Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv

Udbud af metroerstatningbusser under Sydhavnsmetroens prøvekørsel

Af Thomas de Laine

Metrobus på linje 111M i januar 2020
Sådan så det ud, da linje 111M sidst var på gaden i januar 2020: Arriva 1051, Volvo B7RLE/Säffle fra 2009, gør holdt ved Østerport st. Foto: Thomas de Laine, 26. januar 2020.

Den næste metroåbning i København skal finde sted i 2024, når Metrocityringens gren til Sydhavnen tages i brug. Anlægsarbejdet er nu ganske langt fremskredent, men inden den nye metrostrækning kan godkendes og åbningen finde sted, skal der foretages omfattende prøvekørsler. Det kommer til at medføre en periode, hvor Metrocityringen lukkes for passagerer, og hvor der skal indsættes busser i stedet. Det er Movia, der står for denne buskørsel, som nu sendes i udbud.

Formelt er der tale om udbud B2. Som navnet antyder, har der tidligere været et udbud B1, som var et busberedskab i forbindelse med Metrocityringens åbning tilbage i 2019. Dengang blev der aldrig rigtig brug for beredskabet til driftsmæssige problemer med Metrocityringen, men det var aktiveret en periode i januar 2020, hvor Metrocityringen lukkedes et par uger som led i arbejdet med at tilføje Metrocityringens nordlige afgrening til Orientkaj, som åbnede i marts samme år. Det er samme form for planlagt buserstatning for hele Metrocityringen under prøvekørsler, der nu er sendt i udbud, og ikke et beredskab til driftsforstyrrelser.

Kort om Sydhavnsmetroen

Sydhavnsmetroen er en forgrening til Metrocityringen, fuldstændig ligesom den korte forgrening i Nordhavnen, der indtil videre slutter ved Orientkaj. Grenen til Sydhavnen er 4,5 km lang og går fra København H til Ny Ellebjerg, som snart skifter navn til København Syd. Undervejs er der stationer ved Havneholmen (ved Fisketorvet), Enghave Brygge, Sluseholmen og Mozarts Plads. Teknisk set går den nyanlagte strækning kun fra et forgreningskammer ved Trafiktårn Øst på den eksisterende strækning mellem København H og metrodepotet. Der er endnu ikke udmeldt en forventet åbningsdato.

Sydhavnsmetroen skal, ligesom Nordhavnsmetroen, betjenes af linje M4, hvis sydgående tog i dag tømmes på København H og kører ud på depotet ved Otto Busses Vej, hvorfra det returnerer tomt til København H for igen at afgå mod Kgs. Nytorv og Orientkaj. Allerede siden omkring august måned i år har man som passager kunnet opleve en mindre konsekvens af Sydhavnsmetroens snarlige komme i form af den midlertidige serviceforbedring, at M4-togene i perioder forlænges til Nørrebros Runddel på grund af forberedelsesarbejdet med linje M4 (disse tog identificerer sig på nogle togviserskilte på perronerne som linje M3 i køreretning med uret, selvom de kommer fra Orientkaj). Det har også under normal drift på linje M4 været almindeligt, at togene i visse tidsrum videreførtes til Nørrebro (ikke Nørrebros Runddel) af praktiske grunde, men normalt ikke i hverdagsdagtimerne.

Buserstatning på Metrocityringen i vinteren 2023-24

Kontrakten om buskørsel til erstatning for Metrocityringen dækker perioden fra søndag 10. december 2023 til og med torsdag 29. februar 2024. Så længe er metroen dog ikke planlagt erstattet med busser. Kontrakten dækker derimod en forventet driftsperiode på 12 dage, som eventuelt kan forlænges med op til 4 dage. Men det vides endnu ikke, hvornår driftsperioden vil ligge. Den samlede kontraktperiode på omkring 2½ måned omfatter derfor den tid, hvor operatøren skal stå standby og kunne indsætte kørslen, hvilket vil blive forudgået af et varsel på fire uger. Derfor begynder kontrakten som udgangspunkt i standby, og kontrakten ophører før 29. februar, hvis driftsperioden plus eventuel forlængelse er gennemført inden da. Operatøren skal med andre ord ikke stå standby efter driftsperiodens ophør.

Der skal køres tre buslinjer, som alle også var på gaden i januar 2020:

Med 18 busser i timen i myldretiden som det højeste mod Metrocityringens cirka dobbelt så mange tog i timen er det tydeligt, at en meget stor del af metropassagererne forventes at finde andre rejseveje og transportformer end metroerstatningsbusserne. Dette stemmer også godt overens med, hvad der generelt kan observeres ved planlagt togbuskørsel. Særligt skal man nok ikke vente det store opbud af passagerer til linje 444M.

De tre linjer kræver til sammen 34 busser, som skal være 11,9-12,2 meter lange lavgulvs- eller laventrébusser (i udbud B1 optrådte der i et vist omfang højgulvsbusser i driften), som lovligt skal kunne køre i miljøzonen. Der skal være møntveksler og Rejsekort i busserne, idet chaufføren skal kunne billettere. Stationerne/stoppestederne skal annonceres, enten automatisk eller manuelt af chaufføren. Designmæssigt stilles der hverken krav til indvendig eller udvendig brug af farver, men busserne skal være forsynet med teksten "Metrobus" på fronten. Til gengæld må busserne ikke bære Movia-logoer. Movia stiller ingen chaufførfaciliteter, dvs. pauselokaler, toiletter o.lign., til rådighed for driften.

Udbudsmaterialet er udsendt i slutningen af september, og proceduren er et offentligt udbud efter Forsyningsvirksomhedsdirektivets regler med tilbudsfrist fredag 26. oktober 2023. Kørslen tildeles på baggrund af den laveste evalueringstekniske pris, som er en vægtning af den tilbudte pris for at stå standby henholdsvis prisen for faktisk udført kørsel.

Kilde: Udbudsmateriale vedr. udbud B2, Movia september 2023