Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2001

HT-køreplansændringer 17. juni 2001

Af Thomas de Laine

HT skifter køreplan søndag den 17. juni samtidig med DSB og de fleste andre trafikselskaber. Den nye køreplan løber til 25. maj 2002 og er med andre ord også denne gang en helårskøreplan.

Køreplanshæftet har gult omslag og koster 40,00 kr. inkl. trafikkort. Der er igen kommet oversigtskort over visse busterminaler med, hvilket er muliggjort af en ny bogbindermetode. Desværre er hæftet født med fejl i køreplanerne for linie 38, 831, 832 og 853.

HT-køreplansændringer 17.06.01:

Linie 1 reduceres med en afgang pr. time i myldretiderne, hvorved der spares 2 busser. Dette skulle hænge sammen med indførelsen af 13,7 meter-busser på linie 14.

Linie 3 har ferieplan 27.05.-25.08.01.

Linie 4E kører ikke 17.06.-04.08.01 samt mellem jul og nytår.

Linie 5 har ferieplan 27.05.-25.08.01.

Linie 8 får udvidet driften pga. øget tilstrømning til linien. Mellem Hovedbanegården og Refshaleøen kører der i dag 3 ekstrabusser om morgenen. Mindst 2 af disse kan spares med den nye køreplan, der til gengæld kræver yderligere 2 busser mandag-fredag.

Linie 10 får indsat dobbeltdækkere, der helt klart er leveret til tiden. Linien indskrænkes fra 8 afgange i timen til 10-minuttersdrift i myldretiderne, hvorved der kan spares 4 busser.

Linie 14 får indsat 13,7 meter-busser og reduceres i dagtimerne fra 9 til 8 afgange i timen, hvorved der spares 1 bus. Reelt har cirka halvdelen af turene på linien været 13,7 meter-busser siden 21. april, hvor liniens B10R-busser flyttedes til S-togslinie F1 og F2.

Linie 16 får indsat 13,7 meter-busser og reduceres i myldretiderne fra 12 til 9 afgange i timen, hvorved der spares 5 busser. Linien havde ferieplan 27.05.-16.06.01.

Linie 18 indskrænkes fra 10 til 9 afgange i timen i myldretiderne. Samtidig nedsættes køretiden rundt omkring. Alt i alt kan der spares 2 busser. Linien har ferieplan i perioden 27.05.-25.08.01.

Linie 28 får mere køretid, hvilket kræver 1 bus mere. På fællesstrækningen med linie 2 fordeles afgangene bedre.

Linie 29 kører 11.05.-09.09.01 som tidligere år efter "krydstogtskøreplan", altså særlig køreplan til Langelinie. De ture, der kun kører Vesterport st.-Vanløse st. kører ikke 17.06.-03.08.01.

Linie 39 har ferieplan 27.05.-25.08.01. I perioden 25.06.-27.07.01 omlægges linien ad Carl Jakobsensvej - Trekronergade i retning mod Valby st. pga. vejarbejde på Gl. Køge Landevej. Dette kræver 5 minutters ekstra køretid, hvorfor alle afgange fra Friheden st. tidligerelægges tilsvarende.

Linie 40 har ferieplan 17.06.-03.08.01 og mellem jul og nytår.

Linie 42 omlægges ad Vadstrupvej - Bindeledet til Bagsværd st., hvor der vendes og køres til Værebroparken. Der køres tilsvarende i modsat retning. Lørdag kl. 16-20 og søn- og helligdage kl. 13-20 forkortes linien dog til Bagsværd st. af vognplantekniske årsager. Der henvises her til linie 43, 165 og 167. Ændringerne og nogle køretidsjusteringer betyder, at der indsættes yderligere 1 bus på linie 42/43.

Linie 47 mister en morgenafgang i perioden 17.06.-04.08.01 og har endvidere ingen kørsel i aftentimerne 27.10.01-17.03.02.

