Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2009

Fredensborg deler nordsjællandsk ekspresbus

Af Thomas de Laine

Linje 382E på Hillerød st.
En overgang var det Swebus, der kørte linje 382E. Dengang kunne man møde Scania MaxCi-busser, som her vogn 3003, på linjen. Foto: Thomas de Laine, 16. oktober 1996.

Linje 382E er en ekspresbus, der kører mellem Rungsted Kyst og Hillerød stationer gennem Hørsholm. Linjen bruges af ca. 700 mennesker dagligt og fungerer bl.a. som forbindelse til Hillerød Hospital. Det lyder måske umiddelbart som en fornuftig forbindelse, men ruten er i fare.

Bussen kører nemlig også ad Isterødvej gennem Fredensborg Kommune, men den har ikke stoppesteder på denne strækning. Og da Fredensborg Kommune skal spare, vil man nu ikke længere være med til at betale for linjen, der hidtil har været finansieret sammen med Hørsholm og Hillerød kommuner. Man kan nemlig ikke pålægge en kommune at betale for bustrafik, som den ikke ønsker, sådan som loven om trafikselskaberne ser ud i dag.

"Vi har i mange år (dvs. siden januar 2007, red.bem.) betalt til en buslinje, som vi ikke har adgang til. Derfor er det en kynisk vurdering af kommunens økonomi, der gør, at miljø- og teknikudvalget har truffet denne beslutning," siger udvalgsformand i Fredensborg Kommune Ole Andersen (SF).

Kommunens tilskud til linjen vil i 2010 være 798.000 kr. Betaler kommunen herefter ikke, skal regningen umiddelbart deles mellem Hørsholm og Hillerød kommuner, såfremt de vil opretholde linjen.

Det er første gang, problemstillingen bliver aktuel, idet man i lignende situationer andre steder i landet indtil nu er blevet enige om en ordning hver gang. Udvalgsformand Ole Andersen foreslår, at omkostningsfordelingen bliver anderledes for sådanne ruter. For eksempel kunne det være, at regionen skal betale. Og Region Hovedstadens repræsentant i Movias bestyrelse, Bent Larsen (V), afviser ikke, at linje 382E i stedet skal være en regional rute. Den nuværende betalingsmodel er ifølge ham uheldig i et storbyområde, hvor en linje er i berøring med mange kommuner, som derfor skal blive enige. Resultatet kan let blive laveste fællesnævner, mener han.

Princippet er efter kommunalreformen, at den enkelte kommune selv betaler for egen bustrafik. Kørsel over kommunegrænsen aftales med de omgivende kommuner. Kun ved ret lange ruter involveres regionen. Denne model giver mulighed for, at kommuner, der ønsker et højt serviceniveau og er parate til at betale for det, kan få dette, mens kommuner, der er tilfredse med et lavt serviceniveau og kun ønsker lave udgifter til busdrift, også kan få deres vilje. Problemet opstår, når en kommunes bustrafik er af betydning for andre kommuners borgere, hvilket f.eks. kan være tilfældet for myldretidslinjer mellem stationer og koncentrationer af arbejdspladser eller uddannelsesinstitutioner. Service over for disse passagerer har nok ikke samme betydning for kommunen, som de linjer, der benyttes af dens egne indbyggere.

Kilde: TV2Lorry.dk 16.08.09