Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2002

Ændret fjernbuslovgivning siden 1. juli

Af Thomas de Laine

Bedre sent end aldrig: Myldretid skal selvfølgelig også omtale liberaliseringen af fjernbuskørslen. Det tidligere omtalte forslag om at frigive fjernbuskørslen blev vedtaget af Folketinget den 23. maj. Og der blev faktisk lyttet til busvognmændene. Til gengæld betyder det også, at X-Bus-nettet amputeres.

Behovsprøvningen ophævet
Ændringen af loven består først og fremmest i, at behovsprøvningen for fjernbusruter er ophævet. Behovsprøvningen indebar, at der skulle være et behov for en fjernbusrute, for at der kunne gives tilladelse. Var der en amtslig busrute eller en jernbane i nærheden, kunne det som regel ikke lade sig gøre.

En fjernbusrute er en rute, der krydser mindst to amtsgrænser, idet dog HUR-området i denne sammenhæng betragtes som ét amt. Ændringen af busloven havde virkning fra 1. juli 2002.

Øvrige regler
Vil man oprette en fjernbusrute, skal man dog fortsat søge tilladelse hos Færdselsstyrelsen under redegørelse for rute, køreplan og takster. Kravene til en fjernbusrute er, at der skal køres en dobbelttur mindst fire dage om ugen.

Af hensyn til amternes bustrafik må der ikke ske lokalbefordring inden for de enkelte amter. Dette kan dog ske, hvis der indgås et takstsamarbejde med det amtslige trafikselskab, men trafikselskabet har ikke pligt til dette.

En tilladelse gælder mindst et halvt år ad gangen. I denne periode skal en fjernbusoperatør altså også opretholde kørslen.

Ingen offentlige fjernbusruter
Det lykkedes som nævnt busvognmændene at få igennem, at offentlige selskaber ikke kan få tilladelse til fjernbusruter. Dette ønskede vognmændene for at undgå en ny Combus-sag.

Dette kommer formentlig til at betyde, at de jyske trafikselskabers X-Bus-net amputeres. Nettet består dels af toamtsruter, der ikke er omfattet af fjernbusreglerne, og dels af ruter gennem tre eller flere amter. Når tilladelserne til de sidstnævnte udløber, kan amterne ikke få dem fornyet. Eneste mulighed er altså at lave toamts-X-Bus-ruter i forlængelse af hinanden og give mulighed for omstigning.

Andre konsekvenser
De eksisterende fjernbusruter kan nu også påføres konkurrence. Umiddelbart kan det blive svært for disse vognmænd at udnytte de nye muligheder, da kørslen altså skal gennemføres mindst fire dage om ugen. Omvendt har konkurrenter nu mulighed for at oprette parallelle ruter. Den eksisterende kørsel kan dog tilpasses lidt mere frit inden for den ændrede lovgivnings rammer.

Ændringen af busloven giver også mulighed for, at der f.eks. kan oprettes fjernbusruter fra Lolland-Falster til København, hvis disse ruter går gennem Vestsjællands Amt. Det bliver spændende at se, hvad der sker på lidt længere sigt.

Kilde: Danske Busvognmænd nr. 7/8/jul. 02