Linie 67 omlægges mellem Herlev st. og erhvervsområdet. Fremover køres om morgenen i sløjfe Herlev Ringvej - Mileparken - Lyskær - Marielundvej - Herlev Hovedgade - Herlev st. Om eftermiddagen køres modsat. Der er kun ét ophold på Herlev st. pr. omgang, og linien standser ikke ved alle stoppesteder på den omlagte rute.

Linie 72E og 79E har ferieplan 27.05.-25.08.01, og linie 72E få nyt stoppested ved Saltværksvej/Amager Strandvej i begge retninger, hvilket giver bedre forbindelser til linie 19 og 20 mod Lufthavnen.

Linie 73E og 75E kører ikke 17.06.-03.08.01 og mellem jul og nytår.

Linie 90N er en ny natlinie, der kun kører nat efter fredag og lørdag. Der køres to dobbeltture Helsingør st.-Hornbæk-Gilleleje st. Linien køres af Arriva Danmark A/S, Kokkedal. Se også linie 95N.

Linie 95N afkortes nat efter fredag og lørdag til Holmegårdscentret, fordi der kører nattog på Kystbanen. Strækningen Helsingør-Gillele overgår til den nye linie 90N.

Linie 96N afkortes i Lufthavnen fra Indenrigsterminalen til Udenrigsterminalen. Dette skyldes manglende passagerer.

Linie 100S får 4/8-minuttersdrift i morgenmyldretiden i de perioder i vinterhalvåret, hvor der indsættes ekstrabusser. Dette kræver 2 busser mere, men i dag kører der 5 ekstrabusser. Linien har ferieplan 17.06.-03.08.01 samt mellem jul og nytår.

Linie 121 omlægges i perioden 25.06.-27.07.01 ad Carl Jakobsensvej - Trekronergade i retning mod Valby st. pga. vejarbejde på Gl. Køge Landevej. Dette kræver 5 minutters ekstra køretid, hvorfor der køres tilsvarende senere mellem Toftegårds Plads og Valby st.

Linie 123 er plaget af køretids- og fremkommelighedsproblemer. Derfor afkortes linien fra Langgade st. til Ålholm Plads, idet denne strækning kun benyttes af ca. 150 passagerer dagligt. Herved opnås mere køretid og længere endestationsophold på resten af linien. Linien mister altså sin endestation gennem knap 60 år. Linien har ikke 10-minuttersdrift i myldretiderne 18.06.-03.08.01 og mellem jul og nytår.

Linie 126 omlægges hele døgnet mandag-fredag via det nye erhvervsområde Greve Main, idet der køres Karlslunde Centervej - Skruegangen - busvej - Greve Main - Mosede Landevej i stedet for direkte ad Karlslunde Landevej - Greve Landevej.

Linie 128 har ferieplan 17.06.-04.08.01, hvor linien forlænges til Ishøj Strand.

Linie 133 omlægges i perioden 25.06.-27.07.01 ad Carl Jakobsensvej - Trekronergade i retning mod Valby st. pga. vejarbejde på Gl. Køge Landevej. Dette kræver 5 minutters ekstra køretid, hvorfor der køres tilsvarende senere mellem Toftegårds Plads og Valby st. Aften og weekend ændres tiderne på Avedøre st. for at få vognplanen til at hænge tilfredsstillende sammen.

Linie 136 får nye stoppesteder i Vejlegårdsparken ved Sdr. Ringvej, så man kan skifte til linie 174E og 300S.

Linie 145/146 omlægges ad Marielundvej - Ellekær - Literbuen - Mileparken for at give en bedre betjening af den nordlige del af erhvervsområdet i Herlev.

Linie 150S afkortes til Nørreport st. på en del ture om morgenen, så der kun bliver 20-minuttersdrift Nørreport st.-Fisketorvet. Herved spares 2 busser. Der bliver halvtimesdrift om aftenen alle dage. Der vil ikke være 5-minuttersdrift om morgenen 17.06.-04.08.01 og mellem jul og nytår.

