Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2002

HUR-køreplansændringer 15. september

Af Thomas de Laine

S-togene fik ny køreplan den 15. september. Det gav anledning til diverse justeringer af buslinierne. De fleste ændringer i efteråret sker dog først ved køreplansskiftet d. 20. oktober, hvor metroen åbner og A-busnettet introduceres.

Ændringerne er generelt små og har størst omfang langs Frederikssundsbanen. Se i øvrigt ændringerne på S-togsnettet.

Ændringer pr. 15. september:

Linie 85N fik ny køreplan.

Linie 93N fik ny køreplan, idet turen fra Rådhuspladsen kl. 4.30 nat efter søndag-torsdag kører helt til Roskilde st.

Linie 98N omlagdes ad Færgevej i Frederikssund.

Linie 114 fik ny køreplan med en tur fra Høje Taastrup st. kl. 4.59, der giver forbindelser til regionaltog fra Hedehusene st. efter ønske fra passagererne.

Linie 119 fik en ekstra tur fra Høje Taastrup st. kl. 14.27 efter ønske fra Høje-Taastrup Kommune.

Linie 121 fik ny køreplan med færre ture fra Ølby st. og Køge st. om morgenen og fra Køge st. om eftermiddagen i forbindelse med den nye S-togskøreplan.

Linie 123 mistede turen fra Taastrup st. mod Roskilde kl. 5.25. Turen erstattedes af linie 93N. Enkelte aftenture er afkortet, så de starter og slutter på Taastrup st.

Linie 126 fik ny køreplan, der er tilpasset den ændrede S-togskøreplan og den ændrede køreplan på linie 600S.

Linie 130 fik ny køreplan, så alle ture om aftenen og i weekenden kører 20 minutter tidligere som tilpasning til linie 135's nye køreplan.

Linie 132 fik ny køreplan, der så vidt muligt er tilpasset S-togslinie E (der fra 15.9. standser på Friheden st.).

Linie 133 fik ny køreplan i forbindelse med den nye S-togskøreplan.

Linie 135 fik ny køreplan, så turene på linie 135 og 131 mellem Brøndby Strand st. og boligområderne i Brøndby Strand spredes bedre. Alle ture om aftenen og i weekenden kører derfor 20 minutter tidligere.

Linie 137 fik ny køreplan, der er tilpasset den ændrede S-togskøreplan. Linien fik endvidere to ekstra ture fredag mellem kl. 13 og 14, hvilket skete efter ønske fra passagerer og chauffører på linien.

Linie 142 mistede den ekstra tur i myldretiden, da turen havde for få passagerer.

Linie 143 fik en ekstra tur mandag-fredag fra Ballerup st. kl. 7.48 til Grantoftecentret for at få en bedre betjening af området omkring Telegrafvej.

Linie 145 fik tilpasset køreplanen til S-togene på Herlev st. Turen fra Herlev st. kl. 6.28 om lørdagen nedlagdes.

Linie 146 fik tilpasset køreplanen til S-togene på Herlev st. og Skovlunde st. Turen fra Skovlunde st. kl. 5.34 mandag-fredag og fra Herlev st. kl. 5.56 lørdag nedlagdes.

Linie 147 fik ny køreplan med to afgange pr. time mandag-fredag midt på dagen og lørdag i dagtimerne.

Linie 149 fik ny køreplan med færre ture om morgenen og aftenen. Den sidste tur fra Albertslund st. er herefter kl. 19.49 alle dage. Ændringerne skyldes for få passagerer.

Linie 151 fik ny køreplan, så turen fra Hjortespring Skole kl. 5.05 bortfaldt.

Linie 152 forlængedes til Kildedal st. i myldretiden, fordi linie 304E blev afkortet til Veksø. Linien kører fra Måløv st. til Kildedal st. og retur til Måløv st. Køreplanen tilpassedes den nye S-togskøreplan, således at der bliver forbindelse mellem toget på Måløv st. og Kildedal st. og erhvervsområdet omkring Novo Nordisk Park. Samtidig ophørte Fjord-bus vist nok med at køre hver anden tur i myldretiden.

Linie 153E fik ny køreplan, der er tilpasset den nye S-togskøreplan på Malmparken og Ballerup stationer.

Linie 154E fik ny køreplan, der er tilpasset den nye S-togskøreplan på Malmparken og Hundige stationer.

