Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2012

Køge-Næstved bliver elektrificeret

Af Thomas de Laine

I søndagens finanslovsaftale mellem Regeringen og Enhedslisten indgår en elektrificering af jernbanestrækningen Køge Nord-Køge-Næstved. Der er afsat 650 mio. kr. over årene 2013-18 til projektet.

Elektrificering af netop denne strækning giver i høj grad mening. For det første er det i forvejen hensigten, at strækningens tog skal føres ad den nye bane Ringsted-Køge Nord-København ind til København, når denne åbner. Dermed kommer stationerne mellem Køge og Næstved også væsentligt "tættere" på København rent rejsetidsmæssigt - noget der nok vil kunne mærkes i en by som Haslev. Når der også kan køres elektrisk mellem Køge og Næstved, undgår man at køre med disse tog på diesel under køreledningerne mellem Køge Nord og København.

For det andet åbner en elektrificering af Køge-Næstved mulighed for, at man ved problemer eller sporarbejder på banen mellem Ringsted og Næstved i stedet kan føre tog over Køge - også selvom der er tale om elektriske tog. Muligheden benyttes til tider i forvejen, men naturligvis i dag med dieseltog, eftersom der for nuværende heller ikke er strøm syd for Ringsted. Men med den elektriske bane Ringsted-Køge Nord-København og elektrificeringen af banen mellem Ringsted og Femernforbindelsen vil der primært køre elektriske tog her, som derfor skal have strøm for at kunne køre via Køge.

Strækningen Køge Nord-Køge-Næstved vil fortsat være enkeltsporet, også mellem Køge Nord og Køge, hvor togene mellem Næstved og København vil skulle dele sporet med togene mellem Køge og Roskilde. Derfor er det begrænset, hvor mange tog der kan køre denne vej mellem København og Næstved.

Kilder: TV2.dk m.fl. 11.11.12; DSB.dk 12.11.12; forslag til finanslov 2013 på Transportministeriets område, august 2013