Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2003

Alle ændringer i HUR-omrÃ¥det d. 25. og 29. maj

Af Thomas de Laine

27. jul. 03 er der lavet rettelser i omtalen af følgende linier: 1, 2A, 6, 6A, 10, 12, 14, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 42, 48, 69, 75E, 85N, 132, 133, 150S, 171E, 174E, 183, 530P, 531P, 548P, 549P, 650S, 732 og 847. Nyheden er første gang offentliggjort 22. maj 03. Red.

Metroens linie M1 og M2 forlænges fra 29. maj til Frederiksberg st. med standsning undervejs ved Forum st. Der bliver normal adgang til metroen med HT-billetter og -kort allerede på åbningsdagen - dog ikke fra normal driftstids begyndelse. Ændringerne i busdriften sker dog pr. 25. maj 2003. Ligesom ved ændringerne i oktober er der udsendt en informationsavis om det nye trafiknet med bl.a. liniekort.

HUR har udsendt en ny "stor" køreplan, der gælder frem til 13. december 2003. En del linier bliver dog ændret allerede til august, hvor en ekstra sparerunde har været nødvendig. Til den tid vil der bl.a. ske en nedlæggelse af linierne 31 og 168E. De nye køreplaner fremstår i øvrigt i HUR Trafiks nye design.

Både ovennævnte informationsavis og de nye køreplaner er trykt uden HTs logo, der ellers har været anvendt siden 1985. Nu anvendes i stedet et specielt HUR Trafik-logo. Også hjemmesiden www.ht.dk er forsvundet. I dag skal man gå ind på www.hur.dk for at finde køreplaner osv. Alt i alt er HT-logoet og -navnet altså efterhånden kun tilbage på busserne.

Linie for linie
Linie 1 ændrer linienummer til 15, omlægges/forlænges ad linie 28's rute til Herlev st. og overgår til Arriva Danmark, Ryvang, der anvender dobbeltdækkerne på ruten suppleret med 12 m-busser. Linien kører i 10. udbud. I anledning af linie 1's sidste driftsdag kører der 24. maj en veteranbus på linien.

Linie 1A nyoprettes mellem Avedøre st. og Hellerup st. Linie 650S' hidtidige rute følges, men der standses ved alle stoppesteder. Linien køres med 13,7 m-busser af City-Trafik A/S, Hvidovre.

Linie 2A og 12 ombyttes i Kastrup, så linie 2A fremover kører ad Kastrupvej - Alleen - Amager Strandvej. Hver anden tur vender herefter ved Ved Stationen i Kastrup, hvor der er indrettet ny endestation. Linie 2A flyttes samtidig til Ejby garage.

Linie 6 ændrer linienummer til 26, og omlægges. Mellem Ålholm Plads og Bredgade/Store Kongensgade/Dronningens Tværgade køres ad hidtidig rute, bortset fra at linien erstatter linie 28 vest for Rådhuspladsen. Linie 6A kører derimod ad Vesterbrogade, som linie 6 gjorde før. Fra Bredgade/Store Kongensgade køres ad Dronningens Tværgade, Sølvgade og Øster Voldgade til Østerport st. (Folke Berndattes Allé). Herfra overtager linien linie 29's gren til Indiakaj og Langelinie. Linien køres fortsat af Arriva Danmark A/S, Ryvang, i 7. udbud.

Linie 6A nyoprettes mellem Rødovrehallen og Emdrup Torv. Mellem Rødovre Centrum og Vesterbro følges hidtidige linie 550S' rute. Herfra køres Hovedbanegården (Frihedsstøtten) - Rådhuspladsen - Vester Voldgade - Nørregade - Nørreport st. (refugen nord for Frederiksborgvej) - Nørre Voldgade til Sølvgade ad hidtidige linie 10's rute til Emdrup Torv. Linien køres af Connex Danmark A/S, Gladsaxe Ejby, med 12 m-busser.

Linie 8 ændrer linienummer til 48 og afkortes til Rådhuspladsen (Amagerterminalen). Linien køres fortsat af Connex Danmark A/S, Vasbygade, men City-Trafik A/S, Thorvald Borgs Gade, kører enkelte ture mandag-fredag.

Linie 10 afkortes og omlægges til følgende rute at køre Rådhuspladsen (Amagerterminalen) - Hovedbanegården (Rewentlovsgade) - Istedgade til Enghave st. og videre ad hidtidig rute til Vigerslev, hvorfra linien fortsætter over Ålholm Plads til C.F. Richs Vej st. Cirka halvdelen af turene kører kun til Enghave st. og ad Ny Carlsberg Vej - Vesterfælledvej - Sønder Boulevard. Linien køres fortsat af Arriva Danmark A/S, Ryvang, men dobbeltdækkerne overføres til linie 15. Linien kører fremover i 7. udbud.