Linie 151's ture til Hjortespring Skole forlænges via Højergårdsvej til Herlev Privatskole, hvorfra de returnerer som linie 167 til Herlev st.

Linie 155E kører ikke 17.06.-04.08.01 og mellem jul og nytår.

Linie 167 afkortes på de tre ture mellem kl. 7 og 8 fra Værebroparken til Bagsværd st.

Linie 173E får nyt stoppested på Kongevejen i Fredensborg lige syd for banen. Linien mister enkelte ture 17.06.-04.08.01 og mellem jul og nytår.

Linie 174E har ferieplan 27.05.-25.08.01 og mellem jul og nytår.

Linie 190's morgenekstratur kører ikke 17.06.-04.08.01 og mellem jul og nytår.

Linie 208 og 209 har haft nogle problemer med overfyldning og forsinkelser (op til et kvarter) i forbindelse med kørsel til og fra Strøbyskolen. Om morgenen er der indsat en ekstrabus, mens der i øvrigt er lavet køreplansændringer for at afhjælpe problemet.

Linierne 218, 220, 221 og 222 kører ikke 25.06.-06.08., 15.-19.10.01, 24.12.01-02.01.02, 18.-22.02., 25.03.-01.04., 26.04., 09.-10.05. og 20.05.02 pga. skoleferie. 07.08. og 21.12.01 køres efter særlig køreplan, der aftales mellem skolerne og Partner Bus.

Linie 219 har fortsat en enkelt morgentur, der kun kører, når linie 219 m.fl. ikke kører.

Linie 223E mister hver anden tur 17.06.-03.08.01 og mellem jul og nytår, så der er 40-minuttersdrift om morgenen og timedrift om eftermiddagen.

Linie 225 blev ændret 30.04.01, så Greve Main betjenes på fire ture om morgenen og tre om eftermiddagen.

Linie 233 kører til Lejre Forsøgscenter/Herthadalen tirsdag-søndag i perioderne 17.06.-24.06. og 14.08.-09.09.01 og alle dage 25.06.-12.08. og 13.-21.10.01. I 2002 køres fra 1. maj.

Linie 240 nedlægges, idet kørslen integreres i telebuslinierne 629 og 829 og en ny linie 630.

Linie 256 åbnes for lokaltransport Herfølge Skole-Køge st. og omvendt i de perioder (hele dagen mandag-fredag), hvor der i dag ikke optages passagerer mod Køge og ikke afsættes passagerer i modsat retning. Dette sker bl.a. for at aflaste linie 502 i myldretiderne. Linien får nyt stoppested på Køge st. fælles med den nye linie 257 umiddelbart bag linie 502. Samtidig sker der en større omrokering af buslinierne på Køge st. Se også linie 257 og 502.

Linie 257 er en ny linie Køge st.-Herfølge-Rønnede-Fakse Bystation mandag-fredag i dagtimerne. Der bliver cirka totimesdrift Køge-Rønnede kl. ca. 6-17. Oprettelsen af ruten skyldes, at STS ønsker at forbedre betjeningen fra Sydsjælland mod København via Køge st. Linien er med til at aflaste linie 502; se også linie 256 og 502. Linien køres af Østtrafik a/s, Hårlev, og er en STS-linie.

Linie 301 omlægges, så Smedetoften og Holmensvej kun betjenes i retning mod Græse Bakkeby indtil kl. 12 og kun mod Frederikssund kl. 12-18 og ikke på øvrige tidspunkter.

Linie 302 får nogle ture aften og weekend, der kører i sløjfe Frederikssund st. - Nygade - A.C. Hansens Vej - Marbækvej - Strandvangen - Roskildevej - Frederikssund st. i nævnte retning. Denne kørsel erstatter linie 303's korte ture mellem Frederikssund st. og Oppe Sundby Kirke.

