Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2000

Odense-udlicitering vedtaget

Af Thomas de Laine

Fra 2002 skal 25 pct. af Odense Bytrafik udliciteres. Det vedtog byrådet i Odense på sit møde d. 7. juni. Miljø- og Teknikudvalget havde, som tidligere omtalt på disse sider, på baggrund af en analyse indstillet til byrådet, at udliciteringen fandt sted.

Udvalget indstillede, at Odense Bytrafik påbegyndes udliciteret om 2 år, og at der (i første omgang) udliciteres 25 pct. af selskabet, hvilket vil sige 25 pct. af de ansatte (tjenestemænd vil ikke blive omfattet af licitationen). Der skal udbydes hele linier, og udbudsmaterialet skal mht. personalemæssige forhold udarbejdes i samarbejde med borgmesterforvaltningen og desuden forelægges Miljø- og Teknikudvalget, inden licitationen påbegyndes.

Ifølge EU-reglerne om egenproduktion, er bustrafik, der både udføres og administreres af en kommune, undtaget reglerne for udlicitering. Således har man i Odense og Århus hidtil ikke villet udlicitere bybusdriften. Der har været opnået store besparelser ved udlicitering i de amtslige trafikselskaber, og det har fået Odense Kommune til gennem flere år at overveje salg eller hel eller delvis udlicitering af Odense Bytrafik. Derfor vedtog byrådet i juni 1999 at der skulle foretages en analyse af en eventuel udlicitering i Odense. Det er den analyse, man nu udliciterer på baggrund af.

Odense Bytrafik blev dannet i 1952 som et kommunalt selskab. Det er vokset meget med årene, og omfatter nu 133 busser, to busanlæg og ca. 265.000 køreplantimer. Bussernes gennemsnitsalder er 11,2 år. 50-årsjubilæet i 2002 kan så fejres med de første udliciteringer i Odense.

Kilde: Danske Busvognmænd nr. 7-8/juli-august 2000