Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2013

Første spadestik til københavnsk BRT

Af Thomas de Laine

Nørre Allé i 2007
Nørre Allé i 2007. Her anlægges nu en BRT-strækning. Foto: Thomas de Laine.

Første spadestik blev i dag taget til anlægget af en slags BRT, "Bus Rapid Transit", i København. Det sker på strækningen fra Nørreport ad Tagensvej, Nørre Allé og Lyngbyvej til kommunegrænsen ved Emdrupvej og Ryparken - i alt ca. 5 km.

Anlægget omfatter en bustracé i gademidten fra Haraldsgade til Øster Søgade, dvs. på cirka halvdelen af strækningen. Hertil kommer yderligere ca. 1 km nye busbaner fra Sølvtorvet til Gothersgade. Bustracé og busbaner vil dække omkring 80 pct. af hele strækningen, når de eksisterende busbaner mellem Emdrupvej og Hans Knudsens Plads medregnes. Strækningen får i øvrigt mere fornemme stoppesteder ("BRT-stationer") og bedre trafikinformation via dynamiske informationstavler. Anlægsarbejdet forventes afsluttet om cirka halvandet år og vil koste ca. 130 mio. kr.

BRT-ruten passerer bl.a. Rigshospitalet, Panum Instituttet, Universitetsparken og Ryparken S-togsstation, hvor der kan skiftes til Ringbanen og Hareskovbanen. Når metrocityringen i 2018 åbner, vil der også kunne skiftes til denne ved Vibenshus Runddel. Strækning betjenes af linjerne 6A, 14, 42, 150S, 173E, 184 og 185; førstnævnte tre linjer dog kun delvist, nemlig på delen inden for Fredrik Bajers Plads for linje 6A og 42's vedkommende og på delen uden for Vibenshus Runddel for linje 14's. På linje 173E er der i dag desuden ingen stop mellem Nørreport og Ryparken st. Linje 6A kører med intervaller ned til 3 minutter og linje 150S ned til 5 minutter. Linje 150S og 173E har siden sidste forår været betjent med 14,6 m-busser, som er den største bustype i drift hos Movia.

Der foreligger ingen offentlige planer om ændringer af buslinjerne på strækningen, når BRT-anlægget bliver klart til brug, ligesom der ikke er planer om at køre med andet end almindeligt busmateriel.

Området omkring Universitetsparken, Panum Instituttet og Rigshospitalet kaldes også Nørre Campus og ønskes udviklet til en af Europas største koncentrationer af uddannelse og forskning inden for natur- og sundhedsvidenskab. Undervejs er bl.a. udvidelse af Rigshospitalet og Niels Bohr Science Park. For at forbedre tilgængeligheden til området skal den kollektive trafik styrkes.

Herudover skal man ikke glemme, at man ved fastlæggelsen af metrocityringens linjeføring for nogle år siden skulle vælge mellem alternativer via Rigshospitalet henholdsvis Poul Henningsens Plads (hjørnet af Østerbrogade og Jagtvej). Begge stationsplaceringer ville have nogenlunde samme passagertal. Det blev som bekendt Poul Henningsens Plads, der gik af med sejren, hvorfor den højklassede betjening af bl.a. Rigshospitalet har manglet.

Københavns første busbane blev taget i brug i 1973. Det var i Fredensgade, som også det nye anlæg løber igennem. Dengang blev Fredensgade betjent af linje 10, 23, 24 og 43. Senere er der etableret busbaner i vejsiden og signalprioritering på store dele af den strækning, hvor det mere vidtgående BRT-koncept nu kommer.

BRT i den store verden
BRT findes mange steder verden over og på meget forskellige ambitionsniveauer. I denne sammenhæng ligger den københavnske linje med sit afbrudte forløb af busbaner og bustracé ikke højt på skalaen. Som eksempler på mere ambitiøse systemer kan nævnes Sydney og Brisbane i Australien. I Sydney findes længere strækninger med bustracé i gademidten kombineret med lange deciderede busveje trafikeret af et særligt "Transitway" (T-way)-buskoncept. I Brisbane er man gået endnu længere med et netværk af hele små busmotorveje og tunnelstrækninger med stationsanlæg, der får mange københavnske S-togs- og metrostationer til at se ud som et sidebanetrinbræt i sammenligning. Til gengæld er Brisbanes anlæg næppe særlig meget billigere end moderne skinnebårne systemer med fuld adskillelse fra den øvrige trafik.

Busvej ved Eight Mile Plains, Brisbane
Busser på busvejen ved BRT-stationen Eight Mile Plains i det sydøstlige Brisbane. Det er tydeligt, at der er brugt mange penge på anlægget. Foto: Thomas de Laine, 9. februar 2013.
Underjordisk busstation i Brisbane
Den underjordiske busstation i Brisbane city. Med perrondøre, som det kendes fra metroen! Foto: Thomas de Laine, 9. februar 2013.
Bustracé i det vestlige Sydney
Bustracé i gademidte på T-way-strækningen mellem Liverpool og Parramatta (linje T80) i det vestlige Sydney. Dette vil mere ligne anlægget i København. Foto: Thomas de Laine, 5. februar 2013.

Kilder: DR.dk 03.07.13; Simon Baadsgaards præsentation "Bedre bus til Nørre Campus", Trafikdage på Aalborg Universitet 2012