Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2012

Midttrafiks 33. udbud i gang

Af Thomas de Laine

Rute 952X i Aarhus
Sådan så en rute 952X ud i september 2005. Dengang var det Arriva, der kørte ruten og bl.a. anvendte denne tidligere Combus-vogn. Foto på Aarhus rutebilstation af Jef F.P. Pallavicini.

27 busser og 56.639 årlige køreplantimer på regionale og kommunale ruter i Vestjylland er nu sendt i udbud af Midttrafik. De berørte busselskaber er Nobina og lokale entreprenører. Mere præcist er følgende ruter udbudt fordelt på seks enheder:

  1. Rute 11 og 19 samt ekstrakørsel til uddannelsessteder i Herning med 2 busser og 2.120 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Mørups Turistfart.
  2. Rute 15, 77, 952X og 958X samt ekstrakørsel til uddannelsessteder i Herning med 12 busser og 20.498 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Nobina.
  3. Rute 21 og 29 med 2 busser og 2.599 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Holstebro Turistbusser (rute 21) og Skave Turistfart (rute 29).
  4. Rute 23, 24, 33 og 928X med 6 busser og 15.580 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Holstebro Turistbusser.
  5. Rute 69 med 2 busser og 2.802 årlige køreplantimer. Ruten køres i dag af Nobina.
  6. Rute 182 og 190 med 3 busser og 4.040 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Mørups Turistfart.

Det er desuden muligt at byde på to kombinationer af udbudsenheder, nemlig A med enhed 1 og 2 og B med enhed 3 og 4.

Kørslen på de nye kontrakter skal påbegyndes 6. januar 2013. Kontrakterne er 6½-årige med mulighed for forlængelse i op til 3 år. På enhed 6 er kontrakten dog kun 1½ år med mulighed for forlængelse i op til 1 år.

Udbudsmaterialet blev udsendt i begyndelsen af juni, og tilbudsfristen er sat til 30. juli 2012. Midttrafik forventer at tildele kørslen 17. august, og i den forbindelse benyttes tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Prisen vejer dog langt tungest med hele 95 pct., og de sidste 5 pct. er "fysisk miljø" forstået som Euro-norm og i mindre omfang miljøcertificering af tilbudsgiverens busanlæg og værksteder.

Buskrav
Midttrafiks krav til busserne er meget forskellige fra udbudsenhed til udbudsenhed, både med hensyn til pladsantal og dermed indirekte busstørrelse, men også i forhold til Euro-norm og busalder. Fælles for alle enhederne er dog, at det er rutebiler med enkeltdøre, der efterspørges, og at der ikke stilles krav om lavt gulv eller en bestemt længde af busserne, når blot kravene til pladsantal er opfyldt.

Midttrafik anvender i øvrigt et nyt sæt busforskrifter, der er fælles for trafikselskaberne. Disse er udarbejdet i regi af trafikselskabernes forening Trafikselskaberne i Danmark og herfra offentliggjort i marts 2012. Midttrafik har dog nogle enkelte tilføjelser og ændringer i forhold til disse. Det gælder et krav om bagagerum i alle rutebiler samt afvigende pladsantal og sædeafstand i X-busserne. Derudover tillades punktmatrixdestinationsskilte ikke hos Midttrafik! En øget harmonisering af trafikselskabernes buskrav vil nok blive hilst velkommen hos mange busselskaber, selvom der i flere år har været en vis koordinering af kravene.

I enhed 2 og 4 må busserne højst være 12 år gamle, bortset fra X-busserne på rute 952X og 958X, der højst må være 10 år. Resten af busserne i udbuddet må være op til 15 år gamle. På enhederne 1, 3, 5, og 6 skal busserne kun opfylde Euro 3 eller højere, mens kravet er strammet til Euro 5 på enhed 2 og 4.

For X-bussernes vedkommende er der sket nogle ændringer i forhold til i trafikselskabets 29. udbud, idet der nu også stilles krav om toilet og særlige pc-borde. For rute 952X og 958X indgår desuden en option for Midttrafik om senere etablering af stillezoner i busserne. Derudover stilles der krav om, at passagererne får adgang til gratis trådløst internet i busserne på ruterne 15, 77, 952X og 958X (dvs. hele enhed 2). Bemærk, at de forskellige særlige krav til X-busser ikke gælder rute 928X i enhed 4.

Der skal ikke overtages busser med nogen af udbudsenhederne, og der er heller ikke busoverdragelse, når de nye kontrakter udløber.

Kilde: Udbudsmateriale vedr. 33. udbud inkl. 1. rettelsesblad, juni 2012