Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2001

VATs 5. udbud afgjort

Af Thomas de Laine

Wulff Bus og City-Trafik vandt, Arriva Danmark og Connex Transport tabte. Fra juni 2002 generobrer City-Trafik bybusserne i Fredericia, mens Wulff Bus overtager bybusserne i Vejle og Horsens og kørslen på rute 244 og 907X. Det besluttede VAT d. 22. oktober.

I lighed med den nyligt afgjorte licitation i Aalborg, betyder udbuddet, at der bliver indsat et meget stort antal nye busser i stedet for den eksisterende vognpark. Wulff Bus indsætter nye lavgulvsbusser overalt på ruterne i Vejle og Horsens, og City-Trafik indsætter nye lavgulvsbusser overalt i Fredericia. Herudover kommer der to ledbusser i hver af byerne Vejle og Horsens. Wulff Bus køber i alt 48 nye busser, og City-Trafik indsætter 14 nye Scania- eller Volvo-busser i Fredericia.

Wulff Bus overtager kørslen i Vejle og på rute 907X fra Arriva, mens bybusserne i Horsens overtages fra Connex Transport. Rute 244 overtager VAT fra RAT ved køreplansskiftet i juni 2002, og samtidig overtager Wulff Bus den fra Vesttrafik (tidl. Vestbanen og Vestruten, der nedlægges).

Arriva har udført bybuskørslen i Vejle og Fredericia siden købet af Bus Danmark i 1999. Bus Danmark vandt kørslen i ved licitationen i 1996. I Vejle overtoges kørslen fra Unibus Rutetrafik II, der var et fælles selskab mellem Unibus Rutetrafik og Vejle Kommune. Indtil dannelsen af Unibus Rutetrafik II, havde det kommunale Vejle Bustrafik haft bybuskørslen siden 1975.

I Fredericia vandt Bus Danmark i sin tid kørslen fra City-Trafik, der altså nu har genvundet linierne. City-Trafik købte december 1993 Fredericia Bybusser af den vognmand, der havde kørt ruterne i mange år. Faktisk havde Fredericia Omnibus kun skiftet ejer to gange siden oprettelsen i 1927.

Connex Transport har kun kørt i Horsens siden 1. maj 2001, hvor kørslen blev Connex Transport til del, da man overtog en del af Combus fra Arriva Danmark. Combus har haft kørslen indtil da.

Stor prisstigning
Prisen for kørslen er steget med 19,4 pct. i forhold til den nuværende betaling, altså ganske meget. Hermed følges tendensen ved de øvrige trafikselskabers udbud. For prisstigningen får VAT som omtalt et stort antal nye busser og et par ledbusser. Herudover vil alle bybusserne været udstyret med partikelfilter.

"Prisstigningen kommer ikke bag på os - den er nok lidt større end forventet - men vigtigst er det, at der fortsat er konkurrence på markedet, og at der ikke er store selskaber, som er i stand til at dominere det hele," siger VATs bestyrelsesformand Otto Herskind Jørgensen (V). Prisstigningen skyldes også til dels, at man har valgt at satse på et godt arbejdsmiljø og høj kvalitet.

VAT havde forud for licitationen regnet med en prisstigning på ca. 10 pct. Det betyder, at prisstigningen er på 14 mill. kr. og ikke kun på 7 mill. kr. (2003). Det medfører dog ikke andre prisstigninger for passagererne, end at klippekortene stiger med én krone, hvilket giver VAT en ekstra indtjening på 1 mill. kr.

Arbejdsmiljø og kvalitet blev udslagsgivende
Der var i alt 11 selskaber, der havde budt på kørslen, i form af i alt 63 tilbud, hvilket tidligere har været omtalt på Myldretid. Der var ikke de store prisforskelle blandt tilbuddene, så arbejdsmiljø og kvalitet blev udslagsgivende, oplyser VAT i sin pressemeddelelse.

Vurdering af arbejdsmiljø og kvalitet altid har spillet ind ved vurdering af tilbud, skriver VAT, men i 5. runde har man for første gang sat pris på forholdene. Det er gjort ved, at alle tilbudsgivere har fået et såkaldt "fiktivt fradrag" i tilbudsprisen, der er beregnet på baggrund af beskrivelserne af kvalitet og arbejdsmiljø. Jo større fradrag, des bedre kvalitetsbeskrivelse. Fradraget kunne maksimalt blive 40 kr./time.

