Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2022

Movias 22. udbud på vej

Af Thomas de Laine

Nobina-bus på linje 123
Det er ikke ret længe siden, linje 123, 216 og 220 sidst har været i udbud. På Nobinas første dag på linjerne 14. april 2019 ses her vogn 6448, Iveco Crossway LE 13 m-bus, som linje 123 i Jernbanegade i Roskilde. Foto: Thomas de Laine.

(Opdateret 26. august 2022 med visse ændringer og tilføjelser angående linjerne, der forventes omfattet af udbuddet).

Selvom Movias 21. udbud kun lige er afgjort, er forberedelserne til det næste udbud, udbud A22, i fuld gang. Movias 22. udbud består af kørsel med omkring 120 busser og ca. 380.000 årlige køreplantimer, hvor de nuværende kontrakter står til at udløbe mellem efteråret 2024 og efteråret 2025, og udbuddet vil omfatte flest linjer i de midt-, vest- og sydsjællandske områder. Derudover indgår et mindre antal linjer i og omkring København. Arriva, Keolis, Nobina og DitoBus har den involverede kørsel i dag.

De kommuner og de to regioner, som er bestillere af kørslen, skal i disse måneder tage stilling til, hvordan deres linjer skal udbydes. I den forbindelse skal det f.eks. vælges, om man ønsker nulemission (i praksis kørsel med el- og brintbusser), fossilfrihed (f.eks. biodiesel) eller "fossil" drift (diesel eller naturgas). De to sidste valgmuligheder betyder også, at de nye kontrakter vil være kortere end de 10 år eller mere, som kontrakter om emissionsfri kørsel i de seneste udbudsrunder er indgået med. Movia overvejer dog, om elbusserne efterhånden er ved at være så modne, at man kan gå tilbage til kontraktperioder på 6-8 år (plus eventuelle forlængelser). Hvad busmateriellet angår, omfatter trafikbestillernes stillingtagen også, om man vil have busser, der er længere eller kortere end de sædvanlige ca. 12 meter.

Et ret vigtigt spørgsmål i afklaringen er, hvilket kørselsomfang der i det hele taget skal sendes i udbud. Udgangspunktet er logisk nok det driftsomfang, de pågældende linjer i forvejen har, altså en uændret rute og køreplan. Men i nogle tilfælde er der linjeændringer, driftsudvidelser eller driftsreduktioner undervejs, eller det kan være, at frekvensen på en rute med fordel kan justeres i kombination med et skift af busstørrelse. Der er også forhold så som udviklingstendenser i passagertallene eller betjeningsmæssige ønsker knyttet til byudvikling i den kommende kontraktperiode, som kan være værd at inddrage.

Driftsomfanget i udbuddet spiller en vis rolle for, hvor nemt der senere kan skrues op eller ned for kørslen i løbet af kontrakten. Køreplantimetallet kan nemlig kun frit reduceres med 20 pct. i forhold til dette udgangspunkt. Skæres der yderligere ned, bliver operatøren berettiget til kompensation efter nogle nærmere bestemte regler, og denne kompensation vil spise en del af den besparelse, kommunen eller regionen ellers ville få ved at skære kørsel væk. Bliver de nye kontrakter med el- eller brintbusser, vil enhver ændring i busantallet tilsvarende udløse kompensation til operatøren. Derfor er det bedst, at det driftsomfang, der sendes i udbud, passer med, hvad der faktisk forventes at være behov for i de kommende år. Ønskes f.eks. en generel tilpasning i nedadgående retning, fordi man ser færre passagerer end før Corona-pandemien, er fastlæggelse af driftsomfanget i udbuddet altså en praktisk lejlighed.

De linjer, som forventes at indgå i udbud A22, er følgende:

Det fremgik tidligere, at den følgende kørsel også forventedes genudbudt i udbud A22, men dette er øjensynligt ikke længere planen:

Udbudsgrundlaget skal være besluttet senest 30. oktober, og herefter planlægger Movia en markedsdialog med busselskaber, der er mulige tilbudsgivere. Den følgende udbudsproces vil have prækvalifikation i marts 2023, tilbudsfrist og de første forhandlinger i det sene forår eller i forsommeren og aflevering af endelige tilbud ultimo juni. Afgørelsen kan forventes i august 2023, hvilket efterlader omkring 13 måneder, til der er driftsstart på de første linjer i udbuddet. Denne ret lange periode skyldes bl.a., at emissionsfrie busser skal kunne nå at være klar.

Af nyheder i udbud A22 kan det også ventes, at busmateriellets klima- og miljøpåvirkning i hele bussens livscyklus måske bliver en del af evalueringen af tilbuddene på de udbudsenheder, der udbydes med emissionsfri kørsel. Med andre ord vil f.eks. produktion og senere hen bortskaffelse eller genanvendelse af bussens batteri spille ind som et evalueringsteknisk fradrag i den tilbudte pris. Herved adresseres en ofte fremført kritik af en af batteriteknologiens - og dermed elbussens - bagsider. Det er dog endnu uklart, hvad det rette niveau for det evalueringstekniske fradrag vil være.

Kilde: Udbudsgrundlag, A22 - Udbud af almindelig rutekørsel, Movia 04.04.22; Forventet udbudsenhedsoversigt A22 mv., Movia 23.08.22