Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2004

Nye bøger: Linie 15 og linie 21

Af Thomas de Laine

Sporvejshistorisk Selskab udgav i august måned to nye "bøger": Et billedhæfte om linie 15 i serien af hæfter om sporvognslinier, og en bog om buslinie 21.

Linie 15
Linie 15 har hidtil manglet i serien af billedhæfter. SHS har udgivet to forskellige serier om sporvognslinier i København, nemlig dels "bogserien", der bl.a. omfatter John Kåre Bjørnssons bog fra 1987 om linie 15, og dels "billedhæfterne", i hvilken serie der bl.a. er udsendt hæfter om de sporvognslinier, der aldrig er udgivet bøger om i bogserien, og linier, hvor bøgerne er udsolgt for længst, dvs. f.eks. for linie 10.

Bogserien er en ret flot serie bøger trykt i kvadratisk format (som et sporvognslinieskilt) på papir af god kvalitet og en del sider med store billeder, visse i farve. Serien er udgivet siden 1960'erne, hvor "Linie 10" udkom som den første bog i serien. Sidste gang, der udkom en bog om en sporvognslinie i denne serie var dog i 1988, hvor "Linie 1" blev udsendt. Der er dog senere kommet andre bøger i bogserien, f.eks. andet bind om NESA, der blev udgivet i 2000.

Bøgerne fortæller liniens historie, og har som regel også et kapitel af mere generel karakter. Linie 7-bogen har f.eks. et afsnit om Nørrebrogades trafikproblemer før og "nu" (altså på udgivelsestidspunktet), og linie 1-bogen har kapitler om omstillingen til busdrift og opbygningen af et fælles trafikselskab for Københavns-området.

Hæftets forside Billedhæfterne er i mere sparsomt udstyr. De er trykt i A5-format og i sort/hvid og kan genkendes på deres gule omslag med et linieskilt på forsiden og et liniekort på bagsiden. Hæfterne fortæller liniens historie med mange billeder fra steder undervejs på linien mv.

En af grundende til, at begge serier udgives, er, at der f.eks. er mange gæster på Sporvejsmuseet, der har fundet bøger fra bogserien for dyre, men gerne alligevel vil have noget med hjem. Og så supplerer de to serier jo hinanden godt. Som entusiast kommer man nok let til at have store dele af begge serier stående på reolen, men sådan er der så meget...

Linie 15-hæftet er skrevet af Per Vadmand, der også har skrevet andre liniehæfter. Hæftet er på 48 sider med mange illustrationer.

Linie 21
Henrik Lynder har skrevet et nyt bind i serien om KS-buslinier. "Serie" er nok et lidt stort ord, for der er hidtil kun kommet ├ęt andet bind, nemlig om linie 22, i 1998, men der er nok mere på vej.

Hæftets forside Hæftet fortæller om liniens historie og materiel og er illustreret med historiske fotos og af liniens rute gennem byen osv. Endvidere er der en kronologisk oversigt. Hæftet er også i A5-format og på 88 sider i sort/hvid.

Linie 21-hæftet er fuldt ud opdateret med de ændringer, der er sket i 2003-04. Ligesom linie 22-hæftet fortæller det på mange måder også en del af Københavns generelle bushistorie, og indirekte giver hæftet også lokalhistoriske indblik. Den linie 23, der i årene 1989-1993 var udskiltet fra og samkørt med linie 21, er naturligvis også omtalt. Hæftet kan varmt anbefales.

Vadmand, Per: Linie 15. En sporvejslinie i billeder. Sporvejshistorisk Selskab, København. Pris: ca. 60 kr.

Lynder, Henrik: Omnibuslinie 21. Sporvejshistorisk Selskab, København. Pris: ca. 125 kr.