Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2005

Boganmeldelse: Bustrafik i Fredericiaområdet 1920-1980

Af Thomas de Laine

Forsiden af bogen Lokalhistorisk Forlag i Fredericia har i juni udgivet et 48 siders hæfte om bustrafikken i Fredericia-området over en 60-årig periode. Bogen er nok mest at sammenligne med Bustrafik i Helsingør - dengang som Sporvejshistorisk Selskab udgav i 2003 (for en anmeldelse af denne, se Nye bøger i efteråret 2003). Bogen behandler således såvel bybusserne i Fredericia som de forskellige rutebilruter, der har betjent byen. Det er da også noget af en mundfuld, men forfatteren slipper godt fra det.

Først og fremmest er det glædeligt, at der bliver skrevet noget om Fredericia-området. Det er, mig bekendt, et ret ubeskrevet område af bushistorien, og de fleste udgivelser beskæftiger sig jo med Hovedstadsområdet. At et lokalhistorisk arkiv og forlag så tilmed vil binde an med udgivelsen er bestemt også positivt.

Skribenten hedder Niels Carl Juul, og det fremgår, at han er søn af Niels Chr. Juul, der var indehaver af Juuls Turistfart og kørte et par rutebilruter. Forfatteren har også selv taget en del af bogens billeder fra 1950'erne og 1960'erne. Med andre ord ligger der vist også en vis personlig interesse for emnet bag udgivelsen.

Bogen er opdelt i et afsnit om forhistorien, dvs. før 1920, efterfulgt af et afsnit om besættelsestiden. Derefter følger selvstændige afsnit med historien om Fredericias bybusser, om DSBs rutebilruter, om de øvrige rutebilruter, om rutebilernes holdepladser i Fredericia og endelig om turistvognmændene i byen.

Denne opdeling giver på den ene side anledning til, at nogle ruter optræder som "fremmede" i et andet afsnit, end dér hvor hovedparten af omtalen findes - eksempelvis fordi, en Papuga-rute har relationer til en bybusrute. Opdelingen giver dog god mening, for uden denne, havde det nok været vanskeligt som læser at få overblik over de mange ruter.

Også forhold i besættelsestiden nævnes flere gange i de andre afsnit, men at have afsnittet om besættelsestiden som et "tværgående" afsnit i begyndelsen betyder nok, at der undgås en del gentagelser. Alligevel kan netop dette afsnit virke som et brud på den struktur, der er valgt for bogen. Det er dog under alle omstændigheder en mindre ting.

Fortællingen af historien om bybusserne og de mange ruter lever nemlig fuldt ud op til, hvad man vil forvente af en sådan bog, der jo minder en del om de bøger og hæfter, der gennem tiden er udgivet om rutebilvirksomheder. Det vil sige, at de forskellige ruter, ruteændringer og vognmænd gennem tiden er beskrevet, ligesom f.eks. anskaffelsen af flere af de anvendte rutebiler er omtalt undervejs. Udover selvfølgelig Fredericia Omnibusser får man bl.a. et indblik i en række mindre vognmænd, DSB og Papugas rutebiltrafik i området.

Dertil er billederne gode, og en del af dem er i farver - også noget ældre billeder. På illustrationssiden bør det også nævnes, at forfatteren har udarbejdet nogle tegninger på baggrund af fotos, der i sig selv var uanvendelige. Der er også optrykt et par linjekort og nogle gamle annoncer i bogen, ligesom der på omslagets indersider findes et par køreplaner.

Den eneste anke, man for så vidt kan have, er nok, at fortællingen slutter i 1980 (enkelte begivenheder herefter er dog summarisk omtalt). Baggrunden for dette er nok bl.a., at etableringen af de amtskommunale trafikselskaber og licitationerne mv. menes at gøre historien om denne periode mindre interessant. De seneste 25 år har ellers vendt op og ned på mange ting, og en inddragelse af denne tid ville måske også have fået udgivelsen til at appellere til flere mennesker.

Endelig vil man som busentusiast selvfølgelig efterlyse en fortegnelse over materiellet. Der er løbende i fortællingen samt i billedtekster nævnt en række af de anvendte busser - bl.a. baseret på Hurups bog fra 1936 - men dette giver selvfølgelig langt fra et komplet billede. En "vognliste" ville dog næppe have den samme lokalhistoriske interesse.

Den, der interesserer sig for bushistorie, bør alt i alt bestemt ikke snyde sig selv for denne mulighed for at få indblik i rutebilkørslen i og omkring Fredericia. Bustrafik i Fredericiaområdet 1920-1980 er et eksempel til efterfølgelse for andre byer!

Niels Carl Juul: Bustrafik i Fredericiaområdet 1920-1980.
Lokalhistorisk Forlag, Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn, Fredericia.
48 s. i A4-format med mange illustrationer, heraf en del i farver.
Pris: 88 kr.

Bogen kan bestilles hos Lokalhistorisk Arkiv, Frederik IIIs Vej 6, Postboks 141, 7000 Fredericia, tlf. 72 10 69 70, e-mail. Ved forsendelse tillægges porto til bogens pris. I løssalg fås den hos Billunds Boghandel i Fredericia, Fredericia Turistbureau og i museumsbutikken på Bymuseet i Fredericia.

---
Anmelderen vil benytte lejligheden til at nævne et par andre, mindre kendte udgivelser om jyske bybusser:

Den tidligere vognmand Frank Studstrup har fortalt historien om Aalborgs bybusser i Ta' bussen til byen - historien om omnibusserne i Aalborg, der er udgivet af Selskabet for Aalborgs Historie i 1995. Bogen er 1995-udgivelsen i serien Aalborg-bogen.

Flemming Sørensen har skrevet om Vejle Byomnibusser 1922-1974 i Vejlebogen 1996, udgivet af Byhistorisk Selskab for Vejle.

Rutebiltrafik er i øvrigt omtalt i en del årbøger fra forskellige lokalhistoriske foreninger o.lign.