Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv

DitoBus køber Kruse ud

Af Thomas de Laine

Kruse-bybus i Nakskov
Kruse vogn 7125 som bybuslinje 1 på Axeltorv i Nakskov i sommeren 2011. Foto: Thomas de Laine.

DitoBus overtager endnu et busselskab i Østdanmark. Det sker så vidt vides fra 1. maj 2021, hvor DitoBus ifølge flere medarbejdere i virksomheden overtager det fulde ejerskab af Movia-operatøren og turistbusselskabet Kruse. Baggrunden for salget er ikke Myldretid bekendt, men Kruse gør aktuelt store investeringer i forbindelse med den forestående kørselsovertagelse på Lolland.

Kruse A/S har hidtil været en familievirksomhed, der opstod 1. september 1957, hvor Evald og Ruth Kruse begyndte at køre bybus i Nakskov. Snart efter blev virksomheden udvidet med den første turistbus. Denne virksomhed, som blev entreprenør for Storstrøms Trafikselskab (STS) fra trafikselskabets oprettelse i 1979-80, gik i 1985 videre til Hans Ole og Poul Benny Kruse.

Det var en virksomhed, der godt kunne tænke nyt, og i 1992 blev Kruse involveret i en af de tidlige ordninger med kollektiv trafik, der var mere behovsstyret og tænkt sammen med andre kørselsordninger, nemlig Totalbussen i den daværende Ravnsborg Kommune. Også i 1992 stiftedes anpartsselskabet Kruse Polska, for man kunne se muligheder i det genåbnede Østeuropa.

Op til STS' første udbudsrunde i 1995 dannede Kruse selskabet Storstrøms Bustrafik sammen med to andre STS-entreprenører, nemlig Skørringe Turistbusser og vognmand Bugge-Johansen i Store Heddinge. Men det blev Lollandsbanens busselskab LF-bus, der løb med broderparten af kørslen i trafikselskabets første udbudsrunder i 1995-96.

Kruse mistede da også sin rutekørsel ved udbuddet i 1995, men turistkørslen blev drevet videre, og man købte firmaet De Blaa Turist- og Minibusser i Roskilde. Som flere andre busvognmænd i denne periode forsøgte Kruse sig desuden med et helt nyt forretningsområde og etablerede samme år et bilværksted i Nakskov. Fra 2003 fik Kruse igen rutekørsel for STS, blandt andet bybusserne i Nakskov, og i 2009 begyndte Roskilde-afdelingen også med Movia-kontraktkørsel i Hovedstadsområdet.

Det er gået hurtigt i de følgende år, således at Kruse i dag tillige har Movia-rutekørsel fra afdelinger i Slagelse og Haslev. Senest har Kruse vundet en stor kontrakt med al rutekørslen på Lolland, som involverer indsættelsen af elbusser på bybusserne i Nakskov, indkøbet af i alt 40 nye busser og reetablering af en garage i Maribo, som alt sammen skal være klart til 27. juni 2021. Men driften kommer altså til at ske under DitoBus' ejerskab.

DitoBus har været medejer af Kruse siden 30. november 2015, hvor man som led i et generationsskifte i Nakskov-virksomheden indtrådte i ejerkredsen i stedet for Hans Ole og Poul Benny Kruse. DitoBus' andel har indtil nu været en tredjedel, mens søskendeparret Mie Kruse Skaaning og Max Kruse - tredje generation i vognmandsfamilien - hver har ejet yderligere en tredjedel.

Kruses officielle adresse flyttedes i oktober 2017 fra virksomhedens udgangspunkt i Nakskov til adressen for afdelingen i Kamstrup ved Roskilde, som dermed nu er hjemstedet. Og hvis ikke andet, er der kommet det ud af adresseskiftet, at Kruse sidste år blev indstillet til Roskilde Erhvervspris 2020 - en pris, der gives til virksomheder i Roskilde Kommune, som i særlig grad har skabt vækst og udvikling og bidrager til branding af Roskilde! Vinderen af prisen er i skrivende stund endnu ikke udpeget på grund af Covid-19-restriktioner.

Kilder: SN.dk 13.06.20; STS' jubilæumsbog fra 2004 ved Jens Birch og Ole Gold; oplysninger fra CVR-registret mv.