Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2007

Metrocityringen via Carlsberg eller Holmen?

Af Thomas de Laine

Selvom der egentlig for længst er indgået en politisk aftale om metrocityringens linjeføring, er der nu fra forskellig side fremsat forslag til ændringer. Det er dels Carlsberg, der har tilbudt at bekoste en metrostation i Valby, og dels en gruppe borgere, der ønsker metroen ført via bl.a. Operaen.

Carlsberg vil sponsorere metrostation
Som det nok er bekendt, er Carlsberg i gang med at fraflytte bryggerigrunden i Valby, hvor der i stedet skal opføres et nyt stykke by med bl.a. 2.000 nye boliger. Fra Carlsbergs side har man opdaget, at værdistigningerne på grunde og huse måske vil kunne finansiere anlægget af en metrostation på bryggerigrunden i Valby, og man har derfor foreslået at sponsorere sådan en station, i hvert fald delvist.

En virkeliggørelse af forslaget vil indebære, at metrocityringen skal tage et sving ud til Carlsberg-området med længere køretid til følge. Desuden findes der i forvejen S-bane-stationerne Valby og Enghave i nabolaget, men disse ligger lidt længere væk, end de omkring 600 meter, folk generelt er villige til at gå for at komme til højklasset kollektiv trafik.

Økonomiudvalget i Borgerrepræsentationen har besluttet, at overborgmester Ritt Bjerregaard (S) skal drøfte en eventuel undersøgelse af anlægspris og passagertal med transportminister Flemming Hansen (K).

Metro til Holmen?
En gruppe københavnere, der kalder sig Københavnertunnelgruppen, har foreslået, at den planlagte metrostation ved Marmorkirken droppes til fordel for en ændret linjeføring via Holmen med en station ved Opearen og én ved Kastellet, cirka midtvejs mellem Marmorkirken og Østerport. Gruppen mener at kunne beregne, at disse to stationer vil give dobbelt så mange påstigere, som stationen ved Marmorkirken. Endelig foreslår gruppen også en station ved Frihedsmuseet til servicering af arbejdspladser og turister i området.

Københavnertunnelgruppens idé har næppe mange chancer, men den er bl.a. interessant, fordi pladsforholdene for metrostationen ved Marmorkirken ikke er særligt gode. Her er det nemlig muligt, at der alene bliver plads til, at adgang til perronerne kan ske via elevatorer!

Udbud af rådgiveropgaven
Prækvalifikationen til udbuddet af rådgiveropgaven vedrørende metrocityringen er nu afsluttet, og 17. januar udsendte Ørestadsselskabet udbudsmaterialet til de to gange fem prækvalificerede rådgivergrupper.

De prækvalificerede rådgivergrupper til anlægsopgaverne er disse:

På de jernbanetekniske opgaver er følgende grupper blevet prækvalificeret:

Der er tilbudsfrist 20. marts, hvorefter tilbuddene skal vurderes og forhandles. Kontrakterne ventes at kunne underskrives i juni 2007, men det forudsætter, at loven om metrocityringen er vedtaget.

Færre passagerer end forventet i 2006
Den eksisterende metros passagertal landede i 2006 på 37 mio., og det er 2 mio. færre passagerer end forventet. Ørestadsselskabet har begrundet dette med, at strækningen Christianshavn-Amagerbro-Lergravsparken var lukket i tre måneder fra slutningen af juni pga. arbejdet med at sammenkoble strækningen med den nye bane til Lufthavnen.

Kilde: Dagspressen og pressemeddelelse fra Ørestadsselskabet 17.01.07