Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2010

Midttrafiks 19. udbud: Malling Turistbusser vinder ny pendlerrute

Af Thomas de Laine

En ny pendlerrute mellem Silkeborg og Århus Nord ser i januar 2011 dagens lys - eller i hvert fald en mørk vintermorgen. Ruten skal give pendlere fra Silkeborg og Galten-området en direkte forbindelse til erhvervsområdet Århus Nord og Universitetet og er delvist finansieret via Trafikstyrelsens passagerpulje.

Ruten får tre ture morgen og eftermiddag i myldretiderne. Den påtænkes ifølge rygter og rutebeskrivelsen i udbudsmaterialet døbt 901X, og kontrakten omfatter 2 busser og ca. 3.420 årlige køreplantimer. Som en nyskabelse vil busserne få stillezoner, og der vil være tale om komfortbusser på 13,7 m. Den 7½ år lange kontrakt blev tildelt Malling Turistbusser.

I slutningen af 2009 sendte Midttrafik kørslen på den nye rute i udbud som Midttrafiks 19. udbud. Det skete samtidig med igangsættelsen af 16. udbud, der omfattede en ny lufthavnsrute Århus-Billund. Både 16. og 19. udbud fulgte, for første gang hos Midttrafik, proceduren "udbud efter forhandling", som hidtil kun har været praktiseret hos Movia.

Ligesom Movia har Midttrafik ikke oplyst, hvilke busselskaber, der blev prækvalificeret til at give tilbud ved udbuddet, men til gengæld at 6 af i alt 10 prækvalificerede busselskaber bød i den første forhandlingsrunde. Resultatet blev offentliggjort i en pressemeddelelse 13. august.

Både 16. og 19. udbud blev i første omgang annulleret og nye udbud igangsat. Annulleringen skyldtes bl.a. uklarheder i kravene til prækvalifikationen. Senere er også genudbuddet af 16. udbud blevet annulleret, mens 19. udbuds genudbud altså førte til indgåelsen af en kontrakt.

Kilder: Pressemeddelelse fra Midttrafik 13.08.10; prækvalifikationsbetingelser vedr. Midttrafiks 19. udbud; udbudsbetingelser vedr. Midttrafiks 19. udbud