Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2000

Stigende priser på Fyn og Vestsjælland

Af Thomas de Laine

Priserne på buskørsel stiger fortsat. Tilbuddene er netop blevet åbnet ved 2. udbudsrunde i Fyns Amt (Fynbus), ligesom Vestsjællands Trafikselskab (VT) netop har afgjort sit 6. udbud.

Højere priser
På Fyn er tilbudspriserne ca. 7 pct. over det nuværende prisniveau. Stigningen er på mindst 4 pct. i VTs udbud. Trafikchef Jens Peter Langberg, VT, forklarer, at man i budgettet havde regnet med en stigning på omkring 10 pct. Det kommer bl.a. til at betyde, at taksterne må sættes op, men også, at busselskaber nu igen kan tjene penge på at køre for trafikselskaberne.

"Det er interessant, at priserne på rutebuskørsel er stigende med omking fire procent. Hermed kommer niveauet op mod 10 pct. under den gamle standardkontrakt. Og så begynder vi at nærme os et niveau, hvor busvognmændene kan tjene lidt penge på kørslen," siger Henning Korshøj Nielsen, dir. for bracheforeningen Danske Busvognmænd.

De to udbudsrunder
VTs udbud er tidligere beskrevet her på siderne og netop afgjort (se "VTs 6. udbud afgjort"). Der er tale om et genudbud fra 2. udbud i 1996, der omfatter 71 busser. Kørslen bestrides i dag af Combus, Arriva Danmark, Dito's Turistfart og Østervang Rute- & Turist, med Combus og Dito's som de største. 1. september afgjorde Vestsjællands Amt den 6. udbudsrunde, og de nye kontrakter træder i kraft 1. januar 2001.

Fynbus' udbud omfatter al regional buskørsel på Fyn, Langeland og Ærø. Det er i alt 118 busser og ca. 367.000 årlige køreplantimer. Der er 14 enheder og 8 kombinationer af enheder. Kontrakterne bliver på 6-8 år. Fyns Amt beslutter i slutningen af september, hvem der får kørslen, der begynder 17. juni 2001.

Monopoler
I dag kører Combus 98 pct. af den udbudte Fyn-kørsel, mens Ærø Kommunale Rutebiler kører resten. Al kørslen var sidste gang i udbud i 1. udbudsrunde med kontraktbegyndelse i 1995. Dengang vandt DSB-Busser, der senere skiftede navn til Combus, den meget store procentdel kørsel, hvoraf en del overtoges fra private vognmænd, der måtte lukke. Combus' kørsel på Fyn skulle være blandt de større årsager til selskabets økonomiske problemer.

På Vestsjælland har man i det aktuelle udbud valgt at forsøge at undgå lignende monopolsituationer. Her kunne ingen vinde mere end 30 af de 71 udbudte busser. Børsen skriver, at visse trafikselskaber ligefrem kalder VTs regel for en "Combus-konkursgardering". Reglen er dog mere uheldig for nogen end for andre. Dito's Turistfart kører nemlig ca. 25 af de udbudte busser. Det er al selskabets kørsel, men det gik dog Dito's ganske godt.

Tilbuddene
Der var 14 bydere på Vestsjælland, og blandt disse var flere nye, oplyser Jens Peter Langberg, og nævner fejlagtigt City-Trafik som en af dem, der ikke tidligere har kørt for trafikselskabet. "Combus ser meget på Odsherred," siger Langberg videre. Til Fynbus har 12 busselskaber afgivet i alt 171 tilbud. Det er ikke oplyst i Fyns Amts pressemeddelelse, hvem de 14 er, men Combus er i hvert fald med.

Resultatet af VTs 6. udbud er allerede kommet: se "VTs 6. udbud afgjort". Fynbus' udbud afgøres sidst på måneden og resultatet vil naturligvis blive bragt her på siderne, når det foreligger.

Kilder: Danske Busvognmænd nr. 9/sep. 2000; Pressemeddelelse fra Fyns Amt 17.08.00; Børsen 23.08.00; Busfronten nr. 108/dec. 1995