Myldretid.dk (til forsiden)  
  Forside   Nyheder   Baggrund & historie   Billeder   Garagefakta   Busbasen   Vognlister
  Opdateringer   Om Myldretid.dk   Kontakt

  Du er her: Forside > Nyheder > Nyhedsarkiv > Denne nyhed

HURs 19. udbud på vej

Af Thomas de Laine

I løbet af i år finder HURs 19. udbud sted. Udbuddet vil få et omfang af 83 busser og ca. 352.000 årlige vogntimer. Udbuddet er et genudbud af 10. udbud, hvis kontrakter trådte i kraft i juni 2001 og alle blev vundet af Arriva Danmark. Udbuddet er samtidig det første, hvor der indgår genudbud af linjer med 13,7 m-busser.

De linjer, der skal genudbydes, er følgende:

  • Linje 5A, 340, 345, 346, 347, 801, 802, 803, 805 og 806 med 54 busser og ca. 233.000 årlige vogntimer. På linje 5A anvendes i dag 13,7 m-busser på samtlige ture, dvs. omkring 35 vognløb. På linje 5A vil der kunne bydes med busser længere end 12 m.
  • Linje 15 med 12 dobbeltdækkerbusser og ca. 57.000 vogntimer pr. år. Med kørslen skal overtages 13 dobbeltdækkerbusser. Arriva købte oprindeligt 14 dobbeltdækkerbusser, alle med busovertagelse ved kontraktudløb, men den ene af disse busser er kasseret efter brand.
  • Linje 15s ture med almindelige busser og linje 19, 84N og 90N med 8 busser og ca. 43.000 årlige vogntimer.
  • Linje 173E og 176 med 9 busser og ca. 19.000 årlige vogntimer. På linje 173E vil der kunne bydes med busser længere end 12 m. I dag anvendes der ledbusser på linjen.

Opdelingen refererer til de gældende kontrakter om kørslen - ikke til den ventede pakkeopdeling i 19. udbud eller pakkeopdelingen i 10. udbud. Udover muligheden for at byde med længere busser på linje 5A og 173E og pligten til at anvende dobbeltdækkerbusser på en del af linje 15, kan der bydes med busser med alternativt drivmiddel (herunder eksempelvis LPG-gasbusser).

Da det som nævnt er første gang, der genudbydes kørsel med 13,7 m-busser, bliver det interessant at se, i hvilken grad disse busser kan genplaceres, såfremt Arriva ikke opnår en ny kontrakt på linje 5A med disse busser. Antallet af busser er formentlig noget ud over, hvad andre af selskabets 13,7 m-linjer kan sluge som et supplement til eller en erstatning for andre busser. Eventuelt kunne man måske forestille sig, at brugte 13,7 m-busser dukker op på linjer, der ikke i dag kører med sådanne. Et eksempel kunne være linje 14.

Udbudsbekendtgørelse ventes fremsendt til EU i juni, og prækvalifikationsfasen afsluttet ultimo juli 2006. Tilbudsfrist kan så være medio september, mens valg af vinderne kan ske af det nye trafikselskabs bestyrelse i januar 2007. Kontraktbegyndelse vil være 21. oktober 2007. Kontrakterne er som udgangspunkt 6-årige.

19. udbud vil være udbud efter forhandling, og man vælger det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra denne vægtning af tildelingskriterierne:

  • Pris: 40 pct.
  • Kvalitet af drift: 35 pct.
  • Kvalitet af busmateriel: 25 pct.

Kvalitet af drift indebærer, at entreprenøren byder med et niveau for hhv. kvalitetsindeks (passagertilfredshed), servicegrad (planlagt kørsel fratrukket udgåede ture) og omfang af kvalitetsbrister.

Hvis entreprenøren gennem kontraktperiodens første 5 år lever op til de tilbudte niveauer for kvalitetsindeks, servicegrad og kvalitetsbrister opnår entreprenøren ret til kontraktforlængelse i op til 2 år, således at kontrakten kan blive op til 8 år lang.

De dobbeltdækkere, Arriva i dag anvender på linje 15, skal - inklusive reservebusser - overtages af den nye entreprenør på linjen. Der er tale om 12 driftsbusser og 1 reservebus, alle fra 2001. På de øvrige linjer skal der ikke overtages busser.

I HURs 19. udbud vil der i lighed med 13.-18. udbud være mulighed for at byde med busovertagelse ved kontraktudløb. Der skal dog også altid gives tilbud uden busovertagelse.

I 17. udbud blev der indgået en tillægsaftale mellem HUR og Arriva vedrørende driften på linje 2A, hvor entreprenøren også måles på sin evne til at gennemføre "aktiv trafikstyring", dvs. sikre at linjens busser kører med et ensartet mellemrum eller som "perler på en snor". Da 17. udbud trådte i kraft i oktober 2005 er erfaringerne endnu sparsomme, men HURs administration foreslår, at der åbnes mulighed for en tilsvarende aftale vedrørende linje 5A i 19. udbud.

Den i 18. udbud introducerede udbudsportal, hvor der bl.a. var mulighed for at afgive tilbud elektronisk, er blevet godt modtaget. Derfor vil der i 19. udbud alene være mulighed for byde via udbudsportalen og ikke på traditionel vis.

Endelig vil der formentlig ske en række ændringer i udbudsmaterialet i forhold til tidligere udbudsrunder. Disse ændringer sigter på en samordning af udbudsmaterialet frem mod sammenlægning af de tre sjællandske trafikselskaber 1. januar 2007.

Kilde: Dokumentet "19. udbud af almindelig rutekørsel" til HURs Trafikudvalgs møde 04.05.06


 
 
Printervenlig version

Nyhedsoversigten
Nyhedsarkivet

 Opdateret sidst:
29. april 2006

Printervenlig version

 Seneste nyheder
Ny bog: DSB rutebiler - fra Statsbanerne til Combus (19. jul. 17)

Movia 16. udbud i gang (17. jul. 17)

Måske elektriske ledbusser på linje 2A (12. jun. 17)

Danmarks Busmuseum har overtaget Busbevarelsesgruppens samling (22. maj 17)

Nye ejere bag Umove (31. mar. 17)

Movias 15. udbud afgjort (13. mar. 17)

Myldretid 18 år (25. jan. 17)

A-busserne får frit flow - og siger farvel til laventré (23. dec. 16)

"Boganmeldelse": S-togskøreplanen fra 30. januar 2017 (29. nov. 16)

Ny transportminister: Ole Birk Olesen (28. nov. 16)

Direktørskifte på Jernbanemuseet (1. nov. 16)

Bynet 2019 - Københavns buslinjer efter metrocityringen (20. okt. 16)

Mere om Movias 15. udbud (18. okt. 16)

Ny bog: Busserne fra Sorø (15. okt. 16)

Movias 15. udbud i gang (27. sep. 16)

 
Tilbage til toppen

Forside | Nyheder | Baggrund & historie | Billeder | Garagefakta | Busbasen | Vognlister
Opdateringer | Om Myldretid.dk | Kontakt


Denne sides adresse (URL): http://myldretid.dk/nyheder/nr/384
Copyright © 1999-2017 by Thomas Mark de Laine (admin@myldretid.dk), all rights reserved.