Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2011

Anden del af NTs 18. udbud i gang

Af Thomas de Laine

NTs såkaldte udbud 18.1 er nu indledt. Udbuddet omfatter kørsel i hele Nordjylland med 64 busser og knap 100.000 årlige køreplantimer på både A-kontrakter og B-/T-kontrakter fordelt på 45 forskellige udbudsenheder. Udbuddet er et offentligt udbud med tilbudsfrist 5. januar 2012, og tildelingen af kørslen planlægges besluttet i februar.

Thykjær kører det meste af den udbudte A-kontraktkørsel, men også Nettbuss, John Hansen i Arden, Midtbus Jylland, Terndrup Taxa og Turistbusser, Fjerritslev Busserne og Snedsted Turistbusser har en del ruter med i udbuddet. På en del af ruterne kan der bydes med 20 pct. biodiesel som alternativ til ren diesel.

Første del af 18. udbud (udbud 18.0) omhandler X-Bus-kørsel med 23 busser og er tidligere omtalt på Myldretid. Denne del af udbuddet ventes afgjort til januar.

A-kontrakter
Den udbudte A-kontraktkørsel udgør ca. 55.500 årlige køreplantimer med 22 busser:

Det er også muligt at byde på kombination A med ruterne 52, 57 og 68, kombination B med ruterne 108, 111, 112 og 113 og kombination C med al kørslen undtagen rute 840 og 68.

Kontrakterne træder i kraft i sommeren 2012 og er som udgangspunkt 8-årige, men kan forlænges i op til 6 år. Derved kan der altså blive tale om maksimalt 14-årige kontrakter.

Alle busserne skal være handicapegnede landevejsbusser. På rute 52 og 57 må bussernes gennemsnitsalder ikke overstige 8 år, mens kravet kun er 12 og 14 år for de øvrige ruter.

B- og T-kontrakter
B- og T-kontrakterne svarer til ca. 42.000 årlige køreplantimer og ca. 42 busser:

Der kan desuden bydes på 16 forskellige kombinationer af disse enheder. På visse ruter kan der gives parallelle tilbud med "ren", traditionel dieseldrift og brug af 20 pct. biodiesel. Biodiesel bruges i forvejen i et vist omfang på bybusserne i Aalborg.

B- og T-kontrakterne vil træde i kraft i 15. august 2012, bortset fra kørslen på rute 103, 110 og 205/207/70, hvor kørslen skal overtages 1. juli, og kontrakterne vil være 4 år lange med mulighed for forlængelse i op til 1 år. Busserne skal alle være i 12 meter-størrelsen, og der skal ikke overtages materiel med ruterne.

Kilder: Udbudsbekendtgørelse 14.11.11; oversigter over den udbudte kørsel fra NT