Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2014

Københavns linje 18 bliver A-bus

Af Thomas de Laine

Linje 18-bus på Frederiksberg
En af linje 18's nuværende busser som helt ny på Falkonér Allé i august 2006. Foto: Thomas de Laine.

Fra omkring årsskiftet får København endnu en A-buslinje. Der gøres nemlig langt om længe virkelighed ud af en idé, man har hørt om før, der består i at omstille linje 18 til A-bus. Linjenummeret bliver 8A, og linje 7A glimrer således fortsat ved sit fravær. Det er resultatet af bl.a. Københavns Kommunes budgetaftale for 2015.

Linje 8A vil følge den eksisterende linje 18-rute fra Nordhavn station på Østerbro og gå gennem Østerbro, Nørrebro, Frederiksberg og Valby ad Strandboulevarden, Jagtvej, Falkonér Allé, Pile Allé og Valby Langgade samt videre ad Gl. Køge Landevej til Friheden station, mens betjeningen af Avedøre Holme vil overgå til andre linjer.

Køreplanen vil blive udvidet i forhold til nu, så der f.eks. i myldretiderne fremover bliver 5-minuttersdrift mod nu 10 afgange i timen, mens der i øvrige dagtimer skal være 8 ture i timen, og som de øvrige rigtige A-buslinjer vil der som noget helt nyt blive kørsel hele døgnet på ruten.

Metrocityringen i horisonten
Der forventes 700.000 nye passagerer årligt på linjen efter opgraderingen af til A-bus, og linjen er i forvejen blandt de tunge i byen. Det er også en linje, der må forventes at blive kraftigt berørt, når metrocityringen åbner, hvilket efter aktuelle planer skal ske i juli 2019. Metrocityringen vil have stationer langs linje 18/8A's rute på Poul Henningsens Plads (hjørnet af Østerbrogade og Jagtvej), Vibenshus Runddel, Nørrebros Runddel, Nuuks Plads (hjørnet af Rantzausgade og Jagtvej) samt Frederiksberg station, men også de nye metrostationer Skjolds Plads, Aksel Møllers Have og Frederiksberg Allé ligger forholdsvis tæt på ruten.

Da både linje 8A og metrocityringens vestlige del på denne måde fungerer som tværlinjer i nogenlunde det samme område, er det tænkeligt, man vil se en større nedskæring af driften på linje 8A i 2019, eller måske snarere at linjen opbrydes som sammenhængende linje. Syd for Frederiksberg vil linje 8A derimod ikke være i nærheden af metrocityringen.

Linje 18 kører i dag i udbud A11 med en vognpark af 12 meter lange Volvo B7RLE-busser fra 2006. I lyset af metrocityringen arbejdes der ikke med indsættelse af f.eks. nye 13,7 m-busser. Udvidelsen af driften svarer dog under alle omstændigheder til 2 ekstra busser (nye eller brugte) og 12.300 flere årlige køreplantimer.

Avedøre Holme
Avedøre Holme får som nævnt ikke A-busbetjening, men en forenklet og reduceret betjening, idet antallet af linjer mellem holmen og Friheden station reduceres fra fire til to. Linje 200S vil nemlig blive omlagt til at overtage kørslen på den vestlige del af holmen, som linje 18 i dag betjener i en sløjfe, mens linje 139 skal udvides på den østlige del af holmen som følge af tabet af linje 200S her. Linje 137 skal helt nedlægges.

Alt i alt bliver der noget færre busser til Avedøre Holme efter ændringerne: Den vestlige del vil have 6 afgange i timen i myldretiderne mod nu 10, mens den østlige del vil have 9 afgange i timen i myldretiderne mod nu 12. Betjeningen af Avedøre Holme om aftenen var af Movia blevet foreslået erstattet af Flextur, men denne løsning har Hvidovre Kommune ikke ønsket.

Historisk linje
Linje 18 er blandt de ældre linjer i København. Den kørte første gang fra 1. oktober 1919, hvor man etablerede et sammenhængende linjenet i Københavns og Frederiksberg kommuner, efter at Frederiksberg Kommune havde forpagtet driften i enklaven til den omkringliggende kommune.

Det frederiksbergske sporvejsselskabs hidtidige tværlinje, der havde kørt siden 1899 mellem Frederiksberg Runddel og Nørrebros Runddel ad Falkonér Allé og Jagtvej og fra 1915 havde fortsat ad Pile Allé og Valby Langgade til Valby station, forlængedes ved sammenlægningen mod nord ad Jagtvej og Østerbrogade til Svanemøllen, men afkortedes i første omgang på ny til Frederiksberg Runddel. Allerede fra 1920 kom strækningen til Valby station dog med igen, og fra 1930 fortsattes et kortere stykke ad Gl. Køge Landevej til sporvognssløjfen på Toftegårds Plads. Frem til 1936 kørtes der på sommersøndage helt til Charlottenlund som svar på den dengang store udflugtstrafik nordpå.

Straks fra 1919 fik linje 18 imidlertid følgeskab af Københavns Sporvejes eksisterende linje 9 mellem Strandboulevarden på Østerbro og Amager. Linje 9 forlængedes nemlig ad Strandboulevarden til Østerbrogade/Jagtvej og fulgtes derfra med linje 18 ned via Nørrebro og Frederiksberg. 1919-20 var det linje 9, der erstattede den gamle frederiksbergske tværlinje mellem Frederiksberg Runddel og Valby, men det ændredes som nævnt fra 1920, hvorefter linje 9 kun betjente linje 18's rute nord for Vesterbrogade.

21. juli 1958 blev linje 18 helt nedlagt, og linje 9 førtes til Toftegårds Plads. Linjenummeret 18 kom dog forholdsvis hurtigt tilbage, for ved omstillingen af linje 9 til busdrift 1. maj 1966 deltes linjen i to på Strandboulevarden på Østerbro. Mellem Strandboulevarden og Toftegårds Plads kom buslinjen til at hedde linje 18. Endestationen på Østerbro flyttedes i 1984 til den nuværende ved Nordhavn station.

I syd var endestationen uændret frem til september 1998, hvor linje 18 som den sidste buslinje ophørte med at have endestation på Toftegårds Plads. Linjen forlængedes nu via Sjælør station til Sydhavnen til erstatning for den nedlagte linje 37 på samme strækning. Da buslinje 39 i december 2003 blev nedlagt, omlagdes linje 18 således, at strækningen til Sydhavn igen bortfaldt, og der fra Toftegårds Plads fortsattes ad linje 39's rute ad Gl. Køge Landevej til Friheden station og i myldretiderne videre til Avedøre Holme, hvis vestlige del betjenes i en ensrettet sløjfe mod uret.

Uanset visse ændringer af endestationer og 1958-66 også linjenummeret har der altså været en forholdsvis uændret linjeføring mellem Valby/Frederiksberg og Østerbro over mange årtier.

Kilder: Referat fra teknik- og miljøudvalgets møde i Hvidovre Kommune 03.09.14; referat fra magistratens møde i Frederiksberg Kommune 26.08.13; budgetaftale for 2015 i Københavns Kommune, september 2014