Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2014

Rejsekortet klar med afløser for tillægsklip

Denne side er "skjult", dvs. tilgængelig, men ikke tiltænkt offentligheden. Årsagen kan f.eks. være, at den er ufærdig, fejlbehæftet eller er blevet uaktuel. Tag derfor oplysningerne med forbehold, og undlad at linke til denne side.

Af Thomas de Laine

Tillægsklippekortsrejsekortet

Aprilsnar

Rejsekortet kommer nu en kritik i møde, som mange brugere af den populære rejsehjemmel har rejst: Det kan ikke bruges til at betale for zoner ud over det, der er dækket af éns periodekort. Set i lyset af, at Rejsekortet også er på vej med en fastprisløsning, der skal afløse netop periodekortene, som i skrivende stund endnu kun eksisterer på papir, har man fået udviklet en afløser for tillægsklippet.

For nemheds skyld betegnes fastprisudgaven af Rejsekortet i det følgende "periodekortsrejsekortet", det nuværende klippekortagtige Rejsekort kaldes "det almindelige rejsekort", og Rejsekort i tillægsklipsvarianten kaldes "tillægsklippekortsrejsekortet".

Hvis man som kollektivt rejsende ønsker at beholde fordelen ved tillægsklip, når man går fra papirperiodekort til periodekortsrejsekort, skal man kort fortalt gøre således:

Ved de to sidste punkter skal man være opmærksom på, at Rejsekort-læserne kun kan scanne ét kort ad gangen. Så det nytter altså ikke bare at holde pungen op til læseren. Hvert kort skal individuelt holdes hen foran Det Blå Punkt®.

Én gang månedligt, dog ikke i februar, juli og december, vil Rejsekortets centrale system lave en kørsel, hvor de ture, der den forrige kalendermåned er kørt med periodekortsrejsekort, sammenholdes med ture kørt på tillægsklippekortsrejsekort. Når en tur kørt på tillægsklippekortsrejsekort modsvares af en del af en tur på et periodekortsrejsekort, får brugeren betalingen for at køre ud over periodekortsrejsekortets område på periodekortsrejsekortet tilbage, mens betalingen trukket på tillægsklippekortsrejsekortet beholdes hos Rejsekortet. Beløbet, der efterfølgende afregnes med passageren, er forskellen ned - eller i enkelte tilfælde op - til prisen, hvis hele turen udelukkende var foregået med et almindeligt rejsekort. Udregningen vil naturligvis tage højde for off-peak-rabat, kundetyperabat samt eventuelle forskelle i optjent rabattrin mellem de involverede kort. Den beregnede forskel vil derefter inden for 3 uger blive overført til Rejsekort-indehaverens NemKonto. Som passager kan man følge udviklingen på sine kort ved vælge dem ét ad gangen i selvbetjeningen på Rejsekort.dk.

Løsningen gør, at passagererne ikke kommer til at betale mere end i dag for at køre udover deres periodekortsrejsekorts gyldighedsområde. Til gengæld lykkedes det ikke at finde en model, hvor man slipper for at hoppe ud og ind af et tog ved en station inden for grænsen af éns periodekortrejsekorts gyldighedsområde, når man skal checke sit tillægsklippekortsrejsekort ind. Er man med bus, anbefales det ikke at forstyrre chaufføren under kørslen, men i stedet at stå af og gå op til fordøren og stå på igen. Dette skal ske senest ved sidste stoppested, inden man forlader sit periodekortsrejsekorts gyldighedsområde. Det overvejes fra og med Movias næste udbudsrunde at stille krav om en særlig stopknap i busserne, der giver chaufføren besked om, at der er passagerer, der efter afstigning skal med igen.

Mens dette altså ikke blev helt så elegant, som man kunne ønske, har man dog sikret sig, at det stilfulde blå og hvide design videreføres urørt på både periodekorts- og tillægsklippekortsrejsekortet. Af hensyn til muligheden for at skelne de forskellige kort i pungen fra hinanden, bliver kortnummeret dog gjort større.

Rejsekortet forventer, at tillægsklippekortsrejsekortordningen kan begynde som forsøg i busser og tog mellem Regstrup og Vipperød fra oktober 2017.