Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2001

VAT indfører kvalitetsbonus

Af Thomas de Laine

Når snakken falder på udlicitering, fremføres det ofte, at udlicitering medfører en besparelse samt forværrelse af arbejdsvilkår og kvalitet. Kvalitetsspørgsmålet tænkes som regel løst ved at indføre en form for incitamentskontrakter, dvs. kontrakter, hvor enteprenøren belønnes eller straffes for at levere hhv. bedre eller ringere kvalitet end aftalt i kontrakten. HT har været i gang siden midten af 1990'erne, og også Nordjyllands Trafikselskab er langt fremme. Nu går også VAT, Vejle Amts Trafikselskab, igang.

VAT har gennem flere år gennemført undersøgelser af passagerernes oplevelse af kvaliteten. Resultaterne har imidlertid ikke haft en økonomisk betydning for entreprenørerne. Men fremover vil VAT belønne de bedste entreprenører.

I 2001 er der afsat 50.000 kr. Der skal bruges to gange 20.000 kr. til den bedste bybusentreprenør og den bedste på regionalruterne. Derudover får den næstbedste på begge områder 5.000 kr.

Ordningen skulle til dels være indført efter ønske fra entreprenørerne. VAT vil over for nuværende og kommende enteprenører vise, at man er en kvalitetsbevidst virksomhed. Der er altså endnu et skridt til, at kvalitetsmålingerne spiller ind, når der vurderes tilbud ved licitationerne, som hos HT/HUR. Der er heller ingen strafbod endnu. Disse ting kan dog også først indføres i takt med kommende udbud og kontrakter.

Kilde: Danske Busvognmænd nr. 3/marts 2001