Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2003

HURs 13. udbud afgjort

Af Thomas de Laine

Der var gevinst til alle de tre store i HURs 13. udbud. Arriva går noget frem, Connex går en del tilbage, og City-Trafik vandt også en smule. Det besluttede HURs trafikudvalg på sit møde d. 17. juni.

Udbuddet omfattede ca. 10 pct. af den samlede kørsel for HUR, herunder to nye A-buslinier. Den gennemsnitlige vogntimepris blev denne gang 441 kr., hvilket er lidt mindre end i 12. udbud.

Det samlede antal udbudte busser var blevet reduceret fra de oprindelige 102 til 90, idet enhed 6, linie 73 og 77/78, med 9 busser blev annulleret. Desuden blev linie 4A skåret ned med 2 busser og linie 34 med 1. Alt i alt faldt resultatet således ud:

Arriva Danmark:
Enhed 2, linie 4A: 30 stk. 13,7 m-busser
Enhed 3, linie 29: 12 stk. 12 m-busser
I alt 42 busser

Connex Danmark:
Enhed 1, linie 3A: 15 stk. 12 m-busser
Enhed 5, linie 40, 47 og 48: 17 stk. 12 m-busser
Enhed 7, linie 131, 142 og 166: 12 stk. 12 m-busser
I alt 44 busser

City-Trafik:
Enhed 4, linie 34: 4 stk. 12 m-busser
I alt 4 busser

Det er kun linie 4A, der får nye busser. Linie 34 får brugte dieselbusser. Alle de øvrige busser er brugte 12 m-gasbusser af DAB-typen. Denne vogntype kommer således også til at køre på A-buslinie 3A og - lidt utraditionelt - på linie 131, 142 og 166. De brugte busser renoveres, oplyser HUR.

Cirka 130 chauffører bliver påvirket af flytningerne mellem entreprenører.

Kontraktbegyndelse er 14. december 2003. De nye kontrakter er 6-årige med mulighed for forlængelse.

City-Trafiks beskedne fremgang må siges at være en gammel kending i folden: City-Trafik har kørt linien - med varierende ruteføringer - i perioderne 28.4.91-23.5.98 og 20.10.02-24.5.03.

Det bør bemærkes, at Connex får genplaceret sine gasbusser. HURs 13. udbud har således ikke medført, at noget selskab brænder inde med sådanne, eftersom Connex var de eneste, der havde gasbusser i 6. udbud, nemlig Combus' gamle kontrakt, der i øvrigt var den aller første gasbuskontrakt. Med flytningen af gasbusser til linie 29 pr. 25.05.03 er der dog også kommet Arriva-gasbusser i 9. udbud, hvoraf en del altså blev genudbudt i 13. udbud, nemlig linie 29.

I forhold til de nævnte gevinster og tab skal det huskes, at effektueringen af 13. udbud falder sammen med busomlægningerne i forbindelse med metroens etape 2b, hvor linie 3, 39 og 100S forventes nedlagt og diverse andre ændringer og nedskæringer foretaget. Der er således mere kørsel på kontrakter, der udløber 14. december, end der er på de nye kontrakter, der træder i kraft.

Fra 14. december 2003 er HUR-entreprenørernes kørselsandele således:

Entreprenør 25.05.03
(12. udbud)
pct.
14.12.03
(13. udbud)
pct.
Arriva Danmark 44,8 47,9
Connex Danmark 32,5 29,3
City-Trafik 12,7 12,8
Fjord-bus 4,3 4,3
De Hvide Busser 2,6 2,6
Partner Bus 1,7 1,7
Østtrafik 0,4 0,4
Tele- og servicebusser 0,5 0,5
Andre aftaler 0,5 0,5
I alt 100,0 100,0

Kilder: Pressemeddelse fra HUR 25.06.03; dokument vedr. 13. udbud fra Trafikudvalgets møde 17.06.03 [http://kalender.hur.dk/view.asp?ID=1941, 27.07.03]