Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2002

HURs A-busnet: Kontraktomlægninger og design

Af Thomas de Laine

Puslespillet omkring fordelingen af linier mellem entreprenører og kontrakter i forbindelse med de store omlægninger til efteråret er nu blevet lagt færdigt. Og der sker en del entreprenørskift. Endelig er en række kontrakter blevet forlænget.

Et nyt navn og et særligt design til stambusserne er nu blevet offentliggjort. Navnet blev A-busnettet, og linierne kommer til at hedde 'A' til efternavn, f.eks. 2A og 5A, der bliver de første to linienumre. Busserne bliver fortsat gule, men med orangerøde hjørner front/dørside og bag/vinduesside, lidt a la Vestsjællands Trafikselskab eller Nordjyllands Trafikselskabs produktmarkering (der er blå for rutebiler, rød for bybusser og grøn for ekspresbusser). Ordet stambusnet blev altså en slags arbejdsnavn til A-busnettet, og også de tidligere omtalte linienumre S1-S6 bliver nogle andre. Linie 2A og 5A hed f.eks. S4 og S3 som arbejdslinienumre.

I designet af busserne bliver det nye endvidere, at vigtige destinationer på ruten kommer til at stå langs tagkanten, ligesom sporvognene havde det i så gamle dage, at det var før Düsseldorfernes tid. Omkring 80 busser skal være klar i det nye design til premieren i oktober.

PrioBus-udstyret flyttes endvidere fra de eksisterende PrioBus-linier til A-busserne. Disse får med andre ord display til annoncering af stoppesteder mv. fra dag ét - nok en ret fornuftig disposition.

A'et i A-bus "står for det bedste vi har (A-klasse)", hed det i martsnummeret af HT-Nyt. En morsom ting er, at der faktisk allerede eksisterer et busselskab i Søborg, der hedder A-Busserne, men det vidste HUR nok ikke.

Planlagte linieændringer
De hidtil planlagte ændringer og en linieoversigt for A-busnettet kan ses i artikeln A-busnettet - linieoversigt. Nyt i forhold til det hidtil oplyste er, at linie 2A bliver Tingbjerg-Lufthavnen (hidtil kaldt S4), og at linie 5A bliver Husum Torv-Sundbyvester Plads (hidtil kaldt S3). Endvidere bliver den tidligere omtalte linie 5E kaldt linie 168E i stedet, mens linie 37 bliver til linie 77/78.

Reduktionerne i buskørslen er indtil videre udskudt, da man politisk har besluttet "forsinkelsesstrategien", der betyder, at nedskæringer vil komme senere end straks ved omlægningerne. Det giver mulighed for at se, hvilken vej passagerudviklingen går.

Omrokering af linier mellem kontrakter og entreprenører
Når første etape af A-busnettet indvies til oktober, bliver der vendt op ned på entreprenør- og kontraktfordelingen af en række linier. De indblandede selskaber er de tre, der kører i selve København, altså City-Trafik, Arriva Danmark og Connex Transport. Her er en oversigt over ændringerne:

Linie 2A: Linien skal køres af Connex Transport, Gladsaxe, med 12 m-busser, og placeres kontraktmæssigt under 8. udbud (kontraktbegyndelse 1999).

Linie 5A: Linien skal køres af Arriva Danmark, Ryvang, med 13,7 m-busser fra 10. udbud (dvs. fra linie 14 og 16 (og vist nok også fra linie 11, der ellers er i 9. udbud)), og placeres kontraktmæssigt i 10. udbud (kontraktbegyndelse 2001).

Linie 12: Linien overgår til City-Trafik og placeres i 5. udbud (kontraktbegyndelse 1996).

Linie 14: Linien overgår til betjening med 12 m-busser og flyttes til 9. udbud (kontraktbegyndelse 2000).

Linie 16: Linien overgår til betjening med 12 m-busser og flyttes til 7. udbud (kontraktbegyndelse 1998).

Linie 19: Linien overgår til Arriva Danmark, Ryvang, og placeres kontraktmæssigt i 10. udbud (kontraktbegyndelse 2001).

Linie 22: Linien flyttes til 8. udbud (kontraktbegyndelse 1999).

Linie 28: Linien overgår til Connex Transport og placeres kontraktmæssigt i 7. udbud (kontraktbegyndelse 1998).

Linie 30: Linien overgår til Connex Transport og placeres kontraktmæssigt i 7. udbud (kontraktbegyndelse 1998).

Linie 33: Linien skal køres af City-Trafik og placeres kontraktmæssigt i 5. udbud (kontraktbegyndelse 1996).

Linie 34: Linien overgår til City-Trafik og placeres kontraktmæssigt i 5. udbud (kontraktbegyndelse 1996).