Linie 12 og 2A ombyttes i Kastrup, så linie 12 fremover kører ad Amager Strandvej - Hedegaardsvej. Mellem Italiensvej og Øresundsvej køres ad Amager Strandvej. Linien omlægges endvidere, så der køres via Rådhuspladsen (Jernbanegades forlængelse - Vester Voldgade) i stedet for via Hovedbanegården og overgår til Arriva Danmark A/S, Ryvang, og kører fremover i 10. udbud. Linien får udvidet driften, så der mellem Italiensvej og Fuglebakken st. er 10-minuttersdrift i myldretiden. City-Trafik, Thorvald Borgs Gade, kører mandag-fredag 3 vognløb på linien. Kørslen er kompensation for linie 72E, der nedlægges, og som City-Trafik ellers havde vundet i 12. udbud. Se også linie 48.

Linie 13 forlænges til Glostrup st. til erstatning for linie 550S og omlægges og afkortes, så der køres via Vanløse st. og Bellahøjvej til Bellahøj. Linien køres fortsat af Connex Danmark A/S, Valby.

Linie 14 forlænges til Klampenborg st. I myldretiden vender visse ture dog fortsat ved Svanemøllen st. Endvidere er der en del ture om aftenen, der vender ved Charlottenlund Fort. Linien er hermed ændret for første gang siden 1960'erne, når der ses bort fra den midlertidige omlægning ved Nørreport st. i årene 1997-2002.

Linie 15 er den gamle linie 1. Se under linie 1.

Linie 16 nedlægges. På Frederiksborgvej erstattes den af linie 69, på Nørregade af linie 6A, på Istedgade af linie 10, på mellem Enghave st. og Hvidovre Hospital af linie 1A, mellem Hvidovre Hospital og Brøndbyskoven af linie 22 og mellem Enghave st. og Teglholmen af den nye linie 17E.

Linie 17E oprettes mellem Enghave st. og Teglholmen. Linien køres af Connex Danmark A/S, Valby, der skal bruge 2 busser på linien, der kører i 8. udbud.

Linie 21 afkortes og omlægges til Rødovre st.

Linie 22 forlænges til Brøndbyskoven og skifter garage til Gladsaxe. Linien kører fortsat i 8. udbud, hvilket den har gjort siden 20.10.02.

Linie 26 er den gamle linie 6. Se under linie 6.

Linie 28 nedlægges.

Linie 29 omlægges i City, så der køres ad Vindebrogade - Chsristiansborg Slotsplads i begge retninger. Hermed er der ikke længere busser, der kører via Amagertorv og Lille Kongensgade mv. Mellem Holmens Kanal og Grønningen køres ad Holbergsgade - Toldbodgade - Amaliegade - Esplanaden. Nord for Østerport st. køres kun grenen til Færgehavn Nord, idet den anden overtages linie 26. Færgehavn Nord har endvidere fået udvidet betjeningen, så der også køres mandag-fredag mellem myldretiderne. Om aftenen og i weekenden køres kun til Kvæsthusbroen. Ture, der vender på Vanløse st., vender fremover ved Apollovej.

Linie 31 og 32 overgår til Connex Danmark A/S, Vasbygade, og kører fremover i 7. udbud.

Linie 33 kører på enkelte afgange til Tømmerup i stedet for til Søvang. Linien overgår til Connex Danmark A/S, Vasbygade og kører fremover i 7. udbud.

Linie 34 afkortes og gaffeldeles, så der køres til henholdsvis Finderupvej og Tårnby st. og ikke mere til Ørestad st. Herved kan man aflaste Slusevej, hvor beboerne er utilfredse med trafikmængden. Ved omlægningen, forsvinder 138 busser om dagen fra Slusevej. Endvidere spares der 1 driftsbus. Cirka 170 daglige påstigere forventes at blive generet af ændringen. Linien overgår til Arriva Danmark A/S, Ryvang, og kører fremover i 9. udbud.

Linie 36 overgår til Connex Danmark A/S, Vasbygade, og kører fremover i 7. udbud.

Linie 38 flyttes til Thorvalds Borg Gade.

Linie 40 omlægges i retning mod Nordhavn st., så der igen køres ad Islands Brygge og under Langebro.

Linie 42's ekstrature mellem Nørreport st. og Universitetsparken indstilles.

Linie 48 køres på 2 vognløb mandag-fredag af City-Trafik, Thorvald Borgs Gade. Kørslen er kompensation for linie 72E, der nedlægges, og som City-Trafik ellers havde vundet i 12. udbud. Se også linie 12.

