Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2014

Odense bybusser i genudbud

Af Thomas de Laine

Ledbus fra Odense på Skjoldenæsholm
Blandt de nyeste busser i Odense er en serie Mercedes-ledbusser. De er formentlig omfattet af busovertagelsen i udbuddet. Her ses én af dem ved bustræffet på Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm i juni 2013. Foto: Thomas de Laine.

FynBus har nu igangsat prækvalifikationen til genudbuddet af bybusdriften i Odense. Det er den kontrakt, Tide Bus har haft siden juni 2008. Omfangsmæssigt er der tale om 70 driftsbusser og ca. 178.000 køreplantimer pr. år i 2015. Kørslen forventes at vokse i omfang til 90 driftsbusser i perioden frem til 2020, hvor Odenses letbane påregnes åbnet. Herefter vil der ske en reduktion. I udbuddet indgår i øvrigt dublerings- og ekstrakørsel.

Entreprenøren skal - ligesom nu - leje og anvende det eksisterende garageanlæg på Gammelsø. Herfra skal entreprenøren også servicere den mindre del af bybusserne, der stadig vil blive drevet af Odense Kommune/FynBus som egenproduktion. Tjenestemandsproblematikken giver også anledning til, at entreprenøren skal beskæftige nogle tjenestemænd, der udlånes fra FynBus.

Kontrakten vil være 8-årig med mulighed for forlængelse i 2 gange 2 år.

Diesel, gas eller hybrid?
I udbuddet skal der bydes parallelt på tre forskellige busanvendelser:

Byder man på kørslen, skal man altså give tilbud på alle tre varianter. Ud fra de indkomne tilbud vil Odense Kommune og FynBus beslutte, hvilken af de tre muligheder, der vælges.

Vinderen af udbuddet skal ved kontraktbegyndelse overtage 41 busser fra Tide Bus til nærmere angivne priser. Hvilke konkrete busser og priser vil fremgå af udbudsmaterialet, når dette foreligger, men der er formentlig tale om de nyere busser i Tides vognpark, herunder et antal 13,7 meter lange Volvo B12BLE med Vest Center-karrosserier og de Mercedes-Benz Citaro-ledbusser, der sidste år blev indsat.

Tidsplan
Udbuddet sker som udbud efter forhandling. Prækvalifikationen er nu igangsat, og der er frist for at ansøge om deltagelse 13. maj. Selve udbudsmaterialet ventes offentliggjort i uge 21 (dvs. om cirka en måned) med tilbudsfrist 18. august. Forhandlingerne vil derefter stå på frem til den forventede tildeling af kontrakten i november. Vinderen udpeges da som det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Ved køreplansskiftet i august 2015 skal kørslen overtages.

Kilder: Udbudsbekendtgørelse 11.04.14; prækvalifikationsmateriale fra FynBus, april 2014