Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2009

Boganmeldelse: S-banen 1934-2009

Af Thomas de Laine

Bogens forside

Den nye bog om S-banen er både stor og flot. Der er ikke sparet på hverken tekst eller illustrationer: Bogen når op på hele 360 sider, og har ca. 800 billeder, kort, skitser, billetter og andet godt. Tilmed er bogen trykt i farver (sort/hvid-billeder er dog selvfølgelig i sort/hvid) og er i stiv indbinding. Alt i alt giver det et godt indtryk af en bog, der er solid - ikke kun fysisk - og samme forlags ellers fremragende S-banebog fra 1984 ser ikke ud af meget ved siden af. Forlaget Bane Bøger kompenserer dermed meget fint for, at DSB S-tog valgte at spare en markering af forårets 75 års jubilæum væk.

S-banen 1934-2009 er skrevet af de to velkendte jernbaneforfattere Morten Flindt Larsen og John Poulsen, og efter et forord og lidt læsevejledning, åbner bogen med et kapitel om S-togsstationernes arkitektur. Dette kapitel er overladt til Thomas Kappel, der før har skrevet om jernbanearkitektur, bl.a. et hæfte om Roskilde station. Dernæst følger den største del af bogen, som er en kronologisk gennemgang af S-banens historie, hvor der bl.a. fortælles detaljeret om hver enkelt strækning og dens stationer. Bogen kommer også ind på de projekter, der aldrig blev til noget, nemlig tunnelbanenettet, Lundtoftebanen og S-toget til Roskilde, ligesom der er afsnit om de forskellige personalegrupper, billetsalget og -kontrollen, befordring af post, rejsegods og aviser, information (f.eks. togviserskiltene på perronerne), ulykker og linjehistorie samt endda S-banens fremtid, dvs. nogle eksisterende ideer og planer. Undervejs i den senere historie berøres et andet banesystem uundgåeligt, nemlig metroen, der til dels er den tunnelbane, S-banen aldrig fik, og som bekendt bl.a. medførte den første og hidtil eneste strækningsnedlæggelse på S-banen. Sidst i bogen følger teknikken: kørestrømmen, sikringsanlæggene, fjernstyringen og de fire generationer af S-tog, som gennem årene har kørt på S-banen. Delen om kørestrøm og sikringsanlæg er lagt i hænderne på Niels Erik Jensen, mens det er Allan Testrup, der har skrevet om billetter og takster.

Der kommer rigtig mange interessante informationer frem, og myten om, at navnet "S-tog" stammer fra en konkurrence i Politiken, bliver aflivet, hvilket i sig selv er en underholdende historie, og det er vist første gang, den bliver fortalt. Selvom man har kørt med S-tog i mange år, kender nettet godt og er rimeligt hjemme i jernbanehistorien, vil man i bogen møde nye interessante oplysninger om forskellige steder og indretninger, som man kan tænke over eller underholde/trætte sine rejsefæller med, næste gang, man kommer forbi. Som f.eks. hvorfor der er ekstra stor afstand mellem sporene mellem Åmarken og den nu nedlagte Ellebjerg station. Eller Sorgenfri station, der blev flyttet.

I flere afsnit bliver der også set på de helt overordnede (trafik)planlægningsforhold i Hovedstadsområdet: Etableringen af et fælles trafikselskab, der endelig kom i 1974, Fingerplanen, med dens fingre med hver sin S-bane og mellemliggende grønne områder, tunnelbaneplanerne osv. Her får forfatterne også flettet nogle få lidt mere politiske bemærkninger ind om såkaldte investeringer i motorveje kontra manglende udbygning af S-banen og trafikinvesteringer i Jylland kontra Hovedstaden, uden at det dog tager overhånd. Det sidste er i øvrigt en problemstilling, der også gav anledning til debat i forbindelse med etableringen af de første S-baner i 1930'erne - noget man også kan læse om i bogen.

De mange fotos er gengivet godt og lader umiddelbart til at være pænt spredt hen over den 75 år lange periode. Der er bl.a. flere farvebilleder af førstegenerationstogene i mellem, ligesom der er interessante eksempler på stationer som f.eks. Taastrup, der har ændret sig voldsomt siden det første S-tog i 1963, eller Albertslund som ny station midt i ingenting.