Linie 37 (fra oktober linie 77/78): Linien overgår til City-Trafik og placeres kontraktmæssigt i 9. udbud (kontraktbegyndelse 2000).

Linie 68: Linien flyttes til 9. udbud (kontraktbegyndelse 2000). Connex Transport har ikke i dag kørsel fra 9. udbud, men udfører kørsel med 6 busser på linie 4E som underentreprenør for City-Trafik. Linie 68 kommer formentlig på en kontrakt direkte med Connex Transport; se også linie 72E.

Linie 72E: Linien flyttes formentlig til 9. udbud (kontraktbegyndelse 2000). Sammen med linie 37 (77/78) vil dette tilsyneladende dække både kontrakten for linie 4E og 19x (11 busser), som er den kørsel City-Trafik i dag har fra 9. udbud. Linie 4E køres i dag af Connex Transport som underentreprenør.

Linie 75E: Linien overgår til City-Trafik og placeres kontraktmæssigt i 5. udbud (kontraktbegyndelse 1996).

Linie 168E: Linien skal køres af Connex Transport og placeres kontraktmæssigt i 7. udbud (kontraktbegyndelse 1998).

Linie 250S: Linien reduceres. Det er endnu ikke endeligt besluttet, hvor de tiloversblevne dobbeltdækkere skal køre.

Med til puslespillet hører, at følge linier nedlægges:

Linie 2: Hidtil kørt af Arriva Danmark, Ryvang, vundet ved 7. udbud (kontraktbegyndelse 1998).

Linie 4E: Hidtil kørt af City-Trafik, vundet ved 9. udbud (kontraktbegyndelse 2000), kørt af Connex Transport, Gladsaxe, som underentreprenør.

Linie 5: Hidtil kørt af Connex Transport, Gladsaxe, vundet ved 8. udbud (kontraktbegyndelse 1999).

Linie 9: Hidtil kørt af City-Trafik, Thorvald Borgs Gade, vundet ved 5. udbud (kontraktbegyndelse 1996).

Linie 11: Hidtil kørt af Arriva Danmark, Ryvang, vundet ved 9. udbud (kontraktbegyndelse 2000).

Linie 20: Hidtil kørt af City-Trafik, Thorvald Borgs Gade, placeret under 5. udbud (kontraktbegyndelse 1996).

LInie 46: Hidtil kørt af City-Trafik, Thorvald Borgs Gade, vundet ved 5. udbud (kontraktbegyndelse 1996).

Linie 79E: Hidtil kørt af City-Trafik, Thorvald Borgs Gade, vundet ved 5. udbud (kontraktbegyndelse 1996).

Linie 534P: Hidtil kørt af Connex Transport, Vasbygade, købgt med Combus, der havde vundet den ved 7. udbud (kontraktbegyndelse 1998).

Fordelingen er til dels ordnet ved, at HUR har bedt entreprenørerne om sammen at finde en fordeling af linierne, hvorefter man har "sat kontrakter på".

Flere kontraktforlængelser
En række kontrakter er endvidere forlænget:

Kontrakterne fra 6. udbudsrunde (kontraktbegyndelse 28. september 1997) kan trækkes lidt endnu. Arrivas er forlænget til maj 2003 (12. udbud), mens Connex Transports, der er tidligere Combus-kontrakter, er forlænget til omkring årsskiftet 2003/2004. Der er tale om kørslen på følgende linier: 8, 39, 40, 47, 68, 69, 73E, 90N, 95N, 100S, 142, 150S, 166, 187, 190 og 354.

De korte kontrakter fra 7. udbudsrunde (kontraktbegyndelse 24. maj 1998) er også blevet forlænget. Connex Transports er forlænget til maj 2003 (12. udbud), mens Partner Bus' er forlænget til efteråret 2004. Der er tale om kørslen på følgende linier: 98N, 143, 147, 151 (visse ture i myldretiden), 152 (undtagen visse ture i myldretiden), 153E, 154E, 156, 157, 158, 159, 161, 165, 167 (undtagen visse ture i myldretiden), 218, 219, 220, 221, 222, 226, 227, 229E, 231, 239, 304E (visse ture i myldretiden), 317, 318, 322 og 323.

Alle disse kontrakter skulle oprindeligt udløbe her i 2002, men er tidligere blevet forlænget.

12. udbudsrunde med virkning fra maj 2003 kommer med andre ord til at omfatte kørslen på 5-årige kontrakter fra 7. udbud, Connex Transports kontrakter fra 7. udbud (tidligere Combus-kontrakter) og Arriva Danmarks kørsel fra 6. udbud samt al City-Trafiks kørsel fra 5. udbud.

Kilder: HT-Nyt nr. 3/marts og 4/april 02