Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2005

Valgsnak om takster

Af Thomas de Laine

Den gammelkendte "trafikmafia" er på vej ud af Folketinget i forbindelse med det aktuelle folketingsvalg, og det rummer mulighed for, at der måske fremover kan føres en lidt mere kollektiv-venlig trafikpolitik i Danmark.

Der er da også partier, der går til valg med forbedringer for den kollektive trafik på programmet. De Radikale mener f.eks., at taksterne skal sættes ned. Der er næppe tvivl om, at det er disse partier man skal stemme på, hvis man mener, at vi skal have færre biler og flere over i kollektiv trafik, og hvis man skulle finde på at lade trafikpolitikken være det afgørende. Men at sætte taksterne ned er måske ikke den strategi, der bedst kan betale sig.

Skal der flere over i den kollektive trafik, gør det da noget, at det er billigere. Men hvis prisen var det væsentligste for folkets valg af transportmiddel, så ville langt flere allerede i dag køre kollektivt. Komfort og rejsetid betyder også rigtig meget, og her kan den kollektive trafik slet ikke være med på bilens niveau. Skal den kollektive trafik have flere passagerer, er det snarere dér, man skal sætte ind (selvom bilniveau formentlig er et omtrent uopnåeligt ideal).

Det er allerede set flere gange, at togstrækninger, der har fået nyt materiel eller klart forbedret betjening oplever en stor passagerfremgang. Tilsvarende har man set, at den landsdækkende takstnedsættelse på 10 pct. i 1997 langt fra resulterede i en tilsvarende stigning i passagertallene - men dog en lille stigning. Det er dog nok lige naivt nok af de Radikale at regne med, at en takstnedsættelse på 25 pct. skulle være selvfinansierende. HUR regner med en såkaldt "priselasticitet" på -0,3 eller -0,4 (en stigning på 1 pct. i prisen forventes at føre til et fald på 0,3-0,4 pct. i passagertallet), men denne kan dog være større ved en større takstændring.

Man kunne også pege på HURs "frafaldsundersøgelse" - en undersøgelse fra 2004 af årsagerne til den store tilbagegang i passagertallene i HURs busser. Taksterne får kun skylden hos 10 pct. af de, der mener at bruge bus mindre - 33 pct. giver bortfald af rejsemuligheder skylden.

Så de partier, der er glade for kollektiv trafik, burde måske mere koncentrere sig om udbygning og kvalitetsforbedringer, men omvendt er det ikke helt klart, hvor mange nye passagerer man får for hver krone, der investeres på denne måde.

Kilder: Dokumentet "Opfølgning på A-bus og metro" fra HURs trafikudvalgs møde 13. januar 2004; dokumentet "Takst 2005" fra HURs trafikudvalgs møde 12. august 2004