Myldretid

Menu

Denne artikel er forældet. Indholdet var korrekt på det tidspunkt, hvor den blev skrevet, men artiklen opdateres ikke længere.

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

Baggrund & historieForældede artikler

X-Bus. Her, der og alle vegne - nu også på Myldretid!

Af Thomas de Laine

Siden efteråret 1995 har brugere af kollektiv trafik i Jylland haft muligheden for at vælge X-bussen til deres rejse. Ideen i X-busserne er lidt den samme som med HTs S-busser: Ruter med færre stop og mere komfortable busser end normalt (det sidste var i hvert fald engang en del af S-busfilosofien!). X-busruterne kører dog over meget længere afstande end S-busserne, for mens X-busserne kun har f.eks. ét stoppested i en by, er der cirka halvanden kilometer mellem stoppestederne på S-buslinierne. Desuden er S-busserne udprægede by- eller nærtrafiklinier, mens X-busserne har rutebilpræg. X-busserne har da også ofte færre afgange på en dag, end en S-bus har pr. time.

X-Bus er et samarbejde mellem de fire jyske trafikselskaber NT (Nordjyllands Amt), VAFT (Viborg Amt), VAT (Vejle Amt) og Sydbus (Sønderjyllands Amt) samt Århus Amtskommune. Ringkjøbing Amt og RAT (Ribe Amt) er ikke med, men man samarbejder med førstnævnte.

Det var planen, at den første X-Bus skulle være startet ved DSBs køreplansskift den 24. september 1995, men da en del af de nye busser, der skulle leveres, ikke var færdige til tiden, udskød man starten lidt over en måned til 29. oktober. Inden da kunne man dog godt se X-busser på vejene - dels nogle, der var malet blå men endnu ikke havde fået det store 'X' på, dels en "rigtig" X-bus på rute 918E (Abildskous Rutebiler, vogn 28).

Hovedløbene på ruterne bliver kørt af lidt over 30 "rigtige" X-busser, men der kører også i mindre omfang busser i entreprenørernes eller trafikselskabernes egne bemalinger. En X-bus er himmelblå med et stort hvidt X midt på hver side og på fronten. Alle X-busruterne har 900-numre, f.eks. 951X.

Fra E-ruter til passagersucces
Starten på X-busserne gik ganske vist i 1995, men ruterne erstattede for de flestes vedkommende andre ruter. En række jyske amter havde nemlig i årene forinden opbygget et system af E-ruter, det såkaldte E-bus/Jylland. En stor del af X-busruterne har samme rutenummer som de E-ruter, de erstattede. E-busnettet blev løbende standardiseret og udbygget siden begyndelsen i 1991, og forud for X-busstarten udvidedes kørselsmængden på nogle af ruterne ved køreplansskiftet i maj 1995.

Siden er X-Bus blevet en succes. Passagertallet steg i løbet af det første år med ca. 40 pct. X-Bus' undersøgelser viste, at de 15 pct. skyldtes køreplansudvidelser og de resterende 25 pct. de reklamer, som X-Bus i øvrigt har været heldige med. Så heldige, at reklamebureauet NP/3 har fået to danske og en international pris for en reklame med en uheldig fotograf, der hele tiden får ødelagt sine billeder, fordi der kommer en X-bus forbi i det kritiske øjeblik! Senere har reklamerne for X-Bus blandt andet handlet om fordelene i forbindelse med Bus-tog-samarbejdet. Et af de slogans, der blev anvendt, var "X-Bus. Her, der og alle vegne."

X-Bus havde fra starten 20 ruter i Jylland, hvoraf de fem var weekend-ruter. To af weekendruterne (923X og 961X) er dog senere nedlagt.

Ny trussel fra private fjernbusruter
I kraft af Folketingets lovændring fra 23. maj 2002 omkring fjernbuskørsel, er visse af X-busruterne kommet i fare for at blive nedlagt. Årsagen er, at offentlige selskaber ikke mere kan få tilladelse til at drive fjernbusruter. En fjernbusrute er i denne sammenhæng en busrute, der krydser mindst to amtsgrænser. Det lykkedes de private vognmænd at få denne regel igennem med henblik på at undgå en ny Combus-situation, hvor et offentligt busselskab udkonkurrerer private "for deres egne penge". X-Bus-sekretariatet tager dog situationen ret køligt, fremgår det af X-Bus' hjemmeside. Man regner øjensynligt med at finde en løsning, når de gældende tilladelser udløber. Og man kan vel ikke forhindre de jyske trafikselskaber i at oprette ruter i forlængelse af hinanden med mulighed for omstigning?

Fra 1. juli 2002 kan alle (private) få tilladelse til at oprette fjernbusruter, og det således også muligt, nogle af X-busruterne kan få konkurrence. De private fjernbusruter må dog ikke give lokal betjening inden for et amt ligesom X-busruterne, hvilket omvendt er en regel til beskyttelse af amternes egen bustrafik.

Denne situation i forhold til de private fjernbusruter står noget i kontrast til X-bussystemets første tid. Her kunne man i X-buskøreplanshæftet under rute 907X se ture fra Danbus-rute 883, der til dels kørte på samme strækning. Danbus var et net af private fjernbusruter, der imidlertid kuldsejlede og lukkede med sidste driftsdag den 3. september 1996.

Kilder: Køreplaner fra X-Bus, NT og DSB; diverse numre af Bilruten, Danske Busvognmænd og På Vej