Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2003

Boganmeldelse: Dansk rutebilhistorie

Af Thomas de Laine

Den 1. maj omtalte Myldretid.dk bogen Dansk rutebilhistorie - fra hestevogn til hurtigbus. Det skete på baggrund af en hurtig gennemkigning af et eksemplar tilsendt fra forlaget. Umiddelbart fik bogen mange roser - især for sin grundighed, detaljeringsgrad og udførlige oplistning af kilder.

Den første omtale af bogen var netop kun en omtale og ikke en anmeldelse. Jeg anmelder ikke en bog, jeg ikke har læst endnu. Faren ved alligevel at bringe en omtale, der beskriver det første indtryk, er, at det første indtryk kan være forkert. Og det var det måske nok i dette tilfælde.

Ved en nærmere gennemlæsning af bogen åbenbarer en række fejl sig. De fleste af dem af forholdsvis små og i sig selv ubetydelige, som f.eks. forvekslingen af "min egen" K.V. Larsen, Køge (jeg er selv fra Køge), med Kurt V. Larsen, Bisserup, ligesom et årstal hist og her kan være ramt ved siden af. Det foruroligende er, at resten af bogen må læses med disse fejl i baghovedet. Som Jens Birch skriver i en anden anmeldelse af bogen, er dette netop et problem i forhold til de oplysninger, der ikke umiddelbart kan efterprøves. Det hæmmer med andre ord hele bogens troværdighed.

Derudover synes jeg, fortællingen sine steder bærer præg af, at reel viden om historien og getværk bliver blandet sammen. Det gør det svært som læser at vide, hvad man kan stole på. Dette skal ikke forstås sådan, at Dansk rutebilhistorie er verdens første historiebog, der er skrevet sådan. Det betyder bare, at især alle forfatterens forklaringer af årsager må tages med et gran salt.

Andre kritikpunkter, der har været fremme, er, at kildefortegnelsen er mangelfuld og fejlbehæftet, at der er en betydelig overvægt af billeder af DAB-busser i bogen, hvilket skyldes, at en meget stor del af bogens illustrationer kommer fra DABs arkiv, og at en del af de ovennævnte fejl kunne være undgået ved rent faktisk at se i de bøger, der er at finde i bogens litteraturliste.

Skal Allan Vendeldorf, forfatteren, ydes fuld retfærdighed, skal det dog siges, at bushistorien nok ikke er den letteste at læse sig ind på for udenforstående, og at han næppe har haft den forhåndsviden at gå igang med, som de fleste busbogsforfattere har alene i kraft af, at de er busentusiaster. Umiddelbart ville jeg ikke turde sige, at mængden af fejl i bogen er større end for andre fagbøger, der ikke er skrevet af specialister inden for det pågældende område. Men det er et generelt problem.

Med alt dette sagt, skal bogen fortsat roses for, at forfatteren har haft integriteten i orden. Det er nærmest befriende at kunne læse en busbog, hvor de private busvognmænd ikke bliver strøget med hårene i ét og alt. De får trods alt en ret pæn behandling i de bøger og hæfter, der er udgivet af busentusiaster og busselskaberne selv i tidens løb. Allan Vendeldorf har ikke holdt sig tilbage for at kritisere såvel vognmændene som trafikselskaberne på grundlag af de oplysninger, han har, og det er efter min mening et betydeligt plus ved bogen. Man kan naturligvis være uenig i forfatterens konklusioner, men det er en diskussion fra sag til sag.

Skal man så købe bogen trods den hårde anmeldelse? Tja. Bogens styrker er, at den giver et overblik over historien, hvor de store linier efter min bedste overbevisning er i orden, og at den tør lægge nogle tiltrængte nye synsvinkler på visse forhold. Som kilde til konkrete hændelser i bushistorien er den imidlertid ikke meget værd som følge af de fundne fejl - og alle de fejl, der ikke er blevet fundet. Man må således gøre op med sig selv, om bogen er de knap 300 kroner værd. Jeg mener dog ikke, den er helt værdiløs.

Vendeldorf, Allan: Dansk rutebilhistorie. Fra hestevogn til hurtigbus. Billesø & Baltzer, Værløse. 276 s. med mange ill. Er udkommet. Pris: 298 kr.