Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2011

Midttrafiks 20.-24. udbud i gang

Af Thomas de Laine

Midttrafik er i gang med en ny bølge af udbud, bl.a. omfattende bybusserne i Horsens og Skanderborg, regionale ruter i Viborg-området og lokale ruter i Silkeborg, Lemvig og Syddjurs kommuner. Tilsammen er 74 busser og 138.749 årlige køreplantimer sendt i licitation. De entreprenører, der har mest kørsel i udbud, er Arriva og Thykjær.

Det næste udbud, 25. udbud, vil i øvrigt være et udbud af yderligere ca. 20 pct. af bybusserne i Århus. Den første femtedel af bybusserne i den jyske hovedstad var i udbud for et par år siden, hvor kontrolbuddet fra sporvejene dog blev valgt frem for de indkomne tilbud, hvorfor alle bybusserne stadig køres af Busselskabet Århus Sporveje. Udbudsmaterialet kan forventes til april, og den nye kontrakt vil træde i kraft i februar 2012.

På et tidligere tidspunkt var det meningen, at Busselskabet Århus Sporveje skulle afgive kontrolbud på bybusserne i Horsens og Skanderborg i forbindelse med Midttrafiks 20. udbud. Dette er dog blevet afblæst.

20. udbud - Horsens og Skanderborg bybusser
Det 20. udbud omfatter Horsens og Skanderborg bybusser. Mere præcist indgår følgende kørsel i udbuddet:

 1. Horsens bybusser, linje 1-10, med 14 busser og 49.665 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Arriva. Kontrakten vil være 8-årig, og kørslen efter den nye kontrakt skal begynde 14. august 2011.
 2. Skanderborg bybusser, linje 21, med 2 busser og 5.937 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Arriva. Kontrakten vil være 6-årig, og kørslen efter den nye kontrakt skal begynde 26. juni 2011.

Kørslen i 20. udbud fordeles efter prisen alene. Tilbudsfristen udløber 15. februar, og Midttrafik forventer at afgøre udbuddet 4. marts.

I begge byerne skal busserne være lavgulvs- eller laventrébusser på maksimalt 10 år. I Horsens kræves Euro V (fra 1. januar 2014), mens busserne i Skanderborg kun behøver at opfylde Euro IV-normen. Midttrafik kræver dog hybridbusser som en option, som busselskaberne altså også skal sætte en pris på i deres tilbud. Busalder- og emissionskravene gælder også for reservebusser. Ingen busser skal overtages med kørslen.

Kontrakterne kan forlænges ud over de 8 hhv. 6 år efter aftale mellem parterne, men der er ikke sat længde på den mulige forlængelsesperiode.

21. udbud - regionale og lokale ruter i Viborg-området
I 21. udbud indgår en række regionale og lokale ruter i Viborg-området med tilsammen 20 busser og 39.054 årlige køreplantimer:

 1. Rute 55 (del af nuværende rute 55) og 77 med 3 busser og 3.127 årlige køreplantimer. Kontrakten vil være 2-årig med begyndelse 26. juni 2011. Kørslen udføres i dag af Thykjær, og herfra skal 3 busser (bus 302 og 304, Volvo B12M/Aabenraa årg. 2002, og 312, Scania OmniLine årg. 2003) overtages.
 2. Rute 59 og 64 samt kørsel på ruterne 750 (nuværende rute 63), 914X og 926X med 4 busser og 11.033 årlige køreplantimer. Kontrakten vil være 6-årig med begyndelse 26. juni 2011. Kørslen udføres i dag af Thykjær, og herfra skal 4 busser (bus 303 og 306, Volvo B12M/Aabenraa årg. 2002, og 327 og 330, Scania OmniLine årg. 2002 hhv. 2003) overtages.
 3. Rute 926X samt kørsel på ruterne 50, 720 (nuværende rute 714), 914X og 2310 med 3 busser og 7.231 årlige køreplantimer. Kontrakten vil være 1-årig med begyndelse 26. juni 2011. Kørslen udføres i dag af Thykjær, og herfra skal 3 busser (bus 314 og 315, Volvo B12M/Aabenraa årg. 2002, og 376, Volvo B12M/Carrus årg. 2006) overtages.
 4. Rute 60 og 960X samt kørsel på rute 721 (nuværende rute 715) og 926X med 2 busser og 4.140 årlige køreplantimer. Kontrakten vil være 2-årig med begyndelse 26. juni 2011. Kørslen udføres i dag af Thykjær, og herfra skal 2 busser (bus 301 og 316, Volvo B12M/Aabenraa årg. 2002) overtages.
 5. Rute 717 (del af nuværende rute 54) med 1 bus og 1.080 årlige køreplantimer. Kontrakten vil være 4-årig med begyndelse 26. juni 2011. Kørslen udføres i dag af Thykjær, og herfra skal 1 bus (bus 313, Volvo B12M/Aabenraa årg. 2002) overtages.
 6. Rute 750 (nuværende rute 63) med 1 bus og 950 årlige køreplantimer. Kontrakten vil være 4-årig med begyndelse 26. juni 2011. Kørslen udføres i dag af Thykjær, og herfra skal 1 bus (bus 310, Volvo B12M/Aabenraa årg. 2002) overtages.
 7. Rute 761 (nuværende rute 601) med 1 bus og 1.207 årlige køreplantimer. Kontrakten vil være 4-årig med begyndelse 26. juni 2011. Kørslen udføres i dag af Thykjær, og herfra skal 1 bus (bus 325, Volvo B12M/Aabenraa årg. 2002) overtages.
 8. Rute 765 (del af nuværende rute 65) med 1 bus og 2.587 årlige køreplantimer. Kontrakten vil være 4-årig med begyndelse 26. juni 2011. Kørslen udføres i dag af Thykjær, og ingen busser skal overtages.
 9. Rute 766 (del af nuværende rute 66) og julenatbusrute 766N med 1 bus og 2.118 årlige køreplantimer. Kontrakten vil være 4-årig med begyndelse 26. juni 2011. Kørslen udføres i dag af Thykjær, og herfra skal 1 bus (bus 307, Volvo B12M/Aabenraa årg. 2002) overtages.
 10. Rute 770 (del af nuværende rute 55) med 2 busser og 3.820 årlige køreplantimer. Kontrakten vil være 4-årig med begyndelse 26. juni 2011. Kørslen udføres i dag af Thykjær, og herfra skal 2 busser (bus 305 og 309, Volvo B12M/Aabenraa årg. 2002) overtages.
 11. Rute 771 (nuværende rute 71) med 1 bus og 1.761 årlige køreplantimer. Kontrakten vil være 4-årig med begyndelse 26. juni 2011. Kørslen udføres i dag af Arriva og Thykjær, og fra sidstnævnte skal 1 bus (bus 333, Volvo B12M/Aabenraa årg. 2004) overtages.

Kørslen i 21. udbud fordeles efter prisen alene. Tilbudsfristen udløber 24. februar, og Midttrafik forventer at afgøre udbuddet 4. marts.

Busserne skal være landevejsbusser, der fortsat ikke behøver at have nogen form for lav indstigning hos Midttrafik. De busser, der ikke overtages med kørslen, skal fra 1. januar 2014 opfylde Euro V, undtagen enhed 8, hvor Euro IV er nok, og enhed 7 og 11, hvor Euro III er tilstrækkeligt. På enhed 1-4 er den maksimale busalder 12 år, mens 14 år accepteres på de øvrige enheder. Alderskravene gælder også for de busser, der skal overtages ved kontraktbegyndelse. Der er i øvrigt ikke busovertagelse ved kontraktudløb.

Kontrakterne kan ligesom i 20. udbud forlænges efter aftale mellem parterne, uden at der i udbudsmateriale eller kontrakt er sat længde på den mulige forlængelsesperiode.

22. udbud - lokale ruter i Silkeborg Kommune
I 22. udbud er det lokale ruter omkring Silkeborg, der er sendt i udbud. Kørslen omfatter følgende:

 1. A-kontraktkørsel på rute 801, 804, 805, 806 og 73 i Gl. Kjellerup Kommune med 4 busser og 6.241 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Ans Bussen.
 2. A-kontraktkørsel på rute 802 og 803 i Gl. Kjellerup Kommune med 2 busser og 3.120 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af TK-Bus.
 3. A-kontraktkørsel på rute 313 med 2 busser og 3.540 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af De Grønne Busser, Hinnerup.
 4. B-kontraktkørsel på rute 27, 28 og 29 i Gl. Them Kommune med 3 busser og 2.820 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Brædstrup Taxi og Turistfart.
 5. B-kontraktkørsel på rute 21, 22, 23, 24 og 25 i Gl. Gjern Kommune med 5 busser og 4.463 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Todbjerg City.

