Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2011

HTs skaber er død

Af Thomas de Laine

Erling Olsens erindringsbog
Erling Olsens erindringsbog fra 1998. Bogen indeholder et kapitel om hans arbejde med skabelsen af HT.

En af nøglepersonerne bag skabelsen af HT, den tidligere socialdemokratiske politiker og formand for Folketinget Erling Olsen, døde mandag 27. juni i en alder af 84 år.

Erling Olsens rolle omkring HT - Hovedstadsområdets Trafikselskab - bestod i, at han blev formand for det såkaldte Trafikråd, der nedsattes i 1973 efter vedtagelsen af Lov om Hovedstadsområdets kollektive personbefordring; den første HT-lov. HT skulle overtage driften fra alle de offentligt ejede eller offentligt dominerede busselskaber i Hovedstadsområdet, og rådets opgave var bl.a. at fremme koordinationen af linjer og takstsystem mv. for såvel offentlige som private busser, DSBs tog og privatbanerne i samme område. Det var ikke nogen nem opgave, for der fandtes på det tidspunkt omkring 4.000 forskellige priser på billetter og kort i Hovedstadsområdet, og de private vognmænd havde koncessioner, der gav dem eneret på at udføre kørslen på deres busruter. Ordningen, hvor de private vognmænd i HT-området blev entreprenører for HT, der til gengæld fremover bestemte bl.a. ruter og takster, var i høj grad Erling Olsens værk.

I dag er der næppe mange, der vil hævde, at den oprindelige HT-ordning var effektiv, selvom den på en række måder medførte store forbedringer. Forholdet mellem HT og de private entreprenører forsuredes gennem årene; omkostningerne i systemet steg og steg; HT var gennem 1980'erne flere gange ramt af store arbejdskonflikter, der lammede bustrafikken i lange perioder; og togene i området, der dengang var under HT med DSB som en slags entreprenør, blev delvist forsømt. I 1989 blev HT-loven lavet om - togene var ikke længere HTs ansvar, busdriften skulle (oprindeligt kun for en dels vedkommende) udliciteres, HT blev sat til at spare, og det 37 mand store Hovedstadsråd, der havde fungeret som HTs bestyrelse, blev nedlagt. Som bestyrelse fik HT i stedet en "borgmesterklub" med en plads for hver af de fem amtskommunale enheder i området. 1990'erne blev til gengæld det årti, hvor HT måske i virkeligheden fungerede bedst. Det blev også HTs sidste årti, idet trafikselskabet blev gjort til en del af det relativt kortlivede Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) fra midten af 2000.

Olsen, der også gik under navnet "Uglen", har formidlet historien om dannelsen af HT i sine erindringer Fra ælling til ugle fra 1998 (kapitlet blev også trykt i Bushistorisk Selskabs blad Busbladet nr. 16 og 17, august hhv. november 1999) og i et hæfte om Trafikrådets arbejde udgivet som særnummer af Sporvejshistorisk Selskabs medlemsblad Bytrafik i 1978.

I befolkningen var Erling Olsen nok bedst kendt som politiker. Han var medlem af Folketinget gennem 27 år og nåede bl.a. undervejs at være boligminister under Anker Jørgensen og justitsminister under Poul Nyrup. I den sidste valgperiode frem til foråret 1998, hvor han forlod politik, var han Folketingets formand.

Udover sin medvirken ved dannelsen af HT og det politiske liv var Erling Olsen bl.a. også den første rektor for Roskilde Universitetscenter (RUC) fra 1970. Universitetet åbnede i 1972, og allerede i 1973 tabte han rektorvalget, da han ikke var særlig populær blandt de studerende (der blev så tid til hvervet som trafikrådsformand i stedet). Så sent som sidste år udnævnte selvsamme universitet ham dog til æresdoktor. Han var uddannet økonom og blev professor i nationaløkonomi ved Københavns Universitet i 1971.

Kilde: DR.dk 27.06.11; Busbladet 16-17, august og november 1999