Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2005

Orkan afslører hul i evakueringsplaner

Af Thomas de Laine

Lørdag eftermiddag den 8. januar ramte den værste storm siden december-stormen i 1999 Danmark, og den blev traditionen tro kaldt for en orkan.

Stormen blæste tagsten løse, væltede træer og rev togenes køreledninger ned. Status var hurtigt, at Politiet frarådede, at man færdedes ude. Samtidig var hele S-togsnettet, de overjordiske dele af metroen, visse fjern-/regionaltogsstrækninger og lokalbaner og alle HURs busser indstillet.

Visse af disse aflysninger skyldtes f.eks., at køreledninger var revet ned, og kunne næppe have været undgået. På samme vis var det konstateret, at HUR-entreprenørernes dobbeltdækkerbusser svejede lige lovligt meget, hvorfor det næppe var forsvarligt at køre med dem. Men det var som sagt alle busser, der kørte i garage i de timer, hvor det var værst. Det skyldtes blandt andet, at man ikke kan tvinge chaufførerne til at køre busserne, hvis de ikke mener, at det er sikkert nok.

Den kollektive trafiks kapitulation har efterfølgende ført til en del kritik. For det første blev et stort antal mennesker efterladt uden transportmuligheder ude i stormen blandt flyvende tagsten og andet godt, og for det andet indgår busserne som et led i de evakueringsplaner, der skal effektueres, hvis der skulle ske en alvorlig katastrofe i København. Hvis buschaufførerne ikke kan forventes at ville køre busserne i en katastrofesituation, så er der jo et væsentligt hul i planen! Også under december-stormen i 1999 kørte alle HT-busser i garage, men det lagde man altså mindre mærke til dengang.

Der er efterfølgende blevet holdt et møde mellem HUR og Politiet, hvor bl.a. katastrofeberedskabet skulle drøftes. Ideerne er bl.a., at det måske skal være Forsvaret, der skal køre busserne. Om denne plan, eller andre evakueringsplaner, er realistiske, er det ikke godt at vide...

Det meste af den kollektive trafik var normaliseret i løbet af søndagen, og bl.a. kom en del bustrafik, men ikke S-togene, igang igen ud på aftenen lørdag - dog uden dobbeltdækkere.