Linie 67 og 68 forlænges til Vesterport st., således at der køres via Vesterbrogade - Rådhuspladsen i begge retninger med stop på Rådhuspladsen ved samme stoppesteder som linie 2A. Mellem Hillerødgade og Rådhuspladsen kører linierne ad Rosenørns Allé - Åboulevarden - Ågade - Borups Allé.

Linie 69 omlægges ad Frederiksborgvej til erstatning for linie 16 og ad Borups Allé - Rantzausgade. Linien får 10-minuttersdrift mellem Rådhuspladsen og Emdrup Torv i dagtimerne myldretiderne og 15-minuttersdrift i øvrige tidsrum. Samtidig flyttes linien til Ejby garage.

Linie 72E nedlægges. Dobbeltdækkerne flyttes til linie 650S.

Linie 75E overgår til Arriva Danmark A/S, Ryvang, og kører fremover i 7. udbud.

Linie 77 og 78 omlægges, så der mellem Wibrandtsvej og Engvej køres ad Kastrupvej og Hedegaardsvej. Linierne køres fortsat af City-Trafik A/S, Thorvald Borgs Gade, da de er i den korte kontrakt fra 9. udbud.

Linie 85N overgår til Arriva Danmark A/S, Ryvang, og kører fremover i 7. udbud.

Linie 132 forlænges fra Friheden st. til Valby st. via Vigerslevvej og Kulbanevej til erstatning for linie 21 og 133. Linien betjenes med flaskegasbusser.

Linie 133 omlægges mellem Sønderkær og Valby st. ad Folehaven og Retortvej til erstatning for linie 21.

Linie 141 flyttes til Glostrup garage.

Linie 143 og 147 overgår til Arriva Danmark A/S, Ballerup.

Linie 149 flyttes til Glostrup garage.

Linie 150S afkortes fra Fisketorvet til Nørreport st. Linien overgår til betjening med 13,7 m-busser.

Linie 152, 153E, 154E, 156, 157, 158, 159, 165 og 167 overgår til Arriva Danmark A/S, Ballerup.

Linie 161 overgår til City-Trafik A/S, Hvidovre.

Linie 169 overgår til Connex Danmark A/S, Gladsaxe.

Linie 171E omlægges i Lyngby, så der ikke køres ad Christian X's Allé mod Lyngby st. men ad Lyngby Hovedgade i begge retninger.

Linie 174E flyttes til Glostrup garage, men deles med Hvidovre garage, så garagerne kører hhv. 4 og 9 vognløb.

Linie 179, 182, 183 og 187 overgår til Connex Danmark A/S, Gladsaxe.

Linie 183 kører til Rådvad på enkelte afgange om lørdagen.

Linie 500S får nye busser og køres fortsat af City-Trafik A/S, Glostrup.

Linie 530P og 531P flyttes til Connex Danmark, Valby.

Linie 548P og 549P forbliver i Hvidovre garage. Linierne betjenes med 2 ledbusser og 1 13,7 m-bus.

Linie 550S nedlægges, men erstattes mellem Glostrup st. og Rødovrehallen af linie 13, mellem Rødovrehallen og Holmens Kanal af linie 6A og mellem Holmens Kanal og Kvæsthusbroen af linie 650S.

Linie 590P og 591P overgår til Connex Danmark A/S, Gladsaxe.

Linie 650S omlægges, så der mellem Hvidovre Hospital og Dybbølsbro st. køres ad Sønderkær - Folehaven - Ellebjergvej - Vasbygade - Fisketorvet og over Dybbølsbro. Linien afkortes og omlægges endvidere, så der fra Christiansborg Slotsplads køres til Kvæsthusbroen ad linie 550's hidtidige rute. Der køres hvert 20. minut i dagtimerne mandag-lørdag og hvert 30. minut aftener, søn- og helligdage. Linien køres med dobbeltdækkere af City-Trafik A/S, Thorvald Borgs Gade. I myldretidernen mandag-fredag kører City-Trafik, Thorvald Borgs Gade, endvidere fortsat den ekstrakørsel mellem Gammelholm og Hovedbanegården, som siden 1997 har kørt under linie 550S. Disse ture køres med højgulvsbusser.

Linie 732 omlægges om eftermiddagen, så der køres i sløjfe ad Helsingørsvej - Stationsvej i retning mod Fredensborg st.

Linie 847 omlægges i Glostrup, så der køres ad Nordre Ringvej - Amtssygehuset til Gl. Landevej og retur, og så der køres ad Mjølnersvej - Sydvestvej - Eriksvej - Christiansvej.

Kilde til rettelser: Busfronten nr. 170, juni 2003, s. 6-7.