Arbejdsmiljøet er blevet sat på tal på samme måde, og her er det beregnet på baggrund af byderens oplysninger om chaufførernes sygefravær og personaleomsætningen. Desuden blev der tildelt ekstra fradrag til de bydere, der havde beskrevet særlige konkrete tiltag, der skulle forbedre arbejdsmiljøet i virksomheden. Det maksimale fradrag var her 20 kr./time.

VAT skriver, at erfaringerne med de fiktive fradrag har været positive, og at de vil indgå i fremtidige udbud i trafikselskabet. Arbejdsmiljøet indgik kun i vurderingen af tilbuddene på bybuskørslen; kvaliteten indgik for al kørslen.

De opnåede fradrag fremgår af denne tabel:

TilbudsgiverFiktivt fradrag,
kvalitet
Fiktivt fradrag,
arbejdsmiljø
Arriva Danmark19,0012,27
Bække Buslinier18,25 
City-Trafik20,007,70
Connex Transport17,753,20
Holger Danske Bustrafik18,25 
Nr. Nebel-Tarm-Sjern Busser18,75 
Rutebilselskabet Haderslev22,004,45
Svends Busser4,75 
Bent Thykjær19,2512,10
Vejle Busservice20,0015,34
Wulff Bus22,7516,12

Alle priser er kr./time. Kilde: VAT.

Tabellen viser også hvilke selskaber, der bød på bybuskørsel, og hvilke, der kun bød på rutebilruterne.

Stor skiftedag
"Man føler sig næsten som en påklædningsdukke," sagde en Vejle-chauffør til Vejle Amts Folkeblad d. 23.10. I alt skal 78 chauffører i Vejle skifte arbejdsplads, mange for tredje gang. Lokale aviser kan berette, at mange chauffører, ifølge deres sikkerhedsrepræsentant, er frustrerede over igen at skulle skifte arbejdsgiver. Det er heller ikke sikkert, Wulff Bus vil overtage Arrivas garageanlæg på Norgesvej i Vejle, da man selv har lokaliteter i Vejle og har fået tilbud fra andre.

Wulff Bus' overtagelse i Horsens drejer sig om 56 ansatte, der i dag er hos Connex Transport Danmark. Dette selskab var i øvrigt billigst, men Wulff Bus vandt på kvalitet og arbejdsmiljø. I Horsens havde chaufførerne i forvejen fortalt bestyrelse og offentlighed, at de foretrak at blive hos Connex Transport pga. et godt arbejdsmiljø. VAT har imidlertid valgt at tildele kørslen efter målelige størrelser, altså de fiktive fradrag. VATs bestyrelsesmedlem fra Horsens, Henning Jensen, var det ene af de to VAT-bestyrelsesmedlemmer, der var imod den trufne afgørelse om udbuddet.

48 chauffører i Fredericia skal skifte til City-Trafik, der heller ikke ved, om man bliver på Arrivas anlæg i Fredericia, der deles med en Falck-station. Ifølge Fredericia Online var chaufførerne i Fredericia mere positivt indstillede over for City-Trafiks overtagelse. Og det blev bemærket, at selskabet aldrig havde arbejdsnedlæggelser da man 1993-96 sidst stod for kørslen.

Fordeling af kørslen
Efter køreplansskiftet i juni 2002 er al VATs kørsel fordelt således (Arriva Danmark udgår som entreprenør):

Bent Thykjær: 65 busser
Wulff Bus: 56 busser (heraf 27 bybusser i Vejle og 17 i Horsens)
Connex Transport Danmark: 43 busser (heraf 22 bybusser i Kolding)
Arriva Skandinavien: 31 busser
Arriva Danmark: 0 busser
Rårup Taxi: 20 busser
City-Trafik: 14 busser (bybusser i Fredericia)
Vejle Busservice: 8 busser
Ove's Taxi, Vonge: 3 busser
Sdr. Bjert Rute- og Turistfart: 3 busser
Nr. Nebel-Tarm-Sjern Busser: 2 busser
Bække Buslinier: 2 busser

I alt har VAT 247 busser, fordelt på 80 bybusser, 105 regionalbusser og 62 lokalbusser.

Kilder: Pressemeddelelse fra VAT; http://www.horsens-folkeblad.dk/default.asp?art=1540, 23.10.01; http://www.vejleonline.dk/, 23.-24.10.01; http://www.fredericiaonline.dk/, 23.-24.10.01; http://www.wulffbus.dk/, 24.10.01