Linie 303 mister de korte ture som omtalt under linie 302.

Linie 309E omlægges morgen mod Frederikssund og eftermiddag mod Farum, så der ikke køres via Lynge men direkte ad Slangerupvej. Der standses i stedet ved et nyt stoppested på Slangerupvej.

Linie 324 mister enkelte ture 17.06.-04.08.01 og mellem jul og nytår.

Linie 325 omlægges i begge retninger ad Frederiksværkvej - Bakkegade - Ågade - Frederikssund st. i Frederikssund.

Linie 326 omlægges i Hundested i retning mod stationen ad Nørregade - Rådhuspassagen - Strandvejen - Amtsvejen - Peder Olsens Vej - Stadionvej - Lille Karlsmindevej - Amtsvejen - Læssevej til Hundested st.

Linie 331 mister enkelte ture 17.06.-04.08.01 og mellem jul og nytår.

Linie 334 mister en enkelt morgentur 17.06.-04.08.01 og mellem jul og nytår.

Linie 335 mister enkelte ture 17.06.-04.08.01 og mellem jul og nytår.

Linie 350S har ferieplan 27.05.-25.08.01, hvor der er 5-minuttersdrift Husum-Amagercentret i dagtimerne.

Linie 353 omlægges aften og weekend, så der altid køres via Prøvestenscentret i Helsingør.

Linie 358 omlægges, så der ikke mandag-fredag i dagtimer køres Frodebjergvej - Lyshøjvej - Skatkærsvej - Roskildevej - Stenløsevej, men mandag-fredag ad Frodebjergvej - Lyshøjvej - Skatkærsvej og weekend ad Værebrovej - Svestrup og alle dage videre Skrædderbakken - Stadionvej - Ring Syd - Frode Fredegods Vej. Dette skyldes vanskeligheder ved at krydse hovedvej A6 pga. tæt trafik og dårlige oversigtsforhold. Linien har ferieplan 17.06.-04.08.01.

Linie 383 afkortes om aftenen til Kokkedal st., så kørslen til Mikkelborg udelades, og betjeningen klares af telebuslinie 821.

Linie 386E får nyt stoppested på Kongevejen ved Blovstrød Skole.

Linie 388's ekstrature til Bakken fjernes fra køreplanen og aftales i stedet med Bakken og De Hvide Busser.

Linie 400S får flyttet stoppestedet Ring 4/Bagsværd Hovedgade til Bagsværd Hovedgade/Tværvej.

Linie 500S mister enkelte ture 17.06.-04.08.01.

Linie 501 får køreplansændringer som følge af justeringer af linie 502, da linierne deler vognplan.

Linie 502 har køretidsproblemer mod Køge og kapacitetsproblemer i myldretiderne. Linien får mere køretid Herfølge-Køge om morgenen, og overgangstiden til S-togene er gjort længere. Der er derfor ændrede køretider på de fleste tidspunkter alle dage. En informationskampagne skal gøre passagererne opmærksom på linie 256, 257 og 526, der også betjener strækningen Herfølge-Køge.

Linie 530P og 531P mister hver anden tur 17.06.-04.08.01 og mellem jul og nytår.

Linie 534P kører ikke 17.06.-03.08.01 og mellem jul og nytår.

Linie 537P og 538P kører kun hvert 20. minut 17.06.-04.08.01 og mellem jul og nytår.

Linie 539P mister de afkortede ture Friheden st.-Avedøre Holme-Friheden st. i peroden 27.05.-25.08.01 og omlægges 25.06.-27.07.01 ad Carl Jakobsensvej - Trekronergade i retning mod Valby st. pga. vejarbejde på Gl. Køge Landevej. Dette kræver 5 minutters ekstra køretid, også når der køres tom, hvorfor der køres tilsvarende senere mellem Toftegårds Plads og Valby st.