Det er i småtingsafdelingen, hvad der kan rettes af kritik mod denne bog. Den største ting er nok, at korrekturen kunne have været bedre. De slåfejl o.lign., der er sluppet igennem, er ikke meningsforstyrrende, men det er lidt mere ærgerligt, at 2007-antallet af påstigere på stationerne, som ellers nævnes konsekvent ved stationsomtalerne, er glemt for strækningen Måløv-Frederikssund, eller faktuelle småfejl som f.eks. nedlæggelsesdatoerne for de midlertidige ringbanestationer C.F. Richs Vej og Ny Ellebjerg på oversigtskortet over strækningerne på s. 6 (i begge tilfælde blev de nedlagt nogle dage tidligere, hvilket da for C.F. Richs Vejs vedkommende også fremgår andetsteds i bogen). Det er dog som nævnt småfejl, som ikke bør afholde nogen fra at kaste sig over bogen.

Det er en svær opgave at holde styr på så stor en tekst - ikke mindst, når den er skrevet af flere forfattere. Nogle ting kan risikere at blive gentaget unødigt, mens andre måske slet ikke kommer med, fordi forfatteren til det enkelte afsnit gik ud fra, at det blev nævnt af forfatteren til et andet afsnit. Heldigvis er det lykkedes at styre udenom den slags problemer. Der er endda indsat krydshenvisninger i de tilfælde, hvor historien om en bestemt station fortsætter et andet sted i bogen. En god service for læseren.

360 sider er en stor jernbanebog, ikke kun efter danske forhold. Alligevel er der noget, der ikke med, og som nogen nok vil savne. Det er først og fremmest listerne over det rullende materiel, hvor forfatterne henviser til den kun ét år gamle udgivelse Danske Statsbaners Motormateriel, der i modsætning til, hvad titlen antyder, også dækker elektriske lokomotiver og togsæt, herunder S-togene. Tilsvarende henvises der om strækningernes forhistorie til de bøger, der gennem årene er udgivet om hver enkelt strækning og om banerne og banegårdene i selve København. Afgrænsningerne virker dog meget rimelige, ikke mindst set i lyset af, at bogen ellers skulle have været endnu større. Til gengæld ligger det lidt tyndt med nyere bøger om Farumbanen og Frederikssundsbanen til trods for førstnævnte banes 100 års jubilæum i 2006.

I bogen indgår linjekort over S-banelinjerne lige siden begyndelsen, alle udført i DSB S-togs seneste stil, som kendt fra lommekøreplanerne. Det har den fordel (og at dømme efter en tekst i bogen også den hensigt), at kortene er let sammenlignelige og giver god systematik. Til gengæld er bogen fattig på gengivelser af autentiske linjekort i datidens design fra forskellige perioder i historien. Disse kort har været gennem deres egen udvikling og viser bl.a., hvordan man grafisk har forsøgt at løse forskellige problemer, når linjenettet blev større og mere kompliceret (f.eks. trekanten Ryparken/Svanemøllen/Hellerup og Ringbanen). Faktisk findes der i udlandet hele bøger om dette emne, f.eks. Transit Maps of the World (Penguin Books, 2007), hvor også København har et opslag. Lidt flere eksempler på historiske linjekort kunne der således godt have været gjort plads til, når det tages i betragtning, hvor mange illustrationer bogen indeholder - også af f.eks. billetter.

Til det interessante kapitel om S-togsstationernes arkitektur kunne man have ønsket sig en liste eller et kort med angivelse af, hvilken stil den enkelte station var bygget i, korresponderende med opdelingen i kapitlet.

Endelig kunne en oversigt over de anvendte kilder have været interessant, men den er altså udeladt, muligvis af pladsmæssige grunde. Sådan én giver ellers både mulighed for at efterprøve oplysningerne i teksten og for at finde kilder, hvis man selv vil skrive noget om et eller andet. For flertallet af læserne vil dens nytte dog nok først og fremmest ligge i, at man her kan se, hvad der ellers er at kaste sig over, hvis man vil vide mere. Tilsvarende er der ikke noget register over bl.a. de mange steder og navne, der nævnes i bogen, men et sådant kan faktisk hentes på Bane Bøgers hjemmeside.

Med disse bemærkninger kan det på det varmeste anbefales at få fat i bogen og belønne sig selv med de mange interessante timer, der er i den. Den vil formentlig fremover med god ret være kendt som den store bog om S-banen. Og efter endt læsning, vil man opdage, at man ser anderledes på de S-togsstationer, man kommer forbi på sin vej.

Morten Flindt Larsen og John Poulsen: S-banen 1934-2009. Bane Bøger, maj 2009. 360 s., 800 ill. i sort/hvid og farve, stiv indbinding. Pris: ca. 495 kr. Kan f.eks. købes hos Jernbanebøger.