Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2006

HURs 19. udbud på vej

Af Thomas de Laine

I løbet af i år finder HURs 19. udbud sted. Udbuddet vil få et omfang af 83 busser og ca. 352.000 årlige vogntimer. Udbuddet er et genudbud af 10. udbud, hvis kontrakter trådte i kraft i juni 2001 og alle blev vundet af Arriva Danmark. Udbuddet er samtidig det første, hvor der indgår genudbud af linjer med 13,7 m-busser.

De linjer, der skal genudbydes, er følgende:

Opdelingen refererer til de gældende kontrakter om kørslen - ikke til den ventede pakkeopdeling i 19. udbud eller pakkeopdelingen i 10. udbud. Udover muligheden for at byde med længere busser på linje 5A og 173E og pligten til at anvende dobbeltdækkerbusser på en del af linje 15, kan der bydes med busser med alternativt drivmiddel (herunder eksempelvis LPG-gasbusser).

Da det som nævnt er første gang, der genudbydes kørsel med 13,7 m-busser, bliver det interessant at se, i hvilken grad disse busser kan genplaceres, såfremt Arriva ikke opnår en ny kontrakt på linje 5A med disse busser. Antallet af busser er formentlig noget ud over, hvad andre af selskabets 13,7 m-linjer kan sluge som et supplement til eller en erstatning for andre busser. Eventuelt kunne man måske forestille sig, at brugte 13,7 m-busser dukker op på linjer, der ikke i dag kører med sådanne. Et eksempel kunne være linje 14.

Udbudsbekendtgørelse ventes fremsendt til EU i juni, og prækvalifikationsfasen afsluttet ultimo juli 2006. Tilbudsfrist kan så være medio september, mens valg af vinderne kan ske af det nye trafikselskabs bestyrelse i januar 2007. Kontraktbegyndelse vil være 21. oktober 2007. Kontrakterne er som udgangspunkt 6-årige.

19. udbud vil være udbud efter forhandling, og man vælger det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra denne vægtning af tildelingskriterierne:

Kvalitet af drift indebærer, at entreprenøren byder med et niveau for hhv. kvalitetsindeks (passagertilfredshed), servicegrad (planlagt kørsel fratrukket udgåede ture) og omfang af kvalitetsbrister.

Hvis entreprenøren gennem kontraktperiodens første 5 år lever op til de tilbudte niveauer for kvalitetsindeks, servicegrad og kvalitetsbrister opnår entreprenøren ret til kontraktforlængelse i op til 2 år, således at kontrakten kan blive op til 8 år lang.

De dobbeltdækkere, Arriva i dag anvender på linje 15, skal - inklusive reservebusser - overtages af den nye entreprenør på linjen. Der er tale om 12 driftsbusser og 1 reservebus, alle fra 2001. På de øvrige linjer skal der ikke overtages busser.

I HURs 19. udbud vil der i lighed med 13.-18. udbud være mulighed for at byde med busovertagelse ved kontraktudløb. Der skal dog også altid gives tilbud uden busovertagelse.

I 17. udbud blev der indgået en tillægsaftale mellem HUR og Arriva vedrørende driften på linje 2A, hvor entreprenøren også måles på sin evne til at gennemføre "aktiv trafikstyring", dvs. sikre at linjens busser kører med et ensartet mellemrum eller som "perler på en snor". Da 17. udbud trådte i kraft i oktober 2005 er erfaringerne endnu sparsomme, men HURs administration foreslår, at der åbnes mulighed for en tilsvarende aftale vedrørende linje 5A i 19. udbud.

Den i 18. udbud introducerede udbudsportal, hvor der bl.a. var mulighed for at afgive tilbud elektronisk, er blevet godt modtaget. Derfor vil der i 19. udbud alene være mulighed for byde via udbudsportalen og ikke på traditionel vis.

Endelig vil der formentlig ske en række ændringer i udbudsmaterialet i forhold til tidligere udbudsrunder. Disse ændringer sigter på en samordning af udbudsmaterialet frem mod sammenlægning af de tre sjællandske trafikselskaber 1. januar 2007.

Kilde: Dokumentet "19. udbud af almindelig rutekørsel" til HURs Trafikudvalgs møde 04.05.06