalificeret ved den svenske del af udbuddet, og dette offentliggøres pga. svenske regler først, når udbuddet er afgjort.

Ret beset er der tale om to separate, men koordinerede udbud, og det er muligt at afgive tilbud i hvert udbud under forudsætning af, at man også vinder det andet udbud. Det danske udbud omfatter kørslen med Øresundstog fra Øresundsbroen til Helsingør samt kørsel alene på dansk grund mellem Københavns Lufthavn, Hovedbanegården og Nivå.

Flere af byderne har forhåbninger om at vinde begge udbuddene. Rolf Torwald, der er konstitueret adm.dir. i Ørelink, siger: "Vi tror, at man bedre kan håndtere en god kundeservice, hvis man kører hele systemet. Så har man heller ikke mulighed for at sige, at det er den anden, der ikke leverer varen."

Trafikstyrelsen skal nu gennemgå og sammenligne tilbuddene og føre forhandlinger med byderne. Sidst i juni kan resultatet ventes, og kontrakten træder i kraft i januar 2009. Kontrakten er i øvrigt som udgangspunkt 7-årig, men med mulighed for forlængelse i op til to år.

Slagsmålet er begyndt
De seneste måneder har bl.a. budt på en offentlig diskussion mellem Arriva og DSB om præsteret regularitet på disse operatørers strækninger. Og selvom kunden i Øresundsudbuddet helt klart er Trafikstyrelsen (operatøren kommer ikke til at beholde billetindtægterne), har byderne altså bekymret sig om den offentlige mening. DB har desuden - ligesom ved det jyske udbud - sat en dansk hjemmeside i søen.

Da Arriva i sin tid fik tildelt kørslen i Midt- og Vestjylland, var der megen blæst om, hvorvidt DSBs billigere tilbud var blevet valgt fra politisk, eller om der var gode grunde til at tro, at det var urealistisk lavt. En diskussion af, om afgørelsen har været politisk, kan også ventes denne gang.

Trafikstyrelsens trafikdirektør Claus Klitholm siger til Berlingske Tidende i dag, at han er meget fokuseret på at undgå mistanke om positiv såvel som negativ særbehandling af DSB: "Det er utrolig vigtigt for os, at uanset hvem, der vinder, så skal branchen bagefter kunne sige, at processen har været fair og gennemsigtig. Vi er jo meget interesserede i, at der er et marked og en stor konkurrencelyst, så vi også næste gang får mange kvalificerede bud".

DSBs alliance med FirstGroup er blevet udlagt som et forsøg på at fjerne en eventuel mistanke om, at DSBs tilbudspris er urealistisk lav.

Flere trafikforskere peger også på, at resultatet af Øresundsudbuddet kan være afgørende for, hvor attraktivt det i fremtiden vil være at byde på jernbanedrift i Danmark. Vælges tilbuddet fra DSB, kan man risikere, at fremmede operatører mister interessen for fremtidige udbud. Omvendt vil konkurrencen i fremtiden blive hårdere, hvis DSB ikke vinder, da der så vil blive en fornemmelse af, at der er gode muligheder for at vinde kørsel i Danmark, mener lektor Carsten Greve fra Handelshøjskolen i København.

Det er en politisk aftale, at en tredjedel af trafikken på Banedanmarks strækninger, fraregnet S-tog og InterCity-tog, skal være udbudt inden 2014. Udover de midt- og vestsjyske strækninger og Øresundsudbuddet skal der finde endnu et udbud sted, før kravet er opfyldt.

Kilder: Pressemeddelelse fra Trafikstyrelsen af 19.02.07; "Trafikeksperter: DSB-sejr på Kystbanen vil svække konkurrencen", Berlingske.dk 19.02.07; Politiken.dk d.d.