Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv1999

HT: Flere passagerer i 1998

Af Thomas de Laine

HT havde i 1998 0,7 pct. flere påstigninger end året før, nemlig i alt 256,2 mill. påstigninger. Målet var 260 mill., men dette blev ikke nået. HT anfører, at man mistede omtrent 4 mill. passagerer, da busserne holdt stille 11 dage sidste forår under storkonflikten. Er dette rigtigt, ville man dermed have nået målet. Passagertallet var dog faldende sidst på året.

Der er flere årsager til stigningen i passagertallet, mener HT. S-busserne og natbusserne havde hver især en fremgang på 25 pct. som følge af udvidet kørsel og ny markedsføring. Der var over 2 mill. med natbusserne og over 50 mill. med S-busserne. I februar 1998 blev natbusnettet ændret totalt, og kørslen udvidet med ca. 30 pct., og HT begyndte i 1998 at reklamere i aviser, radio og tv under sloganet "Bussen - ikke som de andre biler".

HTs administrerende direktør Johannes Sloth når frem til, at konkurrencen bliver ved med at stige, og at flere kunder kræver bedre service, men også, at når den bedre service kommer (i form af flere afgange f.eks.), så kommer der også flere kunder.

Der blev kørt 4,09 mill. timer i 1998, hvilket også er en stigning, nemlig på ca. 40.000 timer. HT havde budgetteret med en reduktion af kassebeholdningen på 82 mill. kr., men resultatet blev 65 mill. kr. bedre end ventet, så reduktionen kun blev på 17 mill. kr. Kassebeholdningen var ved årets udgang på 235 mill. kr. Udgifterne i 1998 var i alt 2.029. mill. kr.

Siden HT i 1990 startede udliciteringerne har trafikselskabet sparet omkring 1,8 mia. kr. og sparer nu ca. 300 mill. kr. om året. De fleste af pengene er brugt til kvalitetsforbedringer m.m., f.eks. anlægsinvesteringer og 9 pct. mere buskørsel. Desuden er handicapkørslen mere end fordoblet.

HTs årsberetning er netop udkommet. Den kan bestilles på HTs hjemmeside.

Kilder: HT-Nyt nr. 3/marts 1999; HT-pressemeddelelse af 22. april 1999.