Også i 22. udbud er tildelingskriteriet alene prisen. Tilbudsfristen udløber 15. februar, og 4. marts venter Midttrafik at træffe beslutning om tildeling af kørslen.

A-kontrakterne stilles der ikke direkte alderskrav til, men på enhed 1 og 2 skal busserne fra januar 2014 leve op til Euro III-normen og på enhed 3 til Euro IV. På B-kontraktkørslen skal busserne blot leve op til Euro II, men til gengæld være højst 15 år. Der skal ikke overtages busser med kørslen.

Alle kontrakterne vil være 4-årige med mulighed for forlængelse i 2 år efter aftale mellem parterne. A-kontraktkørslen skal påbegyndes 26. juni 2011, mens B-kontraktkørslen først skal køre fra 15. august.

23. udbud - lokale ruter i Lemvig Kommune
I 23. udbud er det lokale ruter i Lemvig Kommune, det gælder. Kørslen udgør tilsammen 13 busser og 12.834 årlige køreplantimer, der er i udbudt i én enhed med to forskellige sæt krav:

Kørslen vil blive tildelt efter prisen alene, dvs. den laveste pris på 1A og 1B tilsammen. Der er som nævnt tale om én enhed, så der kan altså ikke bydes på 1A eller 1B hver for sig. Tilbudsfristen er 24. februar, og 4. marts forventer Midttrafik at afgøre udbuddet.

Det er Lemvig Turist, der i dag kører ruterne.

Busserne skal være landevejsbusser, som der ikke stilles alderskrav til, men busserne skal fra januar 2014 mindst opfylde Euro III-emissionsnormen.

Kontrakten vil mindst være 5-årig med mulighed for forlængelse efter aftale og begynde 1. august 2011. B-kontraktkørslen skal dog først køre fra 15. august.

24. udbud - lokale ruter i Syddjurs Kommune
Det 24. udbud tæller i alt 9 busser og 11.108 årlige køreplantimer, inddelt i følgende fem udbudsenheder:

 1. Telerute 1 i Ebeltoft-området med 1 bus og 1.692 årlige køreplantimer. Kontrakten vil være 2-årig med begyndelse 1. juni 2011.
 2. Telerute 2 i Ryomgård- og Kolindområdet med 1 bus og 1.692 årlige køreplantimer. Kontrakten vil være 2-årig med begyndelse 1. juni 2011.
 3. Telerute 3 i Hornslet-området med 1 bus og 1.692 årlige køreplantimer. Kontrakten vil være 2-årig med begyndelse 1. juni 2011.
 4. Telerute 4 i Rønde-området og telerute 5 i Knebel-området med 2 busser og 3.383 årlige køreplantimer. Kontrakten vil være 2-årig med begyndelse 1. juni 2011.
 5. Rute 1, 2, 3, 5, 6 og 7 i Kolind- og Rymgård-området med 4 busser og 2.649 årlige køreplantimer. Kontrakten vil være 4-årig, og kørslen skal begynde 8. august 2011.

Al kørslen er B-kontraktkørsel, og kontrakterne kan forlænges efter aftale. Kørslen i enhed 1-4 er nyoprettede ruter, mens kørslen i enhed 5 i dag udføres af Arriva.

På enhed 1-4 skal der køres med minibusser på højst 8 år og fra januar 2014 under efterlevelse af Euro III-normen. På enhed 5 skal der køre almindelige landevejsbusser på højst 15 år, der ligeledes skal efterleve Euro III-normen fra januar 2014.

Kørslen vil blive tildelt efter prisen alene. Udbudsenhed 5 kan ikke kombineres med de øvrige enheder. Tilbudsfristen er 24. marts, og Midttrafik forventer at afgøre udbuddet 8. april.

Kilder: Udbudsmateriale vedr. Midttrafiks 20.-24. udbud inkl. rettelsesblade mv.