Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2006

Udbud af Øresundstogene igang

Af Thomas de Laine

Trafikstyrelsen og Skånetrafiken har i december igangsat udbuddet af kørslen med Øresundstog mellem København/Helsingør og Malmö/Göteborg/Alvesta/Kalmar/Karlskrona. De to myndigheder er henholdsvis den danske og svenske udbudsmyndighed, og udbuddet gennemføres som to selvstændige udbud, men altså koordineret.

Trafikstyrelsen er en styrelse under Transport- og Energiministeriet, der blev oprettet i 2003, og som bl.a. har denne opgave. Det første udbud af jernbanetrafik i Danmark blev gennemført af Trafikministeriet selv. Skånetrafiken er en forvaltning under den svenske Region Skåne og har en form for trafikselskabsansvar for den kollektive trafik i Skåne med både bybusser, regionalruter og tog. Selve kørslen udføres på entreprenørbasis af bus- og jernbaneselskaber. Arriva har så sent som i slutningen af januar vundet en kontrakt om kørsel med de såkaldte Pågatog for Skånetrafiken.

Udbuddet omfatter på den danske side kørslen med regionaltog mellem Helsingør og København, til Københavns Lufthavn og til landegrænsen mod Sverige på Øresundsforbindelsen. Denne trafik udgør samlet omkring 4-5 mill. togkilometer årligt og transporterer ca. 20 mill. passagerer. Det svenske udbud omfatter strækningerne fra landegrænsen til Malmö og herfra strækningerne til Göteborg, Alvesta-Kalmar og Karlskrona. Den svenske kørsel udgør mindst 5 mill. årlige togkilometer.

Det danske og det svenske udbud er koordineret således, at den samme tidsplan følges, at udbudsmaterialerne har ensartet struktur, og at udbudsbetingelser og evalueringskriterier er samordnet. Det er desuden muligt at afgive tilbud, der forudsætter, at det andet udbud også vindes.

I det danske udbud indgår passagertransporten, vedligehold og klargøring af materiellet på DSBs faciliteter, billetsalg og information til passagererne. Den vindende operatør skal leje DSBs Øresundstog til trafikken over Øresund og kan desuden råde over nogle af IR4-togene til regionaltogstrafikken på dansk jord. Til denne del af kørslen kan der også anvendes eget materiel, eventuelt i kombination med IR4-togene. Tilsyneladende belært af erfaringerne fra Midt- og Vestjylland er der i udbuddet indbygget mulighed for at sikre, at det nødvendige antal kvalificerede medarbejdere kan følge med opgaven.

Kørslen udbydes som en bruttokontrakt, hvor vinderen altså ikke kommer til at beholde billetindtægterne. Der vil indgå incitamentsordninger i form af bonus-bod-systemer relateret til passagerantal, billetindtægter, rettidighed og kundetilfredshed.

Kontraktbegyndelse ventes i august 2008, og kontrakten skal løbe til køreplansskiftet omkring årsskiftet 2015/2016. Der er option på forlængelse af kontrakten i 2 år samt omkring ændringer i kørselsomfanget.

Udbudsbekendtgørelse udsendtes 16. december, og udbuddet gennemføres som udbud efter forhandling, hvor alle interesserede operatører indtil 7. februar kan søge om prækvalifikation. I februar 2006 ventes udbudsmaterialet udsendt, og i august bliver der tilbudsfrist. Efter indleveringen af tilbud skal der forhandles om disse, hvorefter det økonomisk mest fordelagtige af de forhandlede tilbud vælges. Kontraktindgåelse forventes i februar 2007, således at der bliver en forberedelsesfase på ca. 18 måneder.

Det er en del af trafikforliget af 5. november 2003 mellem Regeringen, Dansk Folkeparti, de Radikale og Kristendemokraterne, at mindst en tredjedel af DSBs trafik skal udbydes i årene 2005-2014. Heri indgår dog ikke S-togene og InterCity-trafikken. Dette krav indebærer, at regionaltogstrafikken i Hovedstadsområdet nødvendigvis må involveres.

Kilder: Udbudsbekendtgørelse, Trafikstyrelsen.dk og Oresundstog.dk