Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2006

HURs 19. udbud igang

Af Thomas de Laine

Udbudsmaterialet til HURs 19. udbud blev for nylig udsendt. Udbuddet, der først træder i kraft efter HURs nedlæggelse, omfatter 83 busser og ca. 350.000 årlige vogntimer.

Alle de udbudte linjer køres i dag af Arriva, og der er tale om et genudbud af kørslen fra 10. udbud, der trådte i kraft 17. juni 2001. Kørslen er inddelt i følgende seks udbudsenheder:

  1. Linje 90N, 340, 801, 802, 803, 805 og 806 med 11 busser og ca. 56.600 årlige vogntimer.
  2. Linje 345, 346 og 347 med 4 busser og ca. 13.200 årlige vogntimer.
  3. Linje 173E med 5 13,7 m- eller ledbusser og ca. 3.400 årlige vogntimer.
  4. Linje 176 med 4 busser og ca. 15.600 årlige vogntimer.
  5. Linje 15 og 19 med 20 busser, heraf 12 dobbeltdækkerbusser, og ca. 95.300 årlige vogntimer. 13 dobbeltdækkere skal overtages fra Arriva. Der kan i kontraktperioden blive tale om at udvide kørselsomfanget på linje 19 med 1-2 busser udover de sædvanlige regler om ændringer i kørselsomfanget.
  6. Linje 5A og 84N med 39 13,7 m-busser og ca. 164.800 årlige vogntimer. Der skal bydes på grundlag af faste vognplaner, men der kan derudover også bydes med udgangspunkt i entreprenørens evne til at bedrive "aktiv trafikstyring".
Arriva 1426 som linje 5A på Rådhuspladsen
En af Arrivas 13,7 meter lange Volvo B10BLE/Aabenraa-busser som inje 5A på Rådhuspladsen 31. marts 2006. Foto: Thomas de Laine.

Linje 5A er HUR-områdets - og Danmarks - største buslinje med 39 busser. Samtidig er det den første HUR-linje med 13,7 m-busser, der genudbydes. Arriva anvender i dag 13,7 m-busser på linjen, som blev anskaffet til kørsel på linje 11, 14 og 16 i 9. og 10. udbud i 2000-2001. Det bliver således interessant at se, hvordan Arriva håndterer disse busser, hvis de ikke genvinder linjen med brugte busser.

Kontrakterne træder i kraft 21. oktober 2007 og er i udgangspunktet 6 år; dog kun 2 år for udbudsenhed 3, linje 173E, hvor trafikselskabet har mulighed for at forlænge kontrakten i 2 år.

Som det ses vil kørslen skulle påbegyndes under det nye sjællandske trafikselskab, hvis navn og farver mv. endnu ikke er valgt. Som udgangspunkt skal busserne i 19. udbud være melongule, som hidtil, men en anden bemaling kan meddeles inden kontraktbegyndelse.

Der er tilbudsfrist 15. september 2006, og denne gang foregår processen alene via internettet, hvilket indebærer, at tilbud afleveret på papir ikke vil blive taget i betragtning. Det nye trafikselskab kommer formentlig til at afgøre udbuddet i begyndelsen af 2007.

Kilde: Udbudsmateriale til HURs 19. udbud