Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2003

Ny bog: Danske rutebilhistorie

Af Thomas de Laine

I dag lå der en bog i min postkasse: Dansk rutebilhistorie - fra hestevogn til hurtigbus. Bogen viser sig allerede ved første øjekast at være en kommende klassiker inden for området. Jeg har selvsagt ikke nået at læse den endnu, hvorfor en egentlig anmeldelse må vente, men jeg iler med en omtale. Bogens omslag

En bog om rutebilerhvervets historie
Baggrunden er selvfølgelig, at det i år er 100 år siden, C.H. Fuglsang oprettede den første danske rutebilrute på Falster. Bogen tager dog fat helt tilbage i 1521, hvor fragt med hest og vogn begyndte at medtage passagerer.

Historien følges helt frem til 2003, og der er tale om en forholdsvis detaljeret gennemgang. Blandt andet nævnes en masse enkeltsager og eksempler.

Fokus er på rutebilerhvervets historie og det politiske spil. Det er altså ikke historien om bustyper, busruter eller de enkelte selskaber. Så vidt jeg kan se, er bogens indhold mest af samme type som i Landsforeningen Danmarks Bilruters jubilæumsbog fra 1998. Denne bog så dog verden gennem brancheforeningens briller.

Kvaliteten er i top
En første gennemkigning af bogen afslører, at kvaliteten er i top! Den er grundigt gennemarbejdet og har en forholdsvis høj detaljeringsgrad for en kommerciel udgivelse på busomr√•det. Der er også mange billeder, og de er gengivet i god kvalitet. Der er også mange af billederne, der er fra "gamle dage".

De steder, jeg har skimmet i bogen, har jeg heller ikke fundet faktuelle fejl eller forenklinger, så den ser kort sagt ud til at være særdeles interessant. At tingene er i orden understreges af, at der er gjort usædvanligt meget ud af at have en grundig kildefortegnelse.

Med denne udgivelse udfyldes et betydeligt hul, nemlig en rigtig dansk bushistorie. Det har vi nu! Med den høje kvalitet taget i betragtning, kan man vel kun vente, at denne bog bliver en slags klassiker.

Bogen er skrevet af journalist Allan Vendeldorf, der altså med tydelighed har lagt et stort arbejde i det. Der er som nævnt tale om en kommerciel udgivelse, og forlaget er Billesø & Baltzer, der har udgivet en del andre fagbøger.

Vendeldorf, Allan: Dansk rutebilhistorie. Fra hestevogn til hurtigbus. Billesø & Baltzer, Værløse. 276 s. med mange ill. Udkommer 5. maj 2003. Pris: 298 kr..

Indholdsfortegnelse og eksempler fra bogen kan ses på forlagets hjemmeside, hvor bogen også kan bestilles.