Linie 157 fik ny køreplan med to afgange i timen mandag-fredag midt på dagen og lørdag i dagtimerne.

Linie 158 fik ny køreplan, der er tilpasset den ændrede S-togskøreplan i forhold til Kildedal st. mod København.

Linie 159 fik ny køreplan med bedre forbindelse til og fra toget på Ballerup st.

Linie 161 fik ny køreplan.

Linie 166 fik ny køreplan.

Linie 167 fik pga. for få passagerer slået nogle ture mellem kl. 18 og 19 sammen til én afgang midt mellem de gamle tidspunkter.

Linie 169 fik ny køreplan, idet turene fra Lyngby st. kl. 5.44 og 18.44 mandag-fredag og kl. 6.24 og 18.24 lørdag bortfaldt.

Linie 171E fik ny køreplan.

Linie 174E fik ny køreplan, idet turene fra Nærum st. kl. 5.55 og 6.15, fra Buddinge st. kl. 17.11 og fra Ishøj st. kl. 16.47 og 16.57 bortfaldt.

Linie 179 fik ny køreplan, idet enkelte ture morgen og aften nedlagdes. Fredag og lørdag forlængedes turen fra Lyngby st. kl. 0.39 til Kildegårds Plads, hvor der er forbindelse til linie 94N mod Rådhuspladsen kl. 1.17.

Linie 182 fik ny køreplan, idet turen fra Kulsviervej kl. 5.46 mandag-fredag bortfaldt.

Linie 183 fik ny køreplan, idet turen fra Lyngby st. kl. 6.17 lørdag bortfaldt.

Linie 185 fik ny køreplan, så der blev bedre forbindelse med linie 169 og 179 på Femvejen.

Linie 200S fik ny køreplan, der er tilpasset den nye S-togskøreplan i forhold til Friheden st.

Linie 208 fik ny køreplan, der er tilpasset den nye S-togskøreplan.

Linie 209 fik ny køreplan, der er tilpasset den nye S-togskøreplan.

Linie 210 fik ny køreplan, der er tilpasset den nye S-togskøreplan i forhold til Køge st. og Ølby st. Turen fra Køge st. kl. 14.04 afkortedes i Roskilde til Sygehuset.

Linie 212 fik ny køreplan, idet turene fra Roskilde st. mod Solrød Strand st. kl. 5.10 mandag-fredag og fra Snoldelev Kirke til Roskilde kl. 5.11 mandag-fredag bortfaldt.

Linie 216 fik ny køreplan, idet den første tur fra Roskilde kører 4 minutter tidligere, så der bliver forbindelse til S-toget mod Frederikssund og København på Ballerup st.

Linie 217 fik ny køreplan, så forbindelsen mellem linie 216 og 217 på Østrup Trafikplads opretholdes.

Linie 218 fik ny køreplan med en ekstra tur fra Bramsnæsvigskolen kl. 15.20 af hensyn til elever på skolen. Der medtages ikke passagerer efter Bramsnæsvigskolen på turen.

Linie 219 fik ny køreplan, så turen fra Kirke Hyllinge kl. 6.49 mandag-fredag kun kører på skoledage, da der var for få passagerer på skolefridage.

Linie 225 fik ny køreplan, der er tilpasset den nye S-togskøreplan og den nye køreplan på linie 600S.

Linie 226 fik ny køreplan.

Linie 227 fik ny køreplan, idet turen fra Kirke Hyllinge kl. 5.22 flyttes til kl. 5.09, så der bliver forbindelse til et regionaltog i Roskilde.

Linie 229E fik ny køreplan, der er tilpasset den nye S-togskøreplan.

Linie 231 fik ny køreplan.

Linie 232 omlagdes fra Roskilde st. via Kisserup og Avnstrup om eftermiddagen.

Linie 233 fik ny køreplan.

Linie 239 fik ny køreplan, der er tilpasset den nye S-togskøreplan.

Linie 243 har fået Skandinavisk Transport Center optaget i køreplanen som tjekpunkt. Ellers ingen køreplansændringer.

Linie 246 fik ny køreplan, der er tilpasset den nye S-togskøreplan i forhold til Solrød Strand st. Samtidig blev der forbindelse med regionaltoget fra Borup st. mod Roskilde eller København kl. 15.36 og 16.31.

