Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv

Movias 22. udbud i gang

Af Thomas de Laine

Keolis-bus på linje 14
Linje 14 er med i 22. udbud. I dag er det Keolis, der kører, og dette selskabs bus 8436 ses her på Jagtvej 19. februar 2023. Da linjen sidst var i udbud, blev den vundet af Nettbuss, som senere er opslugt i Keolis. Foto: Thomas de Laine.

To S-buslinjer og en mængde ruter i Holbæk- og Kalundborg-området er nogle af de større klumper i Movias 22. udbud af almindelig rutekørsel, alias udbud A22, som dette forår er i fuld gang. I alt indgår 123 busser og ca. 415.000 årlige køreplantimer i udbuddet.

DitoBus inklusive Kruse kører i dag 52 af de udbudte busser i primært den vestsjællandske del af Movias område, og det gør DitoBus til den mest involverede af Movias operatører. Ellers er det især Arriva og Keolis, der har kørsel med i udbuddet.

I forhold til Myldretids første omtale af udbuddet i august 2022, hvor det endnu kun var under forberedelse, er der sket enkelte ændringer af, hvilke linjer der er med. Således er Anchersens kørsel med servicebusser på Frederiksberg, i Rødovre og i Glostrup f.eks. alligevel omfattet. I udbuddet indgår også linje 576, der tidligere har været udbudt sammen med linje 577, som den også i dag har fælles vognplan med. Det vil imidlertid ikke længere være tilfældet, når kontrakten i udbud A22 er trådt i kraft, og linje 577 findes således ikke i udbuddet. Det er også værd at bemærke, at linje 501A forlænges til Holbæk Sportsby, mens linje 507 vil blive nedlagt igen og dermed ikke udbydes.

Kørslen er inddelt i ni udbudsenheder:

  1. Linje 14 med 7 busser og ca. 28.531 årlige køreplantimer. Linjen køres i dag af Keolis. Kørslen skal overtages 13. april 2025, og den ordinære kontrakt vil løbe til forår/sommer 2033.

  2. Linje 71, 72, 74, 847 og 848, dvs. Frederiksberg-busserne og servicebuslinjerne i Glostrup og Rødovre, samt faste ekstrature med samme materiel på linjerne 22, 132, 166, 167 og 200S med 5 midibusser på 8,6-10,6 m og ca. 13.539 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Anchersen. Kørslen skal overtages 15. december 2024, og den ordinære kontrakt vil løbe til efterår/vinter 2032.

  3. Linje 250S og natbuslinje 94N med 18 busser på 12,9-13,7 m og ca. 73.231 årlige køreplantimer. Linjerne køres i dag af Keolis. Kørslen skal overtages 15. december 2024, og den ordinære kontrakt vil løbe til efterår/vinter 2032.

  4. Linje 600S og natbuslinje 91N samt fast ekstrakørsel på linje 305 med 21 busser på 12,9-13,7 m og ca. 81.386 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Arriva. Kørslen skal overtages 15. december 2024, og den ordinære kontrakt vil løbe til efterår/vinter 2032.

  5. Linje 123 med 9 busser på 12,9-13,7 m og ca. 39.205 årlige køreplantimer. Linjen køres i dag af Nobina. Kørslen skal overtages 13. april 2025, og den ordinære kontrakt vil løbe til forår/sommer 2033.

  6. Linje 216, 220 og 358 med 9 busser og ca. 33.434 årlige køreplantimer. Linje 216 og 220 køres i dag af Nobina, mens linje 358 køres af DitoBus. Kørslen skal overtages 13. april 2025, og den ordinære kontrakt vil løbe til forår/sommer 2033.

  7. Linje 437 og 494 med 2 busser, heraf 1 minibus til linje 494 på op til 8,9 m, og ca. 3.013 årlige køreplantimer. Linjerne køres i dag af DitoBus-ejede Kruse. Kørslen skal overtages 15. december 2024, og den ordinære kontrakt vil løbe til forår/sommer 2027, altså en kort kontrakt på kun cirka 2½ år.

  8. Udbudsenhed 8A består af linje 432, 541, 542, 543, 544 og 596 samt enkelte ture på linje 512 med 9 busser og ca. 22.695 årlige køreplantimer. Udbudsenhed 8B består af linje 430R, 545, 551, 552, 553 og 576 samt enkelte ture på linje 520 med 14 busser og ca. 49.761 årlige køreplantimer. Det samlede omfang af enhed 8A/8B er altså 23 busser og ca. 73.456 årlige køreplantimer. Linjerne 551, 552, 553 og 576 køres i dag af Arriva, og linje 432 køres af DitoBus-ejede Kruse, mens den øvrige kørsel udføres af DitoBus. Kørslen skal overtages 15. december 2024 for linjerne i enhed 8A og 15. februar 2026 for linjerne i enhed 8B, mens hele den ordinære kontrakt vil løbe til forår/sommer 2033.