Linie 560P og 561P har ferieplan 25.06.-05.08.01. Handelsskolen er største bruger af linien, og ferieplanen er tilrettelagt efter denne. Der indsættes ekstravogne, når Teknisk Skole og Slagteriskolen ophører og begynder forskudt i forhold til Handelsskolen.

Linie 575P kører ikke i sommerferien, og har reduceret drift i vinterferien og de tre dage inden påske.

Linie 590P og 591P kører ikke 27.05.-25.08.01 og mellem jul og nytår. Der er særlige ordninger i eksamensperioden.

Linie 600S har ferieplan 17.06.-04.08.01.

Linie 604 omlægges til boligområdet Munksøgård ad Nordens Parkvej til Isafjordvej. Indtil kl. 14 (weekends dog til kl. 15) er det i retning mod Trekroner st.; herefter modsat.

Linie 630 er en ny linie Gøderup-Langvad, der køres som en integreret del af telebuslinie 629/829. Linien køres naturligvis af ES Bus.

Linie 650S har ferieplan 17.06.-04.08.01.

Linie 731 kører ikke 25.06.-03.08., 15.-19.10.01, 27.12.01-02.01.02, 11.-15.02., 25.-27.03., 10.05. og 05.06.02.

Linie 736 mister enkelte ture 17.06.-04.08.01 og mellem jul og nytår.

Linie 820 har skoleferieplan 25.06.-03.08., 15.-19.10.01, 27.12.01-02.01.02, 11.-15.02., 25.-27.03., 10.05. og 05.06.02.

Linie 821 udvides, så der kan bestilles ture helt ned til Mikkelborg Park om aftenen, da linie 383 afkortes herfra.

Linie 825 kører mandag-fredag efter kl. 18 og lørdag efter kl. 14 samt hele dagen på søn- og helligdage via Lellinge efter behov. Dette er et forsøg frem til 25.02.02. Linien må ikke køre direkte fra Lellinge ad Ringstedvej til Køge, da den fortrinsvis skal bruges til landbetjening.

Linie 847 er en ny servicebuslinie i Glostrup Kommune. Der køres fra Glostrup st. ad Banegårdsvej - Østbrovej - Ørnebjergvej - Irisvej - Søndervangsvej - Rosenvej - Hortensiavej - Ørnebjergvej - Enighedsvej - Brøndbyvestervej - Østbrovej - Banegårdsvej - Hovedvejen - Florasvej - Gerdasvej - Clarasvej - Byparken - Byparksvej - Dalvangsvej - Erdalsvej - Langagervej - Ravnager - Vældegårdsvej - Duevej - Glentevej - Mellemtoftevej - Nørre Alle - Rønvej - Skolevej - Kochsvej - Østervej - Hovedvejen - Christiansvej - Eriksvej - Springholm - Stadionvej - Diget - Sportsvej - Stadionvej - Herstedøstervej - Vestergårdsvej - Sportsvej - Hovedvejen - Kildevej - Sydvestvej - Glostrup st. Linien kører indtil videre til køreplansskiftet i 2003, men kontrakten kan forlænges i to år. Entreprenøren på ruten kendes endnu ikke.

Linie 854 omlægges, så der køres via Nældebjerg Plejecenter mellem Greve st. og Greve Rådhus. Juni-juli-august køres via Hundige Havn. Der køres en time tidligere, så der bliver afgang fra Greve Rådhus kl. 09.10-15.10 på minuttal -10.

S-togslinie Bx forlænges København H-Hellerup uden stop ved Nordhavn og Svanemøllen stationer.

S-togslinie H+ standser også i Vangede.

Kilder: HT-køreplanshæfte 17.06.01-25.05.02; Busfronten nr. 154/jun. 01; HT-Nyt nr. 5/maj 01; HT-pressemeddelelse af 07.06.01; HUR-ændringsnotat 03.04.01; Jesper Kiby Denborg; Kim Thinggaard