Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2012

Stor spareplan for DSB

Af Thomas de Laine

Frem til 2015 skal DSBs økonomi forbedres med en milliard kroner årligt. Som bekendt ser DSBs økonomi ikke god ud for tiden, og året 2011 bød bl.a. på en rapport om besparelsesmuligheder i DSB. F.eks. er hovedsædet på den gamle kaserne i Sølvgade blevet sat til salg, og der er indført en ny indkøbspolitik.

Som passager vil de tydeligste forandringer være disse:

1.000 stillinger skæres væk
Med spareplanen har det bl.a. været DSBs mål at få lavere lønomkostninger og en mere effektiv og fleksibel udnyttelse af arbejdskraften. Og helst med begrænset indflydelse på passagerernes oplevelse. DSB skærer derfor mere end 1.000 stillinger væk de nærmeste år. Heraf ventes de fleste dog fjernet ved naturlig afgang, frivillige fratrædelser og omplaceringer. Tilsammen giver det omkring 440 mio. kr. på årsbasis.

I sidste uge kom der aftaler på plads med flere af de faglige organisationer. På FO Jernbanedrifts (Fælles Organisationen Jernbanedrift) område, dvs. værkstederne, sker der effektiviseringer og besparelser for 75 mio. kr., hvilket indebærer, at 166 stillinger nedlægges. 368 andre stillinger skæres væk, og der reduceres for 167 mio. kr., på Dansk Jernbaneforbunds (DJ) område, men her er det dog lykkedes for DJ at sikre, at ingen afskediges, og at der kun nedlægges stillinger ved naturlig afgang. I stedet vil nogen blive omplaceret internt i DSB med uændret løn. Og på AC-området (akademikerne) findes der 38 mio. kr., idet 62 stillinger skæres væk.

HK ville til gengæld ikke være med til en aftale, men der forventes nedlagt 400-430 HK-stillinger i DSB over de næste tre år, og der skal realiseres besparelser for 157 mio. kr. Andreas Hasle, der er formand for HK Trafik & Jernbane, fortæller til DSB i dag, at HK ikke ville være med til en aftale, fordi man ikke kunne få samme tilsagn som DJ om, at der ikke bliver tale om fyringer. Samtidig mener HK, at DSB forskelsbehandler medarbejderne, fordi man ikke vil afskedige tjenestemænd, hvorfor der kun vil blive tale om fyringer af overenskomstansatte medlemmer.

Færre ansatte betyder også, at nogle ting bag kulisserne vil foregå anderledes. DSB vil bl.a. optimere depotstrukturen, reducere antallet af møder for lokomotivpersonalet og begrænse antallet af op- og nedformeringer af tog. Der skal etableres tjenestekupé i IC4-togene, hvorved togpersonalets såkaldte IC4-tillæg kan bortfalde, og rengøring og automattømning på stationerne skal ske mere effektivt fremover.

Kilder: DSB i dag 07.02.12; Jernbanen.dk's forum