Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2011

Movia sender lokalbusser i Køge-området i udbud

Af Thomas de Laine

Minibus ved Køge st.
Dette er en officiel Movia-rutebus! Herfølge Turistfart med en Mercedes Sprinter-minibus som linje 241 ved Køge st. 3. januar 2011. Fra august 2011 kommer der rigtige, gule Movia-busser på denne linje. Foto: Thomas de Laine.

Ved køreplansskiftet i december 2010 skete der som bekendt meget omfattende køreplansændringer en række steder i Movias område. √Čt af stederne var Køge om omegn, hvor næsten alle eksisterende ruter erstattedes af et nyt linjenet baseret på bl.a. A-busser. Samtidig indførtes der nogle nye lokale linjer til erstatning for de telebusruter, der havde været indstillet siden Østtrafiks konkurs i maj 2010.

De nye lokale linjer kom tilsyneladende først på plads ret kort tid før køreplansskiftet, og deres køreplaner er allerede blevet justeret flere gange. Kørslen er hidtil blevet udført af lokale turistbusvognmænd på baggrund af aftaler, der ikke er indgået gennem EU-udbud, men de nye lokallinjer og noget ekstrakørsel i Køge-området er imidlertid nu sendt i EU-udbud som Movias udbud U3.

Den udbudte kørsel er samlet i en enkelt udbudsenhed med ca. 6.795 årlige køreplantimer og 4 busser samt ekstrakørsel med ca. 250 årlige køreplantimer og 3 busser. Enheden består af følgende kørsel:

Pladskravene skal opfyldes med mindst 50 pct. siddepladser.

Busserne på linje 241-244 skal opfylde krav lignende de sædvanlige krav til design og indretning af Movia-entreprenørernes materiel. Således skal disse busser have Movia-gul farve, destinationsskilte, indvendigt "kombinationsskilt" med zonenummer, ur mv., flagholdere osv., og nye busser skal have interiør i de sædvanlige blå, grå og gule farver. Busserne på linje 241-244 skal have dørarrangement 1-1-0, 1-0-1 eller flere døre, men kun på linje 242 stilles der krav om brug af en decideret lavgulvs-/laventrébus med kørestolsrampe. De minibusser, der i dag anvendes til kørslen, opfylder ikke alle disse krav.

De tre ekstrabusser behøver ikke opfylde de nævnte krav, men alene myndighedernes generelle krav. For så vidt angår reservebusserne for linje 241-244 kan der også slækkes på kravene under de forhandlinger, der er en del af udbudsprocessen. Alle busserne, også ekstrabusserne, skal dog kunne medtage én kørestol eller barnevogn.

Den nye kontrakt skal træde i kraft 15. august 2011 og vil som udgangspunkt løbe til og med 31. juli 2015 - altså en 4-årig kontrakt. Movia har dog option på forlængelse af kontrakten med op til 2 år.

Udbuddet sker som udbud efter forhandling, og udbudsmaterialet er udsendt i marts. Tilbudsfristen er tirsdag 19. april, og Movia vil vælge det vindende tilbud ud fra kriterierne pris med vægten 40 pct., kvalitet af drift med vægten 35 pct. og miljø samt kvalitet af busmateriel med vægten 25 pct.

Kilde: Udbudsmateriale vedr. udbud U3, marts 2011