Linie 301 omlagdes, så de ture, der kørte via Smedetoften, kører ad Frederiksværkvej, Holmensvej, Smedetoften, Holmensvej og Heimdalsvej i begge retninger. Køreplanen er tilpasset den nye S-togskøreplan i forhold til Frederikssund st.

Linie 302 fik flere ture mellem Ølstykke/Rørsangervej og Stenløse st. samt mellem Frederikssund st. og Oppe Sundby. Det sker, fordi der nu kører flere S-tog til Frederikssund.

Linie 303 fik ny køreplan og kører også lørdag kl. 8.30-15.30.

Linie 304E afkortedes til strækningen Ølstykke st.-Veksø st. og fik ny køreplan, der er tilpasset den nye S-togskøreplan. Samtidig ophørte Connex Transport, Gladsaxe, vist nok med at køre hver anden tur i myldretiden.

Linie 307 fik ny køreplan, der er tilpasset den nye S-togskøreplan og den ændrede køreplan for linie 600S.

Linie 309E fik ny køreplan, der er tilpasset den nye S-togskøreplan. Efter ønske fra passagererne fik linien endvidere nyt stoppested ved Fabriksvangen i Slangerup i begge retninger.

Linie 317 fik ny køreplan, der er tilpasset den nye S-togskøreplan.

Linie 318 fik ny køreplan, der er tilpasset den nye S-togskøreplan.

Linie 319 fik ny køreplan, der er tilpasset den nye S-togskøreplan.

Linie 320 fik ny køreplan med mindre justeringer om aftenen.

Linie 322 fik ny køreplan, der er tilpasset den nye S-togskøreplan.

Linie 323 fik ny køreplan, der er tilpasset den nye S-togskøreplan.

Linie 325 fik ny køreplan.

Linie 326 fik ny køreplan med bedre forbindelser til linie 319, 320 og 324.

Linie 331 omlagdes via Helsingør Sygehus på Esrumvej efter ønske fra Helsingør Sygehus.

Linie 333 fik ny køreplan.

Linie 334 fik ny køreplan, således at linien kører to gange i timen mellem Farum st. og Holte st.

Linie 341 fik ny køreplan.

Linie 345 fik ny køreplan.

Linie 346 fik ny køreplan.

Linie 347 omlagdes helt ind omkring Helsingør Sygehus alle dage efter ønske fra Helsingør Sygehus.

Linie 348 fik ny køreplan, der er tilpasset den nye S-togskøreplan.

Linie 358 fik ny køreplan, der er tilpasset den nye S-togskøreplan.

Linie 383 ændredes om aftenen efter ønske fra passagererne i Mikkelborg Park og Karlebo Kommune, således at to aftenture fra Rungsted Kyst st. kører fra Kokkedal st. via Mikkelborg Park, Fasanvænget og Kokkedal st. og videre ad hidtidig rute.

Linie 400S fik ny køreplan.

Linie 500S fik ny køreplan med bedre forbindelser på Brøndby Strand st.

Linie 501 fik ny køreplan, der er tilpasset den nye S-togskøreplan.

Linie 502 fik ny køreplan, der er tilpasset den nye S-togskøreplan.

Linie 550S fik ny køreplan.

Linie 600S fik ny køreplan, der er tilpasset den nye S-togskøreplan på Ølstykke st.

Linie 601 fik ny køreplan.

Linie 602 fik ny køreplan.

Linie 605 omlagdes, så der nu køres mellem Boserup og Bakkekammen uden betjening af Skt. Clara Vej, Vikingeskibshallen og Frederiksborgvej, der i stedet betjenes af ny linie 607 mellem Boserup og Gartnervang ad samme rute. Linie 605 kører til gengæld via Roskilde st., busterminalen og sygehuset på alle ture. Desuden køres der også via Bredgade og Schmeltz Plads.

Linie 607 er en ny linie Boserup-Gartnervang - se under linie 605. Linien køres af Arriva Danmark, Roskilde, og der benyttes flaskegasbusser på linien.

Linie 650S fik ny køreplan, der er tilpasset den nye S-togskøreplan.

Linie 821 ophørte med at betjene Mikkelborg Park, da linie 383 fik ny aftenkøreplan med kørsel til dette område.

Kilder: http://www.ht.dk/tempfiles/194.asp, 08.09.02; køreplanshæfte for linie 121, 208, 209, 210, 243 m.fl., HUR sept. 02; e-mail om linieændringer fra HT; egne observationer.