  9. Udbudsenhed 9A består af linje 228, 504, 505, 506, 511, 530, 581, 582, 584, 585, 586, 587, 588 og 589 samt enkelte ekstra ture på linje 228 med 17 busser og ca. 24.918 årlige køreplantimer. Udbudsenhed 9B består af linje 420, 501A og 502 samt enkelte ture på linjerne 430R og 545 med 12 busser og ca. 43.393 årlige køreplantimer. Det samlede omfang af enhed 9A/9B er altså 29 busser og ca. 68.311 årlige køreplantimer. Alle linjerne køres i dag af DitoBus. Kørslen skal overtages 15. december 2024 for linjerne i enhed 9A og 15. februar 2026 for linjerne i enhed 9B, mens hele den ordinære kontrakt vil løbe til forår/sommer 2033.

Der skal bydes samlet på både A- og B-delen af enhederne 8 og 9.

Udbudsmaterialet blev offentliggjort i begyndelsen af februar, og prækvalifikationen fandt sted i første halvdel af marts. De første tilbud skulle afleveres 17. april, og herefter går forhandlingsrunderne i gang, idet der vanen tro er tale om udbud med forhandling efter Forsyningsvirksomhedsdirektivets regler. Tildelingen forventes at ske primo august, og vindertilbuddet er det med den laveste evalueringstekniske pris.

Den ordinære kontraktløbetid kan forlænges, hvis den leverede kvalitet er på tilstrækkeligt niveau, eller hvis parterne er enige om det. Der er således mulighed for en samlet kontraktperiode på helt op til 14 år for kørslen i udbud A22. En undtagelse er den korte kontrakt i enhed 7, som Movia dog kan forlænge med op til 6 år.

Hvor intet andet er anført ovenfor, er kørslen udbudt med standardbusser i længden 11,9-12,2 meter (den standardbus, der skal bruges på linje 437, må dog være op til 12,3 meter med behørig tilladelse fra vejmyndighederne). Al kørslen skal være emissionfri, altså f.eks. el- eller brintbusser, med undtagelse af linje 437 og 494 (enhed 7), hvor "fossile" busser er kravet, men med mulighed for senere at tilkøbe fossilfrihed.

Fredede vognløb og kørselsudvidelser

På enhed 4 med den lange linje 600S lancerer Movia et tema under forhandlingerne, der drejer sig om "fredede vognløb". Mere præcist forventer trafikselskabet, at det kun vil være muligt at køre med emissionsfrie busser på linjen, hvis der bruges indskudsbusser - altså at busserne skiftes ud i løbet af dagen, så de kan lades op. Movia er interesserede i at vide, om man kan opnå en billigere kontrakt ved at "frede" f.eks. 3 vogløb på hverdage mellem kl. 8.30 og 14.30, altså mellem myldretiderne, således at busserne herfra kan indgå i opladningsplanlægningen. På baggrund af de første forhandlinger vil Movia tage stilling til, om de endelige tilbud skal afgives under forudsætning af, at konkrete vognløb "fredes".

For linje 600S gælder det også, at der muligvis bliver tale om at gøre den i forvejen meget lange linje et nøk længere, så den fra åbningen af Ring 3-letbanen videreføres til Ishøj st. Det vil betyde 2 busser mere på linjen og et samlet omfang på ca. 88.046 årlige køreplantimer. Movia tillader i udbudsmaterialet chaufførafløsning ved Roskilde st. på linje 600S, hvilket også er en ændring i forhold til nu. De sidste mange år er afløsning foregået i Slangerup, hvor linjen tillige har haft garage kontinuerligt siden 2002.

På linje 123, dvs. udbudsenhed 5, holder Movia muligheden åben for udvidelser i kørselsomfanget udover de sædvanlige grænser, således at linjen kan få 10-minuttersdrift, såfremt dette besluttes. Linjen havde indtil for få år siden netop 10-minuttersdrift i myldretiderne, men fik reduceret frekvensen ved overgangen fra standardbusser til de nuværende 13 m-busser.

Farvel til farvede hjørner

Kravet om farvede hjørner på A-, E-, S- og R-busser er bortfaldet fra og med udbud A22. Movias bestyrelse vedtog i efteråret, at busserne fremover ikke markeres med "produktfarve" på denne måde. I stedet ønsker man at bruge produktfarven som farve på linje- og destinationsskiltene, og der er således også krav om, at disse skilte på nye busser skal kunne vise alle farver (teknisk formuleret som "fuld RGB-funktion"). Indtil der er opnået godkendelser til at lyse fremad i de ønskede farver, skal busserne dog fortsat skiltes med ravgul skrift på sort baggrund, ligesom i dag.

På næsten alle udbudsenhederne er det derudover blevet et krav, at busserne skal have en elektrisk kørestolsrampe, der kan fjernbetjenes fra chaufførpladsen. Hidtil har ramperne krævet manuel betjening ved døren.

Kilder: Udbudsmateriale, kontrakt og kontraktbilag vedr. udbud A22, Movia februar 2023; dokument om resultat af markedsdialog, Movia 01.02.23