Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2012

Midttrafiks 35. udbud i gang

Af Thomas de Laine

Midttrafik gør nu et nyt forsøg med udbud af ruten Aarhus-Billund Lufthavn, rute 912X. Midttrafik forsøgte første gang at udbyde kørslen i 2010 - først i 16. udbud, der blev annulleret, og herefter i et genudbud af 16. udbud, der ligeledes blev annulleret.

Der er tale om en ny rute, der skal erstatte den eksisterende lufthavnsrute mellem Aarhus og Billund Lufthavn. Denne rute køres af Billund Turistbusser for lufthavnen, og det er lufthavnen som betaler for kørslen og modtager billetindtægterne. Ved etableringen af rute 912X ændres ruten til en mere normal status, hvor Midttrafik administrerer kørslen. Personalet skal overtages fra Billund Turistbusser.

Som noget lidt specielt indgår - kun for ture i retning mod lufthavnen - at entreprenøren skal sikre, at forsinkelser holdes under 20 minutter. Om nødvendigt må entreprenøren sørge for taxabefordring for at overholde dette, og når passagererne ikke deres fly som følge af entreprenørens forhold, er det entreprenøren, der eventuelt må erstatte flybilletter efter rejsetidsgarantiens bestemmelser. Ligeledes har chaufførerne på ruten ansvar for at orientere lufthavnen om kunder, der er forsinket til check-in.

Kørslen omfatter 2 busser og 8.545 årlige køreplantimer. Busserne skal være ekspresbusser med højt gulv, mindst 49 siddepladser og et bagagerum på ikke under 4 m3. De må være højst 8 år gamle og skal være malet i X-Bus-design. Miljømæssigt skal Euro 5-normen overholdes. Alders- og miljøkravene er dog lavere for reservebusser.

Kontrakten skal løbe i 4 år med påbegyndelse af kørslen 1. april 2013. Der er mulighed for at forlænge kontrakten med op til 2 år ved enighed mellem parterne.

Tilbudsfristen er 22. november, og Midttrafik vil - formentlig 7. december - vælge vinderen af ruten efter kriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvor prisen vejer 94 pct., miljø 5 pct. og tilbudsgivers eventuelle ønske om busovertagelse ved kontraktudløb 1 pct. (tilbud uden busovertagelse vurderes som bedre end tilbud med busovertagelse).

Kilde: Udbudsmateriale vedr. Midttrafiks 35. udbud, oktober 2012, inkl. 1. rettelsesblad